Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy

Bezpieczeństwo jest procesem, który ciągle ulega zmianie. Zależy ono od pracowników oraz organizacji, której bezpośrednio dotyczy. Mają na to wpływ ciągłe zmiany w stosunkach gospodarczych, postęp technologiczny, zagrożenia wojenne, terrorystyczne oraz środowiskowe.

 

 

Problematyka ta dotyczy nie tylko międzynarodowych korporacji. Zmiany w zakresie bezpieczeństwa odnoszą się również do firm, które funkcjonują na rynku lokalnym. Brak odpowiednich rozwiązań i polityki bezpieczeństwa może przynieść firmie niepowetowane straty.

Zapraszamy do udziału w dyskusji nt. zagrożeń i dostępnych rozwiązań skutecznej ochrony, która odbędzie się już 27 lutego 2020 roku w Warszawie.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
>>REJESTRACJA<<

Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa firmy ma bezpośredni wpływ na jej sukces!

Prelekcje poprowadzą m.in.:

 • Joanna Karczewska – Ekspert i audytor, Stowarzyszenie ISACA Warszawa
 • Katarzyna Korulczyk – Data Protection Manager, Nationale-Nederlanden
 • Damian Klimas – Adiunkt, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Wrocławski
 • Piotr Welenc – Pełnomocnik IIA Polska ds. GRC
 • Krzysztof Radecki – Inspektor Ochrony Danych i Audytor, Członek ISACA Warszawa

Tematy na bieżąco aktualizowane są na stronie wydarzenia: http://pirbinstytut.pl/index.php/bezpieczenstwo-zasobow-firmy

Tematyka konferencji:

 1. Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji
  – ochrona zasobów informacji
  – audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji
  – zarządzanie tożsamością
  – zarządzanie ryzykiem w zapewnianiu bezpieczeństwa informacji
  – czynniki zagrażające bezpieczeństwu informacji w nowoczesnych przedsiębiorstwach
  – polityka bezpieczeństwa
  – systemy do zarządzania bezpieczeństwem informacji
  – ochrona informacji, a regulacje występujące na gruncie obowiązującego prawa

  2. Skuteczne panowanie nad bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie w momencie kryzysu
  – przewidywanie i reagowanie na incydenty
  – scenariusze awaryjne w zarządzaniu ciągłością działania

  3. Elementy bezpieczeństwa fizycznego
  – mechaniczna, elektroniczna, biometryczna i proceduralna kontrola dostępu
  – identyfikacja personelu
  – kształtowanie środowiska

  4. Bezpieczeństwo organizacyjne
  – struktura organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa – w małej firmie jak i w korporacji
  – koordynacja bezpieczeństwa w złożonej strukturze organizacyjnej
  – funkcjonowanie departamentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie

  5. Wdrożenie RODO w firmie
  – procesy przetwarzania danych
  – inwentaryzacja danych i ocena stanu faktycznego
  – dostosowanie środowisk IT
  – wdrożenie i integracja
  – zapewnienie ciągłej zgodności

  Grupa docelowa:
  – Prezesi i Członkowie Zarządu
  – Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji
  – Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
  – Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
  – Oficerowie bezpieczeństwa
  – Szefowie ochrony
  – Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju

  Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

  Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych – opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

  Uczestnikom zapewniamy:materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

  *Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

Patronat medialny Law Business Quality.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności