Co się stanie z kredytem w czasie wojny?

Z uwagi na eskalację agresji Rosji wobec Ukrainy coraz częściej zastanawiamy się nad naszym bezpieczeństwem, w tym również tym finansowym. Ostatnio ktoś zadał mi pytanie Czy ewentualna wojna wpłynie na nasze zobowiązania kredytowe?  Wyrazić należy nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, jednakże  warto na tak postawione pytanie już dzisiaj odpowiedzieć.

 

 

Wojna nie sprawi, że umowa kredytowa zniknie

Wojna nie sprawi, że nasze zobowiązanie kredytowe zniknie, że bank może zgubi umowę i nie będzie rościć sobie z jej tytułu zapłaty albo że nasza umowa kredytowa przestanie obowiązywać.

Podkreślenia wymaga, że ewentualna wojna na terenie Polski nie spowoduje , że umowy kredytowe przestaną nas wiązać. Oczywistym jest, że w takiej sytuacji zdolność do spłaty bieżących zobowiązań może zostać zachwiana, jednakże zobowiązanie będzie nadal istniało i, po ustaniu siły wyższej jaką jest wojna, będzie mogło być skutecznie egzekwowane. Nie można będzie również liczyć na to, że zobowiązanie przedawni się w czasie wojny, albowiem w okresie tym terminy przedawnienia ulegają zawieszeniu.

Co więcej, warto zaznaczyć, że w przypadku kredytów hipotecznych  to, że kredytowana nieruchomość ucierpi w czasie wojny, może nie mieć dla kredytodawcy znaczenia. Dla niektórych może być to zaskakujące, jednakże można wyobrazić sobie sytuację, gdzie przedmiot kredytowania (np. mieszkanie czy dom) wskutek wojny zostanie całkowicie zniszczony, a pozostanie nam do spłaty kredyt hipoteczny na tę nieruchomość. Konieczne jest bowiem podkreślenie, że pakiety ubezpieczeń (czy to ubezpieczenia nieruchomości, czy też ubezpieczenia na życie) nie obejmują działań wojennych! Możliwym jest również, że w razie wojny interweniowałby w tym zakresie ustawodawca, jednakże póki co analiza losów kredytobiorców w razie konfliktu zbrojnego jest na szczęście jedynie teoretyczna.

Co prawda  kredytobiorcy (w szczególności ci posiadający kredyty hipoteczne)  z niepokojem oczekują na dalsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej odnośnie ewentualnego podniesienia stóp procentowych, jednakże z  całą pewnością nie grozi nam z dnia na dzień podniesienie stóp do poziomów do jakich podniesione zostały one w Rosji. Pewne jest jednak to, że na ten moment nie jesteśmy w stanie przewidzieć długofalowych skutków wojny w Europie, w żadnym aspekcie.

Reasumując, zobowiązania kredytowe mimo wojny są ważne, zaś ich egzekwowanie może być z powodzeniem prowadzone po ustaniu działań wojennych, nawet pomimo ewentualnego zniszczenia przedmiotu kredytowania (dom, mieszkanie, samochód).

Adwokat Anna Uznańska / Kancelaria Szantar

 

 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności