lederboard

Atrakcyjny pracodawca, czyli jaki?

Rosnąca świadomość silnej pozycji specjalistów i menedżerów sprawia, że na rynku pracy zwiększa się odsetek kandydatów pasywnych, którzy czekają na bezpośrednie zaproszenia do rekrutacji – takie wnioski płyną z raportu „Cztery osobowości – jeden rynek pracy” przygotowanego przez firmy Antal i Sodexo. Sytuacja ta stawia przed firmami jeszcze większe niż dotychczas wyzwania w zakresie pozyskiwania pracowników.

 

Na decyzję o wyborze danej oferty pracy ma wpływ wiele czynników i zawsze są one kombinacją tych racjonalnych oraz emocjonalnych, dlatego tylko dobrze dopracowane przez działy HR oferty mają szansę przebicia się do najlepszych kandydatów. Na co zatem powinni zwrócić uwagę pracodawcy przy ich konstruowaniu?

Cztery wymiary atrakcyjności pracodawcy

Jak pokazały wyniki badania „Cztery osobowości – jeden rynek pracy”, istnieją cztery wymiary atrakcyjności pracodawcy oraz samej oferty, które sprawiają, że kandydat decyduje się na nią aplikować. Należą do nich aspekty: finansowy, rozwojowy, społeczny, jak również ten oparty o zainteresowania kandydata. Przy szukaniu zatrudnienia pracownicy na pierwszym miejscu biorą pod uwagę oferowane warunki finansowe, do których oprócz wysokości pensji zaliczane są też różnego rodzaju bonusy oraz benefity płacowe, np. premie. Na drugiej pozycji plasują się możliwości rozwoju takie jak awans czy uznanie w środowisku zawodowym, przy czym wymiar ten jest bardziej istotny dla młodszego pokolenia. Na dalszych miejscach, ale jako równie istotne, były wymieniane przez badanych wartości społeczne, czyli np. dobra atmosfera w pracy, zgrany zespół oraz zgodność wykonywanej pracy z własnymi zainteresowaniami.

Rynek pracownika oraz obecność w jednym miejscu pracy osób w różnym wieku powodują, że tylko jasne i dobrze dopasowane do potrzeb kandydatów oferty mają szansę zainteresować tych najlepszych. Liczą się odpowiednio dobrana ścieżka kariery, lokalizacja biura, atmosfera, która w nim panuje, czy otrzymywane benefity. Atrakcyjny pracodawca to taki, który potrafi zaoferować zarówno pensję na odpowiednim poziomie, jaki i ciekawy pakiet świadczeń pozapłacowych. Dzięki umiejętnemu łączeniu tych dwóch elementów będzie w stanie budować lojalność zatrudnionych i jednocześnie ograniczy ich absencję w pracy. Ważne, aby podczas tworzenia oferty myśleć o pracowniku w szerszej perspektywie, a jej założenia elastycznie dopasowywać nie tylko do wymagań firmy, ale też i oczekiwań potencjalnych zatrudnionych.

Małgorzata Kroh, Dyrektor Marketingu i Rozwoju w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności