Banki jako złoty Graal dla specjalistek IT

Bankowość i finanse to najbardziej nowoczesna i nieoczywista ścieżka zawodowa dla pracowników_czek w branży IT. Jedna z największych grup finansowych w Wielkiej Brytanii – NatWest Group obecnie prowadzi rekrutację ponad 300 osób, z czego aż 100 kandydatów_ek w Polsce zasili zespół IT. Firma ma wysoki wskaźnik zatrudnienia kobiet, także w IT.

 

 

 

Zapotrzebowanie na specjalistów_ki w branży IT rośnie. Według raportu Hays Poland (2022 r.) w Polsce brakuje około 50 tys. pracowników_czek w branży IT, a w całej Unii Europejskiej ponad 600 tys. Według danych portalu No Fluff Jobs (2022 r.) liczba ofert w branży IT w ciągu roku wzrosła o 236%. Badanie społeczności IT 2020 wskazuje na dominację mężczyzn w branży, których jest aż 90%. To sytuacja, która nie zmienia się od lat.

Poszukiwania kandydata po umiejętnościach, a nie wiedzy

Dyplom uczelni wyższej, skończone kursy i osiągnięcia zawodowe. To najczęstsze wymogi podczas rekrutacji do działów IT. – Zwykle ludzie patrzą na rekrutację w technologii z perspektywy uczelni i dyplomu. W NatWest Group w Polsce staramy się rozmawiać z kandydatami i pytać o zainteresowania. Nie trzeba mieć studiów technicznych, lecz właściwe cechy charakteru, osobowości, idąc dalej otwartość na innych i gotowość na zmiany. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, ale ma odpowiednie kompetencje i gotowość zdobywania wiedzy to tylko kwestią czasu jest kiedy  zacznie mówić o sobie „specjalista_ka IT” – mówi Kuske.

Według ankiety ewaluacyjnej kursu No Fluff Jobs Masterclazz, 40% programistów_ek wybiera drogę managera_ki, a 39% skłania się ku stanowisku specjalisty_ki. – W NatWest tworzymy takie miejsca pracy, które umożliwiają osiągnięcie „złotego środka” w postaci połączenia obu kompetencji i zainteresowań kandydata m.in. przy pozycjach takich jak: Engineering Manager, Principal Engineer czy Lead Engineer. Oczywiście, w swojej rekrutacyjnej ofercie posiadamy stricte specjalizacje programistyczne np. Software Engineer (Java, API), ale także te niewymagające pisania kodu np. Technology Business Analyst. Jest to świetna możliwość współpracy z globalnymi zespołami przy użyciu nowoczesnych rozwiązań chmurowych i zwinnej metody pracy – mówi Izabela Jagodzinska z działu IT NatWest Group.

Co zrobić, aby kobiety częściej aplikowały do pracy w IT?

Według Izabeli Jagodzińskiej, pracującej w sektorze, najważniejsze są trzy aspekty. Przede wszystkim ważnym czynnikiem jest wspieranie rozwoju kobiet, stworzenie im możliwości przekwalifikowania oraz otworzenie się firm na stanowiska początkowe np. “junior” czy “entry grade level”, które będą sprzyjały rozwojowi i nauce w danej roli. — Obecny rynek pracy poszukuje kandydatów_ek z doświadczeniem i gotowych do pracy. Nie ma nadal miejsca na konstruktywny feedback, mentoring czy coaching, które by pomógł kobietom podjąć pracę w obszarze IT. Jak wiemy z różnych badań, kobiety czują, że muszą spełniać 100% wymagań z ofert pracy, zanim przystąpią do zmiany stanowiska. W tym aspekcie widzę ważną rolę liderów_ek IT, aby potrafili i chcieli wspierać kobiety oraz patrzyli z perspektywy kompetencji i predyspozycji danej osoby — komentuje ekspertka.

Po drugie, w czasie procesu rekrutacji, ale też później zwraca się uwagę na to, aby kobiety miały równy dostęp do oferowanych stanowisk. Jednak ze względu na to, że stereotypowo szeroko pojęta wiedza finansowa czy informatyczna jest niejako “zarezerwowana” dla mężczyzn, jest to wyzwaniem. — Potencjalne kandydatki mogą rezygnować z uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym m.in. ze względu na formę bezosobową lub męską w opisie stanowiska. Kobiety też częściej zwracają uwagę na wartości, jakie ma firma, oraz na tryb pracy np. czy możliwa jest praca zadaniowa i hybrydowa, które łatwiej łączyć ze wciąż spoczywającymi głównie na kobietach obowiązkami rodzinnymi – tłumaczy Izabela Jagodzińska.

Trzecim najważniejszym czynnikiem, wyszczególnionym przez ekspertkę jest kultura organizacyjna i otwartość kadry zarządzającej na różnorodność i promowanie kobiet poprzez wewnętrzne programy mające na celu wyrównanie szans i rozwój. NatWest realizuje szereg takich działań m.in. Breakthrough, Accelerate, Gender Network Development Programme czy sesje „I am Remarkable”. Dodatkowo firma tworzy partnerstwo z Fundacją Perspektywy Women in Tech, z którą współpracuje przy inicjatywach mających na celu zwiększenie udziału kobiet w branży technologicznej: „IT for SHE” czy „IT for SHE” Kids. Za swoje obecne działania włączające kobiety do pracy w sektorze IT, bank otrzymał w roku 2021 wyróżnienie w konkursie Fair to Women.

Co specjalista_ka IT może robić w bankowości?

Absolwenci_tki kierunków informatycznych najczęściej decydują się na pracę w technologicznych gigantach, firmach tworzących oprogramowanie (software house), nie zastanawiając się nad pracą w innych branżach. Według Badania społeczności IT 2020 to aż 44,8% wszystkich zatrudnionych w tej branży. – Standardową ścieżką kariery jest wybór technologicznego giganta. Taka praca może być ciekawa, inspirująca, jednak nie umożliwia generowania i testowania rozwiązań w praktyce. Mówiąc wprost, producenci oprogramowania tworzą produkty i rozwiązania generyczne (abstrakcyjne), ale to banki robią z nich prawdziwy użytek i wdrażają w życie  – mówi Maciej Kuske, szef działu IT w NatWest Group w Polsce. Jak twierdzi ekspert, bankowość i finanse to branże, które używają najbardziej zaawansowanych technologii i rozwiązań IT. –  Software houses to świetne miejsce dla osób, które chcą poznać nowe rozwiązania, ale w sposób teoretyczny. Nigdzie indziej jak w bankowości i finansach technologia nie jest wykorzystywana w tak zaawansowanym stopniu do obsługi klientów – tłumaczy Maciej Kuske. Za przykład podaje rozwiązania chmurowe pozwalające klientom na całym świecie korzystać z bankowości mobilnej, jednocześnie chroniąc ich dane przed cyberprzestępczością.

Raport Hays Poland pokazuje, że pracodawcy będą w tym roku coraz częściej zatrudniać ludzi do działów IT. Od ponad 20 lat bank NatWest posiada dział IT w Polsce i dzisiaj stawia na jego rozwój, aby wesprzeć transakcje na całym świecie. Ze względu na rosnący na rynku IT trend, który polega na tym, że specjalistów_ki zatrudnia się w dowolnym miejscu na świecie – tam, gdzie są dostępni, NatWestGroup tworzy więcej możliwości rekrutacji w Polsce. Obecnie jest około stu wakatów dla osób, których zadaniem będzie wspierać działania m.in. w zakresie bezpieczeństwa w sieci, zarządzania projektami, front-end, analityki danych, development czy budowanie systemów do płatności. – Wraz z pandemią koronawirusa wprowadziliśmy pracę zdalną w naszej organizacji, a teraz stawiamy na model hybrydowy. Jesteśmy organizacją uczącą się, więc 10% naszego czasu pracy poświęcamy na rozwój osobisty. Z doświadczenia wiemy, że warto zatrudnić osobę mającą rozwinięte kompetencje miękkie i wyposażyć ją w wiedzę informatyczną, dlatego stawiamy na poszukiwania osób niemających doświadczenia w branży, jak i ekspertów_ki w tym zakresie – tłumaczy Maciej Kuske.

 Więcej informacji o rekrutacji na LinkedIN Kariera w NatWest.

Wszystkie informacje odnośnie otwartych stanowisk znajdują się na stronie: https://jobs.natwestgroup.com/search/permanent-technology/jobs/in/country/poland.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności