Badanie KPMG: polskim podatkom brakuje stabilności


Jak wynika z najnowszego badania KPMG, trzy czwarte respondentów – dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych – uznała stabilność polskich przepisów podatkowych za najsłabszy element.

 

Średnia ocena polskiego systemu podatkowego wyniosła 2,3 w 5-stopniowej skali – podkreślono w komunikacie KPMG, przesłanym 23 lutego „LBQ”.

Badanie dotyczące systemu podatkowego w Polsce zostało przeprowadzone 19 stycznia 2016 r. wśród uczestników VI Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, tj. przedstawicieli kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu.

Badanie miało na celu poznanie oceny polskiego systemu podatkowego z punktu widzenia kadry najwyższego szczebla przedsiębiorstw z różnych branż z całej Polski. Na pytania odpowiedziało 178 osób. Respondenci wyrazili swoją opinię udzielając odpowiedzi na 6 pytań zawartych w ankiecie.

Jak zaznaczono w informacji z badania, średnia ocena polskiego systemu podatkowego nieznacznie pogorszyła się w stosunku do ub. roku i wynosi 2,3 (w 5-stopniowej skali). Ocena ta jest średnią ocen poszczególnych elementów systemu, spośród których najniżej oceniona została stabilność przepisów podatkowych. Jedyną kategorią, którą respondenci ocenili wyżej niż w ub. roku, jest nastawienie urzędników administracji podatkowej – jednocześnie jest to kategoria najlepiej oceniania na tle pozostałych.

Stabilność przepisów podatkowych po raz kolejny została uznana za najsłabszy element polskiego systemu podatkowego. Aż 76% respondentów oceniło ją słabo lub bardzo słabo, a udział negatywnych opinii wzrósł o 5 pp. w porównaniu z rokiem 2015. Silnej krytyce poddawane jest również wcześniejsze informowanie o planowanych zmianach w prawie podatkowym: aż 7 na 10 respondentów ocenia ten element słabo lub bardzo słabo – czytamy w komunikacie KPMG.

Wśród ocen poszczególnych kategorii systemu podatkowego w Polsce zabrakło ocen bardzo dobrych, a dobre stanowiły zdecydowaną mniejszość. Najwięcej ocen pozytywnych otrzymało nastawienie urzędników administracji podatkowej oraz możliwość konstruktywnej wymiany argumentów podczas kontroli podatkowej (odpowiednio 11% i 10% respondentów dobrze oceniło te elementy).

Z punktu widzenia uczestników VI Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG najwięcej problemów sprawiają kwestie związane z cenami transferowymi – aż 78% respondentów uznało je za problematyczne lub bardzo problematyczne. Ponad połowa uczestników deklaruje, że liczba deklaracji i informacji do przygotowania oraz kontrole podatkowe wiążą się z problemami ich przedsiębiorstw.

Zdecydowanie najmniej kłopotliwe są funkcje płatnika z tytułu PIT. Prawie co trzeci respondent nie zauważa żadnych problemów z tym związanych, a co drugi uznaje je za umiarkowanie problematyczne. Stosunkowo niewiele trudności sprawia przygotowanie zeznania rocznego CIT – 15% respondentów twierdzi, że ta kwestia nie sprawia problemów, a dla 57% jest umiarkowanie problematyczna.

kpmg5

Jak wskazano, większość respondentów nisko oceniła swój poziom znajomości mian w zasadach wspierania innowacyjności oraz raportowania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Relatywnie największą wiedzę respondenci posiadają w kwestii zmian w organizacji aparatu skarbowego – 30% uważa, że jest dobrze lub bardzo dobrze zaznajomiona z tym zagadnieniem.

„W porównaniu do ubiegłego roku ocena polskiego systemu podatkowego według uczestników Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG uległa obniżeniu, głównie w kategoriach dotyczących stabilności przepisów i wcześniejszego informowania o zmianach. Biorąc pod uwagę, że badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie stycznia br., można przypuszczać, że gdyby analogiczne badanie przeprowadzić dziś, to jego wyniki byłyby bardziej krytyczne, głównie za sprawą zmian w podatku od sprzedaży detalicznej” – ocenił w raporcie z badania Rafał Ciołek, Partner w KPMG w Polsce.

„Dyrektorzy finansowi, główni księgowi i szefowie działów podatkowych wyrażają duże obawy związane z nadchodzącą nową erą zautomatyzowanych kontroli podatkowych, wygenerowaniem danych we właściwym formacie, a także zweryfikowaniem, czy dane te nie ujawniają większych nieprawidłowości. Będzie to niewątpliwie należeć do największych wyzwań w bieżącym roku, a być może nawet w perspektywie kilku kolejnych lat. Przedsiębiorcy zatem powinni wykazać proaktywne podejście do zmian. Analizy danych tego typu to nowa norma, od której nie ma już odwrotu. Organom podatkowym natomiast przemyślane wykorzystanie danych umożliwi porównania na wielu płaszczyznach i przeniesie dyskusje podatkowe na zupełnie inny, wymagający poziom” – zaznaczył.

Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG to coroczne wydarzenie, którego pomysłodawcą i organizatorem od 2011 r. jest firma audytorsko-doradcza KPMG. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce, w którym biorą udział przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi, szefowie sprawozdawczości finansowej i controllingu z przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki.

VI edycja obejmowała 9 prelekcji partnerów i dyrektorów KPMG na temat najnowszych zmian oraz istotnych tematów z obszarów prawa, podatków i rachunkowości. Przedstawione zostały najważniejsze zmiany w procedurze podatkowej na rok 2016, nowa ustawa o VAT i Jednolity Plik Kontrolny, polski CIT w najbliższej przyszłości oraz nowa dokumentacja podatkowa, możliwości dofinansowania działalności poprzez nowe dotacje unijne i ulgę podatkową na B+R.

kmpg2

Prelegenci omawiali też rolę audytora poświadczającego wiarygodność raportowania zintegrowanego oraz jaki jest cel i konsekwencje bilansowe konwersji pożyczki na kapitały w spółce z o.o. Program tegorocznej edycji rozbudowany został o tematy istotne dla dyrektorów finansowych z perspektywy transformacji działów finansowych w kierunku strategicznego wsparcia biznesu, czy zamknięcia finansowego roku 2015 przez pryzmat badania KPMG w Polsce wśród największych spółek giełdowych.

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 r. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

Pełna wersja raportu „Polski system podatkowy wg uczestników VI Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG” jest dostępna na stronie http://www.kpmg.com/pl

FOT. CC BY 2.0 Hakan Dahlstrom; C00 pixabay

(gm)

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności