lederboard

Branża usług rozwojowych apeluje o pomoc rządu

Polska Izba Firm Szkoleniowych apeluje do Ministerstwa Rozwoju o włączenie do prac nad przygotowywanymi ułatwieniami dla przedsiębiorców. Potrzebne jest objęcie sektora usług rozwojowych pakietem osłonowym i uwzględnienie zgłoszonych propozycji do przygotowywanego projektu.

 

 

Polska Izba Firm Szkoleniowych zwraca uwagę na 1) konieczność uwzględnienia w pakiecie osłonowym rozwiązań dostosowanych do samozatrudnionych i mikro firm, współpracujących z przedsiębiorcami i osobami fizycznymi w realizacji usług rozwojowych.

Przewidywane wsparcie powinno uwzględniać skalę przepaści, przed którą stoi obecnie cały sektor składający się z ponad 70. tys. podmiotów, w których funkcjonuje – co ważne – w dużej części w formie samozatrudnienia, ponad 100 tys. osób. Wartość sektora, mierzona wartością sprzedaży w skali roku, szacowana jest na 6-10 mld zł. Znaczna część podmiotów wchodzących w jego skład w wyniku obecnej sytuacji utraciła zdolność generowania jakichkolwiek przychodów i nie posiada rezerw na przetrwanie. Już teraz widać, że zamrożenie przychodów będzie miało miejsce przez co najmniej kilka najbliższych miesięcy. Proponowane rozwiązania dot. odroczeń w płatnościach są oczywiście w pełni słuszne i potrzebne, jednak znacząco niewystarczające. Izba zaznacza, że 2) w stosunku do wielu podmiotów, wobec skali i nieodwracalności utraty przychodów, odroczenie terminów nie zapobiegnie groźbie upadłości i utraty źródeł bieżącego utrzymania dla tysięcy osób i ich rodzin.

Izba postuluje także o 3) uwzględnienie najprostszych form, przynajmniej częściowo umarzanych pożyczek, dostępnych dla mikro-, małych firm, w tym także samozatrudnionych.

Wymaga wyjaśnienia zakres interpretacji „przedsiębiorcy z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej”. Usługi rozwojowe, w dominującym zakresie wiążą się ze zorganizowanymi formami edukacji w grupach różnej wielkości, co w aktualnej sytuacji oznacza praktyczne wstrzymanie realizacji tych usług. Następuje to z przyczyn zupełnie niezależnych, zatem prowadzące je firmy nie otrzymają ani zwolnienia lekarskiego, ani decyzji o kwarantannie czy izolacji. W związku z czym Izba wnioskuje 4) o rozszerzenie katalogu podstaw do zasiłku o decyzję zakazującą organizacji szkoleń z bezpośrednim udziałem osób.

***

Polska Izba Firm Szkoleniowych to największa organizacja branżowa zrzeszająca firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski. Jej członkami jest blisko 400 firm i organizacji. Są wśród nich mali i duzi, początkujący i doświadczeni, firmy szkoleniowe, uczelnie, organizacje pozarządowe, firmy doradcze, zajmujące się coachingiem czy e-learningiem, o pełnym przekroju tematycznym i form.

https://pifs.org.pl/

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności