3 miliardy euro zainwestowane poprzez Mintos

Mintos, technologiczny startup z branży finansowej, który oferuje globalną platformę do inwestowania w pożyczki, osiągnął kwotę 3 mld EUR środków zainwestowanych za jej pośrednictwem. Próg ten został osiągnięty zaledwie w ciągu czterech miesięcy od chwili, gdy na początku tego roku spółka ogłosiła przekroczenie 2 mld EUR w inwestycjach na platformie. Mintos jest obecnie największą platformą do inwestowania w pożyczki na świecie. Łącznie na Mintos obecnych jest 60 firm z sektora pozabankowego z całego świata, w tym 11 z Polski, które oferują takie produkty jak, m.in.: pożyczki osobiste, pożyczki hipoteczne, pożyczki rolne, leasing czy faktoring.

 

 

Liczba wszystkich inwestorów zarejestrowanych na Mintos również dynamicznie rośnie i przekroczyła już 173 tys. Od początku działalności Mintos, inwestorzy zarobili na rynku blisko 56 milionów euro w postaci zysków z inwestycji w pożyczki udzielane klientom biznesowym i indywidualnym. Średnioroczna stopa zwrotu z inwestycji na Mintos wynosi obecnie 12%.

Polska jest jednym z perspektywicznych krajów dla Mintos, a liczba polskich inwestorów systematycznie rośnie. Obecnie już blisko 11 tys. osób z Polski korzysta z platformy. Polscy inwestorzy zainwestowali do tej pory w sumie ponad 120 mln EUR.

Osiągnięcie kwoty 3 mld EUR środków zainwestowanych na naszym rynku w ciągu zaledwie czterech miesięcy od przekroczenia 2 mld EUR, stanowi kolejne potwierdzenie tego, że zmierzamy we właściwym kierunku, udostępniając indywidualnym inwestorom nową klasę aktywów. Zmieniamy tym samym myślenie o tym, jak środki pieniężne przepływają od tych, którzy chcą oszczędzać i inwestować, do tych, którzy chcą je pożyczać. Błyskawicznie staliśmy się docelowym rynkiem, dla osób, które chcą inwestować w pożyczki wyłącznie ze względu na sam wolumen udostępnianych na Mintos pożyczek i oferowane przez nas możliwości dywersyfikacji inwestycji. Możliwości na rynku są olbrzymie i dlatego też nadal będziemy rozwijali i inwestowali w nasz produkt oraz zespół, tym samym mocno koncentrując się na rozwoju firmy – powiedział Martins Sulte, współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający Mintos.

Mintos oferuje trzy różne sposoby inwestowania w pożyczki – tzw. ręczne inwestowanie, narzędzie Auto Invest oraz najnowszy produkt oferowany pod nazwą Invest&Access. Z ręcznych inwestycji, które pozwalają każdemu inwestorowi dowolnie wybierać pożyczki, korzysta wielu doświadczonych inwestorów. Narzędzie Auto Invest automatycznie inwestuje środki pieniężne zgodnie z wybraną przez inwestora strategią, tym samym pozwala zaoszczędzić czas poświęcany na inwestowanie. Inwestorzy mogą tworzyć własne strategie lub korzystać z jednego z wielu modeli dostępnych na rynku Mintos. Około 80% spośród wszystkich inwestorów korzysta z narzędzia Auto Invest.

Invest&Access, najnowszy produkt Mintos, jest najłatwiejszym sposobem, aby rozpocząć inwestowanie na platformie. W ciągu kilku miesięcy od jego udostępnienia, ponad połowa nowych inwestorów wybrała właśnie to narzędzie. Inwestorzy sami określają kwotę, jaką chcą zainwestować i otrzymują w pełni zdywersyfikowany portfel. Natomiast w przypadku, gdy potrzebują dostępu do swojego kapitału, mogą w każdym momencie, dokonać wypłaty środków, pod warunkiem, że na rynku istnieje popyt na sprzedawane przez nich pożyczki.

W kwietniu 2019 roku, Mintos uruchomił fundusz zrównoważonego rozwoju pt. „Mintos Impact Fund”. Jego celem jest wspieranie społecznych i środowiskowych działań podejmowanych w miejscach, w których działa firma. Pierwszym projektem, który jest właśnie przygotowywany, a uruchomienie którego jest planowane we wrześniu 2019 roku, jest organizacja akcji crowdfundingowej na platformie Mintos,, z której pieniądze mają wesprzeć prowadzony przez World Wildlife Fund (WWF) Program na rzecz ochrony Ekoregionu Morza Bałtyckiego. W programie tym, obok WWF uczestniczą partnerzy z organizacji pozarządowych z Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji.

Mintos wciąż dynamicznie rozwija się i rozbudowuje zespół. Od początku tego roku Spółka podwoiła liczbę swoich pracowników i obecnie w biurach w Rydze, Berlinie, Wilnie i Warszawie zatrudnia 140 osób. Do końca bieżącego roku firma planuje zatrudniać 200 pracowników.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności