7 metatrendów na rynku pracy. Jak przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty?

Firma Cpl, globalny dostawca innowacyjnych rozwiązań rekrutacyjnych oraz ekspert w pozyskiwaniu i rozwoju talentów, udostępniła właśnie whitepaper „The 7 metatrends to find and retain the best talent”. Dokument prezentuje prognozy trendów na najbliższe lata w zakresie pozyskiwania i utrzymywania wewnątrz firm najbardziej utalentowanych pracowników. Opracowanie powstało na podstawie wewnętrznych danych Cpl oraz wieloletniego doświadczenia w obszarze projektowania przyszłości rynku pracy.

 

 

 

 

 

Poszukiwanie i przyciąganie talentów, niezależnie od miejsca

Jak podaje firma Cpl, zaledwie 30 proc. globalnej siły roboczej to osoby aktywnie poszukujące pracy. W konsekwencji międzynarodowy sourcing i poszerzenie puli talentów staje się kluczowe w realiach wysoce konkurencyjnego rynku. – Przy tak ograniczonej puli talentów, konieczne jest opracowanie programów, które mogą zwiększyć możliwości pracy dla osób, takich jak m.in. pracujący rodzice, osoby z niepełnosprawnościami lub neuroatypowe, często o szczególnie cennych zdolnościach. Pomoże to organizacjom wykorzystać nowe możliwości i zróżnicowane myślenie. Oznacza to także skupienie się na pracownikach o odpowiednich cechach i kompetencjach, a nie na dopasowaniu osób do konkretnego stanowiska – mówi Katarzyna Piotrowska, Country Manager w Cpl Poland.

Nie tylko wynagrodzenie, ale szereg wartości dodanych

Wynagrodzenie przestaje być głównym czynnikiem, decydującym o podjęciu zatrudnienia w danej firmie. Potencjalni kandydaci oraz pracownicy coraz częściej oczekują od pracodawców sprecyzowanego, pozapłacowego szeregu wartości dodanych. – Na podstawie badań przeprowadzonych przez Cpl’s Future of Work Institute rozpoznaliśmy 20 kluczowych elementów, które należy rozważyć przy projektowaniu prawdziwie kompleksowej strategii firmowych wartości. Należą do nich m.in.: wynagrodzenie, zachowania przywódcze, sensowność pracy, rozwój kariery, elastyczność, rozwój zawodowy, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, CSR i kapitał społeczny. Wszystko to napędza strategię pozyskiwania talentów, w tym przyciąganie, zatrzymywanie i angażowanie na dalszych etapach współpracy – komentuje Katarzyna Piotrowska, Country Manager w Cpl Poland.

Umiejętności zamiast sztywnych stanowisk

W najbliższych latach rynek pracy będzie stawiał nie tylko na cyfrowo kompetentnych pracowników, ale jeszcze bardziej niż kiedykolwiek na umiejętności z zakresu: krytycznego, innowacyjnego i zgodnego z ideą globalnego obywatelstwa sposobem myślenia, a także umiejętności interpersonalne, korzystania z mediów i informacji. Ponadto pożądanymi cechami będą też m.in. rozwiązywanie problemów, swobodna komunikacja, praca zespołowa i predyspozycje przywódcze. – Kluczową filozofią będzie myślenie poza tradycyjnymi granicami lub ściśle określonymi rolami i ponowne sformuowanie zadań w zależności od kompetencji i umiejętności pracowników. Takie podejście umożliwia również zastosowanie AI czy RPA (Robotic Process Automation), służących automatyzacji powtarzalnych i mało wymagających zadań, jednocześnie pozwalając pracownikom skupić się na pracy o wyższej wartości, zgodnej z ich predyspozycjami. Zeszłoroczne badanie Deloitte potwierdziło, że organizacje oparte na umiejętnościach mają o 63 proc. większe szanse na osiągnięcie wyników niż te, działające w aktualnie standardowym modelu – kontynuuje Katarzyna Piotrowska, Country Manager w Cpl Poland.

Inkluzywność, czyli równość, różnorodność i włączanie

Kolejnym niezwykle ważnym aspektem w procesie tworzenia miejsca pracy przyszłości będzie nieustanne doskonalenie funkcjonowania organizacji, poprzez dostrzeganie i zrozumienie osobistych, emocjonalnych i społecznych potrzeb różnych pracowników. – Inkluzywność to sprawiedliwość, równość oraz poczucie przynależności i znaczenia w firmie. Jednak podstawą będzie dążenie organizacji do zapewnienia miejsca pracy, które w pełni wykorzystuje wiele warstw wyjątkowości. Ponadto kluczowe jest ostateczne rozprawienie się z nierównością płci na rynku pracy, a także stworzenie organizacji w pełni integracyjnych dla osób z chorobami lub niepełnosprawnościami. To również wprowadzenie równowagi między życiem prywatnym a pracą, a także szereg procesów polepszających współpracę i więź na linii kadra kierownicza – pracownicy – mówi Katarzyna Piotrowska, Country Manager w Cpl Poland.

Nadążanie za etapami życia pracowników

Coraz bardziej doceniane będzie zarządzanie potrzebami związanymi z konkretnymi etapami życia pracowników. Proces ten obejmuje ukierunkowane inicjatywy DEI (Equality, Diversity, and Inclusion), dostosowywanie świadczeń, wsparcie rozwoju oraz alternatywne modele wykonywania obowiązków, umożliwiające pracownikom jak najlepsze funkcjonowanie w pracy na różnych etapach ich życia. Firmy, chcące wziąć udział w wyścigu o najlepsze talenty na rynku, będą zmuszone do ewaluacji swoich działań z zakresu przyciągania, pozyskiwania i zatrzymywania pracowników zróżnicowanych pod względem potrzeb życiowych i będących na innych jego etapach.

Zapewnienie poczucia dobrostanu

Podjęcie proaktywnej odpowiedzialności za zdrowie i dobre samopoczucie pracowników będzie miało w najbliższych latach kluczowe znaczenie w budowaniu silnych organizacji, współpracujących z najwyższej klasy specjalistami. Przyjęcie kultury zdrowia, a więc budowanie organizacji bezpiecznych pod względem fizycznym i psychicznym, może poprawić samopoczucie pracowników, jak również zdrowie konsumentów, społeczności i środowiska. Strategia ta może pomóc też w redukcji kosztów, zwiększeniu przychodów i zysków oraz poprawieniu reputacji firmy. Aby tak się stało, firmy powinny podjąć aktywności w 8 współzależnych obszarach, wpływających na dobrostan pracowników, tj. fizycznym, emocjonalnym, duchowym, społecznym, zawodowym, środowiskowym, finansowym i intelektualnym.

Pełny dokument „The 7 metatrends to find and retain the best talent” jest dostępny na stronie internetowej firmy Cpl.

***

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności