Bioelektra Group: polska technologia przetwarzania odpadów komunalnych – do wdrożenia w Iranie


Dziś, w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., zarząd firmy Bioelektra Group S.A. podpisał list intencyjny z przedstawicielami irańskich inwestorów. Planowana współpraca dotyczyć ma stworzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie prowincji Chuzestan, w oparciu o innowacyjną technologię przetwarzania odpadów firmy Bioelektra Group S.A.

 

Porozumienie zostało zawarte w obecności: Ramina Mehmanparast, ambasadora Islamskiej Republiki Iranu oraz Mansoura Gahamara, gubernatora irańskiej prowincji Chuzestan. List intencyjny podpisał Farajoullah Khabir, prezes Khuzestan Development and Investment Company – firmy odpowiedzialnej m.in. za gospodarkę odpadami w regionie, Esmaeil Zamani, szef specjalnej strefy ekonomicznej Arvand Free Zone Organization oraz Paweł Przybylski, wiceprezes zarządu Bioelektra Group S.A.

Prowincja Chuzestan położona jest nad Zatoką Perską, w południowo-zachodnim Iranie. Jest zamieszkana przez 4,3 mln osób (około 6% populacji państwa). Stolicą prowincji jest miasto Ahwaz — podczas drugiej wojny światowej właśnie tu w 1942 r. utworzono tranzytowy obóz dla uchodźców polskich z ZSRR.

Opracowana w Polsce, opatentowana technologia firmy Bioelektra Group wykorzystuje proces mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów (MCP). Metoda ta opiera się o niezwykle efektywny proces, w trakcie którego odpady komunalne poddane są sterylizacji, a następnie w pełni automatycznie sortowane na poszczególne frakcje, w celu ich ponownego wykorzystania. Technologia jest bezemisyjna, redukuje powstawanie gazów cieplarnianych i ślad węglowy oraz praktycznie eliminuje składowanie odpadów. Jednocześnie technologia ta pozwala na osiągnięcie najwyższego poziomu recyklingu na świecie, w tym celów zakładanych przez Unię Europejską na rok 2030.

Rozwiązanie Bioelektra Group wciela w życie ideę gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy): pozwala odzyskać z odpadów najbardziej wartościowe surowce i przetworzyć je ponownie na produkty. Jako jedyna metoda na świecie pozwala na wykorzystanie frakcji biodegradowalnej w odpadach i jej ponowne zastosowanie do produkcji materiałów budowlanych, nawozów lub procesów energetycznych. Dzięki niskim kosztom operacyjnym i wysokiej efektywności może być zastosowana na całym świecie. W styczniu br., podczas Forum Gospodarczego w Davos, Bioelektra Group odebrała nagrodę za zwycięstwo w prestiżowym, międzynarodowym konkursie „The Circulars 2017”.

 

Bioelektra Group – polska spółka zajmująca się inwestycjami z zakresu przetwarzania odpadów komunalnych. Jej autorska technologia przetwarzania i odzysku odpadów komunalnych o nazwie RotoSTERIL pozwala na bardzo wysoki odzysk surowców oraz ich ponowne wykorzystanie i już dziś spełnia dyrektywy UE na rok 2030, zgodnie z którymi oczekiwany poziom recyklingu odpadów wynosi 65% (obecnie wskaźnik recyklingu w skali kraju wynosi zaledwie kilkanaście procent). Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.bioelektra.pl

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności