lederboard

Co można odliczyć od podatku? Podpowiadamy

Prowadząc własną działalność gospodarczą lub otrzymując dochody z umów cywilnoprawnych lub etatu trzeba składać zeznania roczne z tytułu podatku dochodowego. Ustawa o PIT uwzględnia szereg ulg, dzięki którym można obniżyć swój podatek. Spośród szeregu wytycznych występuje kilka najczęstszych stosowanych ulg i odliczeń.

 

Ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna jest jedną z najpopularniejszych ulg. W zeznaniu za 2020 rok, które będzie składane w PIT 2021 (sprawdź – https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/), będzie można odliczyć tę ulgę od podatku. Jest jeszcze możliwość zwrotu niewykorzystanej ulgi, kiedy zbyt niskie dochody nie umożliwiły podatnikowi skorzystania z niej. Zasady korzystania z prorodzinnej ulgi są aktualne. Mogą z niej skorzystać rodzice sprawujący oraz prawni opiekunowie dziecka, jeśli zamieszkuje ono z nimi, a także kiedy żyje ono w zastępczej rodzinie. O odliczenie nie mogą ubiegać się rodzice, którzy są pozbawieni władzy rodzicielskiej. Z ulgi mogą korzystać rodzice posiadający:

  • małoletnie dzieci,
  • zasiłek pielęgnacyjny albo socjalną rentę niezależnie od wieku dziecka,
  • dziecko do 25 roku życia uczące się albo studiujące – o ile w ubiegłym roku nie uzyskali dochodów wyższych niż 3089 zł bez wliczania rent.

Prorodzinna ulga jest nielimitowana w stosunku do posiadanych dzieci. W związku z tym, kwota zarówno odliczenia jak i zwrotu przysługuje rodzicom na każde dziecko spełniające ustawowe wymogi.

Ulga internetowa

Ulgę na internet mogą złożyć osoby odliczające ją pierwszy raz w tym roku lub ci, którzy po raz pierwszy odliczali ją w ubiegłym roku. Przysługuje ona wyłącznie w dwóch latach, które następują kolejno po sobie. W rozliczeniach za 2020 rok maksymalna kwota na osobę wynosi 760 zł. W celu skorzystania z tej ulgi należy przedstawić faktury, które zawierają dane podatnika oraz poniesione z tego tytułu wydatki. Jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie to najlepiej, aby posiadali oni takie faktury, które zawierają dane ich obojga. Jeśli to nie jest możliwe to Urząd Skarbowy może sprawić problemy odliczając tę ulgę.

Pit zero dla młodych

Ta ulga dotyczy osób do 26. roku życia. Można ich zwolnić od obowiązku odprowadzania podatku dochodowego, ale należy spełnić kilka wymogów. Ulga odnosi się do przychodów do 85 528 zł w podatkowym roku. W 2019 roku to zwolnienie obowiązywało od sierpnia, dlatego limit był niższy i wynosił 35 636,67 zł. Młodzi ludzie, chcąc skorzystać z tej ulgi, muszą pracować w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą czy umowę o dzieło nie są już brani pod uwagę.

Ulga termoizolacyjna

Ulga termoizolacyjna jest kolejną wprowadzoną nowością. Dotyczy ona właścicieli oraz współwłaścicieli jednorodzinnych domów. Reguluje ją art. 26h ustawy PIT. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy opodatkują swoje dochody zgodnie ze skalą podatkową albo według jednolitej 19-procentowej stawki podatku, jak również opłacający ryczałt od ewidencjonowanych przychodów. Od dochodu można odliczyć wszelkie poniesione wydatki na termomodernizację, np. zakup materiałów budowlanych lub koszt usługi. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat od końca podatkowego roku, w którym został poniesiony pierwszy wydatek. Maksymalna kwota do odliczenia wynosi 53 tys. zł.

Obecnie państwo oferuje szereg ulg, z których można skorzystać rozliczając się podatkiem PIT. Innymi i najczęstszymi, z których społeczeństwo korzysta są m.in. ulgi:

  • rehabilitacyjna,
  • dla krwiodawców,
  • odliczenie darowizny,
  • z tytułu oszczędzania na IKZE,
  • na leki,
  • na cele edukacji zawodowej.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności