Budowanie zespołu na talentach Gallupa – dlaczego zyskuje na popularności?

Jako managerowie lub pracodawcy spędzamy większość czasu w pracy. Codziennie widzimy tych samych ludzi, czasami nawet przez wiele lat. Dzielimy się z nimi ważnymi kamieniami milowymi, polegamy na nich, wspieramy ich wzrost. Ale czy robimy to skutecznie? Fakty są bezsprzeczne. Zaangażowani pracownicy osiągają aż o 22% wyższe dochody dla firmy, co przekłada się także na niższą absencję (o 37%!), i co w obecnych czasach jest bardzo istotne – wyższą ocenę w oczach klientów. A co wspólnego z tym mają talenty Gallupa? Odpowiadamy.

 

 

 

Pozytywna energia w zespole

Talenty i mocne strony – ze swej natury – wywołują pozytywną energię, ponieważ dotyczą tego, co robimy dobrze i co kochamy robić. Nie ukrywajmy – energii tej może czasem brakować w zespołach, zwłaszcza w postpandemicznym powrocie do biur. Co ważne – test Gallupa wymienia 34 talenty, które posiada KAŻDY z nas, jednak rozwinięte w różnorodnym stopniu. Należą do nich grupy takie jak:

  • myślenie strategiczne;
  • wykonywanie;
  • wpływanie;
  • budowanie relacji.

Odrzucenie myślenia zero-jedynkowego

Talenty są neutralne. Nie ma “złych”, ani “dobrych”. A wszystkie mogą wnieść wiele do zespołu – mówi Beata Piasny, certyfikowany trener mocnych stron i coach. – W efekcie widzimy piękną różnorodność, która w praktyce przynosi korzyści, nie tylko na poziomie strategicznym firmy, ale również operacyjnym – dodaje ekspert. A co za tym idzie, zespół nie tylko dba o efektywne wykonanie zadań, ale również na co dzień komunikuje się skuteczniej, eliminując ryzyko wystąpienia konfliktów.

Kierunek: rozwój

Badanie Gallupa ukierunkowane jest na rozwój. Nie polega tylko na znajomości definicji danego talentu, ale na tym, jak celowo wykorzystywać go każdego dnia. – Jego celem jest umożliwienie ludziom identyfikowania i wyrażania tego, co lubią robić, co daje im satysfakcję i w jaki sposób wnoszą swój wkład do zespołu – tłumaczy Beata Piasny. Zachęca ich do celowości we własnym rozwoju i działaniu. A jest to w szczególności istotne, gdyż jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez Kincentric Poland, odsetek zupełnie niezaangażowanych pracowników w polskich firmach stanowi niemal 25%. A mówiąc wprost – co czwarta osoba w Twoim zespole nie jest w pełni zaangażowana w swoją pracę. Czas to zmienić.

Wychodzi naprzeciw wymaganiom współczesnych pracowników

Badanie talentów Gallupa wpisuje się również doskonale w rozwijający się trend work-life fit, którego podstawą jest potrzebna lepszego łączenia prywatnych celów pracowników z karierą. Dzięki dogłębnej znajomości osobowości członków zespołu, zarządzanie nimi, a przede wszystkim utrzymanie zespołu w tym samym składzie będzie możliwe. A to pozwoli skutecznie osiągać cele organizacji. Warto pamiętać także, że dla pokolenia Z, które dominuje rynek, praca nie jest głównym celem życia, a jedynie drogą do realizowania siebie. Dlatego warto dać im przestrzeń na poznawanie siebie w miejscu pracy.

Talenty Gallupa – najważniejsze informacje:

  • Test wyróżnia 34 talenty, które ma każdy z nas, lecz ułożone w różnej kolejności (skupia się jednak na 5 głównych talentach)
  • Czas potrzebny na wypełnienie testu wynosi około 30 minut
  • Pracownicy po wykonaniu testu otrzymują raport na maila
  • Wyniki badania są omawiane z trenerem na sesji indywidualnej
  • Raport zawiera pomysły na lepsze korzystanie z talentów w praktyce

Beata Piasny

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności