lederboard

XXXII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy w Bydgoszczy


W ramach XXXII edycji Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy w Bydgoszczy spotykamy się w gronie Prezesów, Dyrektorów HR, Managerów HR, Specjalistów ds. Kadr i Płac, Specjalistów HR, Radców Prawnych oraz Specjalistów ds. Administracji, by zaprezentować kluczowe zmiany 2016 oraz nowelizacje przepisów KP czekające nas w 2017 r.

 

 

Zarówno udział w kongresie, jak i warsztatach stanowić będzie dla Państwa doskonałą okazję do konsultacji z ekspertami posiadającymi bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy.

Główne zagadnienia Kongresu ( Dzień I – 23 marca 2017):

• umowy terminowe po roku od zmiany przepisów – praktyczne wskazówki dla pracodawców,
• nowe zasady składania oświadczeń woli i dokumentów oraz nowe zasady prowadzenia i przechowywania akt
osobowych pracowników i dokumentacji pracowniczej od 1 czerwca 2017,
• minimalne stawki godzinowe w umowach cywilnoprawnych 2017 (zasady naliczania wynagrodzenia, konstruowanie
bezpiecznych zapisów umownych, prawidłowe ewidencjonowanie godzin pracy),
• delegowanie pracowników do pracy zagranicę oraz zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po zmianach 2016/2017,
• zmiany w pracy tymczasowej od 1 czerwca 2017 r.

 

hh

 

Główne zagadnienia Warsztatu (Dzień II – 24 marca 2017):

• znowelizowane ograniczenia w zakresie prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
(nowe rozporządzenia wykonawcze do przepisów znowelizowanych z dniem 3 sierpnia 2015 r.),
• praktyczne aspekty zakładania akt osobowych i wypełniania obowiązków informacyjnych wobec nowych
pracowników, także w kontekście zmian planowanych od 1 czerwca 2017 r.,
• poprawne zawieranie umów o pracę (ze szczególnym uwzględnieniem zasad określania miejsca wykonywania
pracy zgodnie z podziałem proponowanym w najnowszym orzecznictwie sądów pracy),
• zawieranie umów o pracę na czas określony, w szczególności umów na zastępstwo oraz umów zawieranych do
wykonania pracy o charakterze sezonowym,
• umowy cywilnoprawne z własnym pracownikiem,
• nowe formy składnia oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy (od 8 września 2016 r. oraz zgodnie ze zmianami
planowanymi od 1 czerwca 2017 r.) oraz planowana, szczególna ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym
w związku z nowelizacją przepisów dotyczących wieku emerytalnego (od 1 października 2017 r),
• planowane zmiany w przepisach dotyczących związków zawodowych,
• nowe zasady wydawania i wypełniania świadectw pracy oraz dalsze zmiany od 1 czerwca 2017.

 

Bsss

 

Kiedy?

23-24 marca 2017

Gdzie?

Holiday Inn Bydgoszcz****
ul. Grodzka 36, 85-109 Bydgoszcz

Organizator

Beata Jagielska
+48 791 555 849
bjagielska@mostwanted.pl

Cena kongresu

290 zł + VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w całodziennym wydarzeniu, lunch oraz przerwy kawowe. Materiały
szkoleniowe zostaną udostępnione w wersji elektronicznej.

Cena warsztatu

490 zł + VAT dla klientów MW!
590 zł + VAT dla pozostałych

Cena obejmuje: uczestnictwo w warsztacie, materiały szkoleniowe, lunch oraz przerwy kawowe.

6775

Prowadzący:

KRZYSZTOF ZAMOJSKI – Współzałożyciel i menedżer Zakładu Napraw Biznesowych, marki zajmującej się diagnostyką biznesową, planowaniem strategicznym i szkoleniami wdrożeniowymi dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

MAGDALENA FEDOR – Menedżer i współzałożyciel #StyleSchool Szkoły Klasy i Stylu życia. Od 18 lat Trenerka w dziedzinie komunikacji behawioralnej (pozawerbalnej) i Neurolingwistyki w procesach relacyjnych.

 

Patronat medialny Law Business Quality.

Więcej informacji na www.kongresprawapracy.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności