Biznes na Warmii i Mazurach? Sprawdź, co możesz zyskać!


Wkrótce rusza w mediach kampania informacyjno-promocyjna „Warmia i Mazury Pro-invest 2015”. Ma ona zwrócić uwagę przedsiębiorców na atuty inwestycyjne województwa warmińsko-mazurskiego oraz wskazać, co konkretnie mogą oni zyskać, jeśli zdecydują się na prowadzenie działalności w regionie.

Województwo warmińsko-mazurskie to miejsce, gdzie tak dziś modny „work&life balance” nie jest niedościgłym marzeniem, ale normą. Potencjał regionu wynika z unikatowej kombinacji okoliczności i warunków sprzyjających zarówno prowadzeniu działalności gospodarczej, jak i wypoczynkowi. O tym, że biznes ciągnie do Warmii i Mazur, świadczą fakty. Codziennie powstają tu 43 nowe podmioty gospodarcze!

Jakie korzyści oferuje region? Przede wszystkim są to: najwyższe w Polsce ulgi podatkowe, dwie Specjalne Strefy Ekonomiczne, a także rozbudowane zaplecze naukowo-technologiczne. Należy też podkreślić, że Warmia i Mazury modernizują i rozwijają sieci transportu, wykorzystujące naturalne uwarunkowania.

Synergia ekonomii i technologii
Na rzecz biznesu w regionie działają dwie strefy ekonomiczne – Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na prowadzenie biznesu w ramach stref, mogą liczyć na najwyższe  w skali kraju ulgi podatkowe – dla dużych firm są to zwolnienia z podatku dochodowego na poziomie 50% kwalifikowanych kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy osób nowozatrudnionych. Dla małych i średnich firm przewidziano jeszcze wyższe zwolnienia – małe firmy mogą otrzymać ulgę w wysokości 70%, zaś średnie 60% nakładów.

Dodatkową zachętą do prowadzenia biznesu na Warmii i Mazurach są parki naukowo-technologiczne, które umożliwiają korzystanie ze specjalistycznych laboratoriów lub dostarczają wyniki badań i eksperymentów. Parki zlokalizowane są w Ełku, Elblągu i Olsztynie. Do tej pory w parkach powstało blisko 80 firm. Warto dodać, że w ostatnich latach inwestorzy stworzyli na Warmii i Mazurach w sumie ponad 14 000 miejsc pracy, a wartość zainwestowanego kapitału w strefach ekonomicznych wyniosła ponad 5,2 mld złotych.

Na Mazury i Warmię samolotem
Na decyzję o inwestycji w warmińsko-mazurskim ogromny wpływ ma połączenie województwa z innymi rejonami kraju, a także z zagranicą. Gdańsk, Warszawę, Kraków,  a także Słowację z Warmią i Mazurami łączy trasa ekspresowa E7. Do Elbląga, Gorzowa Wielkopolskiego, czy Niemiec można dojechać trasą S22. Drogę do transportu morskiego otwierają porty w Elblągu i Fromborku. Można także skorzystać z kolei – w Braniewie, na granicy z Rosją funkcjonuje nowoczesny port przeładunkowy. Bardzo istotną informacją jest też fakt, że do końca 2015 r. zostanie oddany Port Lotniczy „Olsztyn – Mazury” w Szymanach k. Szczytna. Warto też zaznaczyć, że w czerwcu 2015 r. rusza wyremontowany kanał Ostródzko-Elbląski, którego rewitalizacja trwała od 2011 r.

Kampania Warmia i Mazury Pro-invest 2015
O zaletach wyboru regionu na optymalne miejsce działalności biznesowej przekonuje kampania informacyjno-promocyjna samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu „Warmia i Mazury Pro-invest 2015”. Główne działania medialne w prasie, radiu i telewizji odbędą się w czerwcu i sierpniu.

– Kampanię kierujemy do decydentów oraz potencjalnych przedsiębiorców spoza regionu – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Chcemy pokazać nasze walory gospodarcze związane m.in. z możliwościami pomocy publicznej.

Łączna wartość kampanii wynosi 6 mln zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, priorytet I „Przedsiębiorczość”, działanie 1.2 „Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu”, poddziałanie 1.2.3 „System obsługi inwestora na poziomie regionalnym”. Dofinansowanie unijne stanowi 85% wartości projektu, pozostałe 15% pochodzi z budżetu samorządu województwa.

 

fot. bezplatnezdjecia.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności