Canon po raz kolejny najbardziej ekologiczną firmą według rankingu Nikkei

Firma Canon Inc. już drugi rok z rzędu oraz czwarty w historii znalazła się na pierwszym miejscu pod względem ekologiczności wśród firm produkcyjnych. To wynik 21. edycji badania zarządzania środowiskowego, które zostało przeprowadzone przez Nikkei Inc. – japońską grupę mediową, wydawcę największego na świecie dziennika ekonomicznego The Nikkei. Canon uzyskał wysokie notowania w każdej z ocenianych kategorii, w tym w obszarze recyklingu materiałów.

 

Prowadzony od 1997 r. ranking Environmental Management Survey to badanie, którego celem jest ocena działań podejmowanych przez firmy na rzecz podniesienia zakresu i jakości ochrony środowiska naturalnego oraz wydajności zarządzania tą ochroną. W tym roku organizator przesłał kwestionariusze do 1724 firm; 395 z nich wzięło udział w badaniu.

W kategorii producentów, ocenie podlegały wszystkie poziomy zarządzania ochroną środowiska, które oceniano w oparciu o pięć kryteriów: upowszechnianie systemu zarządzania środowiskowego, działania na rzecz redukcji zanieczyszczeń i zachowania bioróżnorodności, recykling materiałów, prośrodowiskowa polityka produkcyjna oraz wykorzystanie środków zmierzających do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Wyniki rankingu zostały ustalone w oparciu o oceny zebrane we wszystkich kategoriach.

W tegorocznej edycji Canon uzyskał doskonały wynik za działania w obszarze recyklingu materiałów. Jest to zasługa licznych inicjatyw, m.in. programu ponownego użycia i recyklingu urządzeń wielofunkcyjnych czy programu recyklingu kaset z tonerem i wkładów do drukarek atramentowych.

Canon osiągnął wysoki wynik także w pozostałych kategoriach, choćby dzięki takim działaniom, jak program kompensacji emisji CO2, który pozwala na zredukowanie do zera emisji z eksploatacji urządzeń biurowych. Wynik ten pozwolił firmie Canon osiągnąć łączną ocenę 491 punktów (na 500 możliwych) plasując ją już po raz drugi z rzędu na pierwszym miejscu w kategorii producentów.

Logo_Canon

W ramach uruchomionego w 2008 r. programu „Action for Green” Canon założył coroczną redukcję poziomu emisji CO2 w całym cyklu życia produktu o 3 proc. Jednocześnie firma nieustannie podejmuje proaktywne działania w tym kierunku, uwzględniając takie inicjatywy, jak m.in.:

  • oszczędności energetyczne w zakładach produkcyjnych,
  • zmiany w sieci i modelu dystrybucji,
  • obniżenie zużycia energii w procesie eksploatacji urządzeń oraz ich regeneracji[1],
  • ponowne wykorzystanie części oraz recykling materiałów eksploatacyjnych.

 

W efekcie, w 2016 r., wielkość emisji CO2 w całym cyklu życia produktu kształtowała się na poziomie ok. 34 proc. względem poziomu z 2008 r. Oznacza to wyraźną redukcję emisji na poziomie ok. 5 proc. w skali roku.

Realizowane przez Canon działania w ramach programu „Action for Green” mają na celu promowanie ochrony środowiska w skali globalnej, m.in. poprzez wdrażanie innowacji technologicznych oraz zwiększenie skuteczności zarządzania procesami produkcyjnymi. Przez cały okres życia produktów – produkcji, eksploatacji i recyklingu – Canon wspólnie z klientami oraz partnerami biznesowymi nieustannie rozszerza działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, a także podejmuje inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną.

 

[1] Proces doboru części z urządzeń, które zakończyły cykl życiowy; części mogą być ponownie wykorzystywane po oczyszczeniu i naprawie, w tym także do produkcji nowych wyrobów i urządzeń. Urządzenia po regeneracji charakteryzują się tym samym poziomem jakości, co urządzenia wytworzone z zupełnie nowych elementów.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności