Aż 75% firm handlowych wciąż drukuje faktury. Połowa nie wie o zmianach, które wejdą w życie w 2024 roku

Trzy czwarte firm handlowych w Polsce nadal drukuje dokumenty księgowe. To najwyższy wynik wśród wszystkich badanych sektorów – wynika z raportu WEBCON „Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?”. Co druga firma nigdy nie słyszała o reformie wprowadzającej od 2024 roku Krajowy System e-Faktur, czyli jednolity i cyfrowy obieg dokumentów finansowych. To alarmujące wiadomości biorąc pod uwagę fakt, że branża handlowa  generuje znaczną liczbę dokumentów księgowych.

 

 

 

Dzięki digitalizacji procesów biznesowych branża handlowa ma szansę na zwiększenie efektywności, a co za tym idzie – konkurencyjności. Dlatego tym bardziej dziwią wyniki naszych badań, zgodnie z którymi aż 75% firm handlowych deklaruje, że drukuje faktury i obraca papierowymi dokumentami księgowymi. I to na rok przed wprowadzeniem obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur przyznaje Łukasz Wróbel, Wiceprezes WEBCON.

Poważne luki w wiedzy o KSeF

Wiedza przedstawicieli handlu o Krajowym Systemie e-Faktur jest niepełna. Grupa tych, którzy słyszeli o nowych regulacjach, ale nie wiedzą z czym się one wiążą, jest największa właśnie w tym sektorze i wynosi aż 37 proc.

Najwięcej przedsiębiorców wie, że KSeF umożliwia wystawianie i udostępnianie e-faktur (32 proc.). 27 proc. handlowców poprawnie łączy KSeF z wymogiem wystawiania faktur elektronicznych przez wszystkich przedsiębiorców, a 22 proc. respondentów słusznie zauważa, że nowy system wprowadzi jednolite wzory faktur dla wszystkich organizacji. Jednocześnie aż 75 proc. przedsiębiorców działających w branży handlowej nie ma świadomości, że KSeF jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich firm w Polsce. Aż 80 proc. nie wie też, że korzyścią z używania tego systemu będzie szybszy zwrot podatku VAT, co szczególnie dla tej branży powinno być istotną cechą.

Automatyzacja, archiwizacja i VAT

Co, zdaniem przedsiębiorców, będzie stanowić największe korzyści płynące z korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur? Respondenci najliczniej wskazują na fakt automatyzacji procesu fakturowania – tę cechę wskazało 41 proc. firm. Archiwizacja faktur przez 10 lat stanowi ważne usprawnienie dla co trzeciej firmy handlowej – i stanowi dla niej dużo ważniejszy aspekt KSeF niż dla pozostałych respondentów reprezentujących inne gałęzie gospodarki. Możliwość szybszego zwrotu podatku VAT wskazało 32 proc. przedsiębiorców sektora handlu.

Branża najmniej docenia w reformie KSeF „wymóg wystawiania wyłącznie faktur elektronicznych przez wszystkich przedsiębiorców” (15 proc.) oraz „brak obowiązku przesyłania organom podatkowym Jednolitego Pliku Kontrolnego” (16 proc.).

Reformę hamuje brak szkoleń

Największymi wyzwaniami dla branży handlowej są edukacja pracowników dotycząca założeń reformy (44 proc.) oraz dostosowanie procedur i narzędzi do nowego sposobu fakturowania (43 proc.). Aż 37 proc. przedsiębiorców obawia się kosztów przejścia na nowy sposób generowania dokumentów księgowych. Jednak, jak wynika z raportu firmy WEBCON, co trzecia firma handlowa uważa, że KSeF przyspieszy cyfryzację procesu fakturowania oraz go usprawni.

Metodologia badania

Badanie „Rewolucja w fakturowaniu: czy polskie firmy są gotowe na KSeF?” zostało zrealizowane przez Panel Badawczy Ariadna na próbie 538 firm (struktura wg uśrednionego udziału w zatrudnieniu i PKB). Dane zebrano metodą CAWI w dniach 05-13 maja 2022 roku.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności