Call for abstracts! Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej

Serdecznie zapraszamy do prezentowania prac lub uczestnictwa w postaci słuchacza w sesji „Prawo w medycynie” podczas Międzynarodowej Konferencji Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, która odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w dniach 16-18 kwietnia 2020 r. w Lublinie. Trzeci dzień Konferencji przeznaczony jest na sesje studenckie.

 

 

Rejestracja jest możliwa do 10 marca 2020 r. przez stronę: http://ortreh.pl/rejestracja/

Proponowane obszary dla tematów wystąpień w sesji „Prawo w medycynie” to m.in.:
• standardy wykonywania zawodów medycznych,
• bezpieczeństwo pacjentów, bezpieczeństwo personelu medycznego,
• odpowiedzialność podmiotów leczniczych oraz wykonujących zawody medyczne,
• dostępność do świadczeń zdrowotnych,
• publicznoprawne aspekty ochrony zdrowia,
• uregulowania prawne nowych technologii w medycynie, e-zdrowie,
• bioetyka.

Jakie unikalne korzyści wiąże ze sobą udział w Konferencji?

? wzbogacenie dorobku naukowego i uzyskanie dodatkowych punktów na cele stypendialne, w postępowaniach kwalifikacyjnych na projekty grantowe oraz do Szkół Doktorskich;
? możliwość otrzymania gratyfikacji najlepszych prac poprzez uzyskanie nagrody lub wyróżnienia z puli 30 nagród;
? publikacja w recenzowanym czasopiśmie i monografii naukowej;
?‍? udział w praktycznych warsztatach prowadzonych przez specjalistów, premiowanych certyfikatami;
? wymiana poglądów na międzynarodowym forum eksperckim, skonfrontowanie wyników analizy badawczej, nawiązanie współpracy z naukowcami z zagranicy.

Ponadto Konferencja:

✅została uhonorowana Patronatem Ministra Zdrowia, Polskiej Akademii Nauk i licznych towarzystw naukowych;
✅znajdzie się w systemie „Polon”;
✅spełnia wymogi „Ustawy 2.0”.

⏳?Zapraszamy do rejestracji do 10 marca 2020 r. przez stronę: www.ortreh.pl/rejestracja

Szczegóły na stronie:
http://www.ortreh.pl/
www.facebook.com/ortreh

Patronat medialny Law Business Quality.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności