lederboard

Co piąty pracownik nie otrzymał wsparcia IT podczas przechodzenia na pracę zdalną – badanie Sophos

44% pracowników w Polsce wciąż pracuje z domu, całkowicie lub w modelu hybrydowym – wynikaz badania firmy Sophos. W trakcie przechodzenia na pracę zdalną co piąty zatrudniony nie otrzymał żadnego wsparcia IT. Połowa firm nie zapewniła kadrze szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa; częściej dbały o to duże przedsiębiorstwa. W największych podmiotach zwracana jest też baczniejsza uwaga na kontrolowanie dostępu do danych i szyfrowanie połączeń za pomocą VPN.

 

 

Pracownicy wrócili do biur

W Polsce do pracy w biurze wróciła ponad połowa osób (56%), które na początku epidemii musiały wykonywać swoje obowiązki zdalnie. Podobnie jest u południowych sąsiadów: taki sam odsetek pracuje stacjonarnie w Czechach, a na Węgrzech 44%. Jednak wciąż wiele osób, przynajmniej częściowo, pracuje z domu: w modelu hybrydowym jest to 31% pracowników, całkowicie zdalnie – 13% badanych.

Wsparcie techniczne i szkolenia wciąż mało popularne

W Polsce podczas przechodzenia na pracę zdalną 22% pracowników nie otrzymało wsparcia IT, takiego jak pomoc w konfiguracji sprzętu ani szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Z kolei 27% otrzymało tylko wsparcie IT. Na obie formy pomocy mogło liczyć 37% badanych. Tyle samo pracowników otrzymało kompleksowe wsparcie na Węgrzech. W Czechach nieco mniej – 31%.

U naszych południowych sąsiadów znacznie częściej zdarzało się, że pracownik przechodząc na pracę zdalną nie otrzymał jakiejkolwiek pomocy (co trzeci w Czechach i 35% badanych na Węgrzech).

– Człowiek stanowi „najsłabsze ogniwo” zabezpieczeń firm przed cyberatakami. Zmiana sposobu pracy, zarówno przejście na pracę zdalną, jak i powrót do biur, to dla pracowników spore wyzwanie. Kadra nie powinna być więc pozostawiona sama sobie. Konieczne jest zwiększanie świadomości o potencjalnych niebezpieczeństwach, takich jak fałszywe maile podszywające się pod kuriera lub współpracownika, niebezpieczne aplikacje i strony, stosowanie tych samych haseł w wielu serwisach. Z naszego badania wynika, że jedynie połowa firm zapewniła szkolenia z zakresu cyberzagrożeń, wciąż jest więc sporo do zrobienia, zwłaszcza w mniejszych przedsiębiorstwach – podkreśla Grzegorz Nocoń, inżynier systemowy w firmie Sophos.

Większa firma = lepsze wsparcie?

We wszystkich badanych krajach wsparcie w przechodzeniu na pracę zdalną częściej zapewniały duże firmy. W Polsce wśród osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach z ponad 250 pracownikami, pomoc działu IT oraz szkolenie z cyberzagrożeń otrzymało 44%. W średnich firmach zatrudniających od 50 do 250 osób na wsparcie mogło liczyć 26% badanych, natomiast w małych (do 50 pracowników) – 32%. Największe przedsiębiorstwa prawie dwukrotnie rzadziej całkowicie pomijały szkolenia i wsparcie techniczne (tylko 15% pracowników pozostawiono bez pomocy, w porównaniu z 27% w firmach do 50 osób).

Kontrola dostępu najpopularniejszą ochroną

Spośród zabezpieczeń polskie firmy najczęściej korzystają z kontroli dostępu do danych. Aż 71% pracowników ma możliwość korzystania wyłącznie z tych plików, które są im potrzebne. Znacznie częściej takie zasady stosują największe przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób – aż o 20 pp. więcej niż w przypadku małych firm (odpowiednio 82% i 62%). Polskie przedsiębiorstwa częściej niż czeskie i węgierskie stosują również uwierzytelnianie wieloskładnikowe (przez SMS, token lub aplikację). Wciąż jednak na taki sposób weryfikacji decyduje się jedynie połowa firm (w Czechach 39%, na Węgrzech – 38%). Podobny odsetek korzysta z szyfrowanego połączenia takiego jak VPN (53%). Co ciekawe, w przypadku uwierzytelniania wieloskładnikowego odsetek był niemal taki sam niezależnie od wielkości firmy.

– Kontrola dostępu do danych to podstawowy sposób ochrony, z którego powinny korzystać firmy. Pozwala on minimalizować skutki ewentualnych naruszeń systemu i na bieżąco nadzorować sieć pod kątem niebezpiecznych zdarzeń. Badanie wykazało, że stosuje go większość przedsiębiorstw, co świadczy o ich świadomości dotyczącej cyberzagrożeń czy obowiązków wynikających z RODO. Jednak wciąż jedynie połowa firm stosuje wieloskładnikowe uwierzytelnianie czy szyfrowanie połączenia, które wzmocniłyby ich odporność na ataki. Przedsiębiorstwa powinny zwracać większą uwagę na łączenie jak największej liczby rozwiązań chroniących sieć i pracowników – zwłaszcza, że nie wszystkie szkolą kadrę w zakresie zagrożeń – podsumowuje Grzegorz Nocoń.

O badaniu

Badanie zostało zrealizowane we wrześniu 2021 roku za pomocą ankiet internetowych CAWI w Polsce, Czechach i na Węgrzech, na próbie 800 pracowników w każdym z krajów.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności