lederboard

Co grozi za brak OC?

Obligatoryjność świadczenia odpowiedzialności cywilnej uprawnia właściciela pojazdu mechanicznego do podpisania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. W przypadku braku ważnego OC kierowca powinien liczyć się z nałożeniem kar finansowych. Warto wiedzieć, jaka jest wysokość naliczonych zobowiązań.

 

Ustalenia obowiązujące od 2021 roku

Podwyższenie płacy minimalnej Polaków przełożyło się na wzrost wartości grzywny, wynikającej z powodu braku ważnego OC. Kierowcy aut osobowych niemający świadczenia odpowiedzialności cywilnej przez okres przekraczający 14 dni muszą liczyć się z tym, iż służby kontrolne mogą nałożyć na nich karę stanowiącą równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia brutto. Dla właścicieli pojazdów ciężarowych, ciągników i autobusów stosowane są inne wytyczne. W przypadku braku ważnego OC osobom tym naliczana jest bowiem kara stanowiąca równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia pracowniczego. Właściciele pojazdów pozostający bez obowiązkowej ochrony w ramach świadczenia odpowiedzialności cywilnej przez okres nieprzekraczający czternastu dni zmuszeni są do uiszczenia opłaty w wysokości dwudziestu lub pięćdziesięciu procent standardowej grzywny. Obligatoryjny charakter OC wynika z ustaleń zawartych w ustawie o obowiązkowych świadczeniach. Instytucję sprawującą kontrolę nad polisą, do której posiadania zobowiązany jest kierowca pojazdu mechanicznego stanowi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Odmowa zakupu świadczenia

UFG prowadzi ogólnopolską bazę danych świadczeń komunikacyjnych. W jej obrębie wykorzystywane są specjalne algorytmy, wykrywające przerwy w okresie ochronnym gwarantowanym przez OC oraz opóźnienia terminu zawarcia umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym podczas pierwszej rejestracji samochodu w Polsce. Właściciele aut rezygnują z zakupu OC, chcąc zaoszczędzić środki finansowe. Rozwiązanie to jest jednak nieefektywne, bowiem kary związane z brakiem świadczenia są wyższe od ceny polisy. Nabywcy pojazdów mechanicznych zapominają również, iż przysługuje im prawo do korzystania z ochrony w ramach ubezpieczenia poprzedniego właściciela do wygaśnięcia umowy zawartej przez zbywcę z danym towarzystwem. Po tym okresie należy zakupić nowe świadczenie OC. Obligatoryjność polisy uprawnia również właścicieli nieużytkowanych lub starych pojazdów do nabycia ubezpieczenia. Wielu osobom rozwiązanie to wydaje się zbędną inwestycją, dlatego rezygnują oni z zakupu produktu. Warto pamiętać, że polisa OC przedłuża się po opłaceniu wszystkich rat. W przypadku zaniedbania wymaganych działań, świadczenie przestaje być ważne. Należy wówczas zakupić nowy produkt. Ochrona w ramach OC zostaje jednak przedłużona klientom, którzy opłacili polisę z pominięciem ostatniego zobowiązania.

Obowiązkowe świadczenie komunikacyjne powinien posiadać każdy właściciel pojazdu mechanicznego. Cena OC zależy od jednak od różnorodnych czynników. Warto skorzystać z atrakcyjnej oferty dostępnej na stronie ubezpiecz-pojazd.pl, chcąc znaleźć właściwy produkt.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności