lederboard

Bank Światowy: gospodarka UE ożywia się, wciąż jednak są przeszkody


Odbicie gospodarcze w Unii nabiera tempa, jednak mimo łagodnej polityki pieniężnej oraz sprzyjających warunków finansowych wzrost ten jest wciąż umiarkowany, głównie z powodu niskiej stopy inwestycji – wynika z najnowszego raportu Banku Światowego.

 

„EU Regular Economic Report” jest wydawaną dwa razy do roku publikacją, która obejmuje analizę bieżących wydarzeń i zmian w polityce gospodarczej oraz prognozy gospodarcze dla Unii Europejskiej. O wynikach najnowszej edycji Bank poinformował 17 grudnia w komunikacie prasowym.

„Gospodarka Unii Europejskiej stopniowo wychodzi z przedłużającego się spowolnienia, w wyniku którego zwiększyła się skala ubóstwa w wielu krajach. Utrzymanie luźnych warunków finansowych, lepsze nastroje w gospodarce, niskie ceny surowców oraz mniejsza skala konsolidacji fiskalnej będą wspierać wzrost w 2015 i 2016 r.” – ocenia cytowana w komunikacie Doerte Doemeland, ekonomistka Banku Światowego, będąca współautorem raportu.

„Przedłużająca się niska stopa inwestycji, spowolnienie wzrostu w krajach rozwijających się, wysoka zmienność na rynkach oraz różnego rodzaju napięcia geopolityczne stawiają nasze oczekiwania pod znakiem zapytania” – zaznacza jednak Doemeland.

Bank Światowy spodziewa się, że gospodarka UE wzrośnie w 2015 r. o 2,0%, a w roku 2016 przyspieszy do 2,1%. W pierwszej połowie 2015 r. wzrost produktu krajowego brutto wyniósł 1,8% rok do roku.

Jak wynika z raportu, w pierwszej połowie 2015 r. najszybszym wzrostem w UE mogła pochwalić się Europa Środkowa, głównie za sprawą Czech, Polski i Rumunii. Bank Światowy oczekuje, że gospodarka Polski wzrośnie w 2015 r. o 3,5% i w średnim okresie jej wzrost utrzyma się powyżej poziomu 3,5%, ponieważ poprawiająca się sytuacja na rynku pracy sprawia, że rosną dochody gospodarstw domowych i konsumpcja.

World_Bank_Group

W ocenie Banku, konsumpcja prywatna jest najsilniejszym czynnikiem wspierającym odbicie europejskiej gospodarki. Rosnące płace i zatrudnienie wraz z niską inflacją dzięki spadkom cen surowców, przyczyniły się do wzrostu dochodów i wydatków gospodarstw domowych. Bezrobocie wśród młodych również maleje, jednak wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie w kilku krajach, szczególnie w Europie Środkowej i Południowej, gdzie pomocne okazałyby się programy wsparcia i szkolenia dla osób szukających zatrudnienia. Inwestorzy wciąż zachowują jednak ostrożność, zaś gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa zmniejszają zadłużenie, więc niska stopa inwestycji stoi na drodze do szybszego i bardziej zrównoważonego wzrostu.

Ożywienie gospodarcze przyczynia się do spadku stopy ubóstwa, którego skala w okresie kryzysu wzrosła w Unii Europejskiej pomimo dużych nakładów na systemy osłon socjalnych. Choć wydatki na ochronę socjalną krajów Unii należą do największych na świecie, część państw nie zdołała wprowadzić efektywnej pomocy dla najbiedniejszych obywateli poprzez odpowiednie programy. Niektóre kraje, szczególnie Europy Południowej i Środkowej, w czasie kryzysu obcięły tego typu wydatki – zaznaczono w publikacji.

W tym kontekście oceniono, że „katalog reform, dzięki którym systemy te mogłyby być bardziej efektywne, obejmuje między innymi minimalny dochód gwarantowany, utrzymanie odpowiedniego zasięgu i wysokości świadczeń przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz zmniejszanie skali wypływania środków pomocowych do najbogatszych”.

„Unia Europejska powinna przekuć istniejące wyzwania we wzmocnienie zrównoważonego wzrostu przez reformy strukturalne” – uznał Theo Thomas, ekonomista Banku Światowego i współautor raportu.

„Aby zwiększyć długookresowy potencjał wzrostu, kraje członkowskie powinny nadal ułatwiać prowadzenie biznesu poprzez likwidowanie różnych barier na rynku pracy oraz inwestycje w edukację i szkolenia dla pracowników. W tym kontekście, kierowanie efektywnych kosztowo systemów wsparcia społecznego do najbiedniejszych i najsłabszych powinno nadal przyczyniać się do zmniejszania skali ubóstwa” – dodał Thomas.

Grupa Banku Światowego odgrywa kluczową rolę na świecie w działaniach zmierzających do wyeliminowania ubóstwa i rozwoju wspólnego dobrobytu. Składa się z pięciu instytucji: Bank Światowy, czyli Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (The International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (The International Development Association – IDA), Międzynarodowa Korporacja Finansowa (The International Finance Corporation – IFC), Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (The Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA) oraz Międzynarodowe Centrum Porozumień i Arbitrażu (The International Center for Settlement of Investment Disputes – ICSID). Dzięki współpracy tych instytucji w ponad 100 krajach, państwa otrzymują finansowe i doradcze wsparcie, a także dostęp do innych narzędzi, co pozwala im skutecznie stawiać czoła najważniejszym wyzwaniom w obszarze rozwoju.

Fot. VIKIMEDIA COMMONS

Więcej informacji o Grupie Banku Światowego na stronach www.worldbank.org i www.worldbank.org/pl/country/poland.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności