lederboard

Chcesz mnie zatrudnić? Zagwarantuj elastyczny czas pracy i rozwój!

Gwarancja elastycznego czasu pracy to jedno z istotnych oczekiwań potencjalnych pracowników wobec pracodawcy. Tak wynika z badań zrealizowanych przez Antal na zlecenie firmy Macrologic. Według ekspertów zarządzania pracodawcy nie powinni się bać takiej formy pracy, bo przy wsparciu programów ERP nie tylko jest ona w ogóle możliwa, ale też można ją zdalnie kontrolować. Oczywiście pod warunkiem, że pracodawca jest przygotowany na efektywne planowanie czasu pracy, a z tym, w świetle badań, jest już gorzej.

 

Elastyczność czasu pracy — tego chcą młodzi pracownicy

— Z badania Antal i Macrologic przeprowadzonego w grudniu 2016 roku wynika, że dla 38% kandydatów warunkiem zmiany pracy jest zamieszczenie w ofercie informacji o możliwości elastycznego czasu pracy. Zwiększona mobilność pracowników oraz nowoczesne technologie, które ją wspierają sprawiają, że pracownicy oczekują możliwości wykonywanie obowiązków zawodowych w dowolnym miejscu i czasie – tłumaczy Agnieszka Wójcik, menedżer zespołu Market Research z firmy Antal.

Takie oczekiwanie stawia przed zarządzającymi liczne wyzwania, w tym kluczowe: jak monitorować efektywność pracowników wykonujących swoje zadania zdalnie i jak planować ich czas pracy. By było to możliwe, muszą oni dysponować konkretnymi, twardymi danymi, na bazie których opracują stosowne KPI.

— Mimo że  takie rozwiązania jak magnetyczne karty, ewidencja czasu logowania do systemów czy prowadzenie elektronicznych kalendarzy ułatwiają monitorowanie czasu pracy, to badanie wykazało, że 40% menedżerów HR nie jest w stanie określić efektywności planowania pracy w ich organizacjach. Jednocześnie 36% z nich deklaruje, że chce usprawnić działania w tym obszarze. Z kolei tylko 24% uważa, że w ich firmie skuteczność planowania czasu pracy jest na optymalnym poziomie — mówi Anna Andraszek z Macrologic.

Takie wyniki nie dziwią, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że mimo rosnącej świadomości pracodawców w zakresie procesów zachodzących w ich organizacji, tylko połowa z nich przyznaje, że procesy te są w ich firmach zdefiniowane, mierzone i na bieżąco zarządzane. Efektem braku koncentracji na procesach biznesowych jest oczywiście mniejsza wydajność takich organizacji i spore utrudnienia w przypadku chęci wprowadzenia większej samodzielności pracowników, przy jednoczesnej chęci zdalnego ich kontrolowania.

Prawidłowe wdrożenie w obowiązki warunkiem samodzielności pracownika

Jeśli chcemy kontrolować pracowników, a jednocześnie dawać im możliwość samodzielnego planowania czasu pracy, musimy ich prawidłowo wdrożyć w obowiązki na danym stanowisku pracy. Tymczasem proces tzw. onboardingu również należy do tych, których organizacje nie mierzą. Według badania Antal i Macrologic aż 34% firm nie wie, ile czasu takie wdrożenie zajmuje.

— Onboarding jest ważny nie tylko dla pracodawcy, ale i dla pracownika. W dobie pokolenia Y i Z, dopiero wchodzącego na rynek pracy, szybkie wdrożenie tych ludzi w obowiązki służbowe jest koniecznością. Młodzi ludzie chcą bowiem dokładnie wiedzieć, co i jak mają robić oraz znać ścieżkę swojej potencjalnej kariery w organizacji. To często determinuje ich decyzje o wiązaniu się z firmą na dłużej — podkreśla Anna Andraszek.

Aby rozwijać pracowników, trzeba znać zarówno ich silne, jak i słabe strony

Według Agnieszki Wójcik z Antal pieniądze nie są już największą motywacją dla pracowników:

Rozwój kariery, jasno zdeklarowane cele oraz możliwość rozwoju stanowią często najważniejszy czynnik zadowolenia młodych ludzi – tłumaczy.

Według Anny Adraszek z Macrologic rozwój ten nie będzie możliwy bez bacznego monitorowania konkretnego pracownika.

— Pełna wiedza na temat efektywności poszczególnych działów oraz pracowników może pomóc w zwróceniu uwagi na silne i słabe strony konkretnych osób, na ich potrzeby, np. w zakresie szkoleń. To z kolei pozwoli na skuteczniejsze planowanie ścieżek rozwoju.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na rolę narzędzi wspierających w realizacji procesów związanych z obsługą pracownika. Dzięki rozwiązaniom klasy ERP, zwłaszcza tych opartych na procesowości, pracodawcy mogą monitorować przebieg każdego procesu w odniesieniu do konkretnego pracownika, a następnie przygotowywać dla tego pracownika konstruktywny feedback. Ten staje się oczywiście podstawą do lepszego planowania czasu oraz do usprawnienia przebiegu procesów, co również jest przez pracowników doceniane. Zwłaszcza, jeśli mogą oni mieć wpływ na tego typu usprawnienia.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności