Co to jest Private Equity? Na czym polega to finansowanie firm?

Private Equity to dla wielu firm główne źródło finansowania, a dla innych jedyne dostępne. Celem tego finansowania nie jest tylko wsparcie rozwoju, ale także przeprowadzenie transakcji przejęcia innego podmiotu czy wykupu menadżerskiego (MBO).

 

 

Private Equity (PE) można zdefiniować jako szeroko pojęte finansowanie firm działających na rynku pozagiełdowym (niepublicznym). Myślę, że PE można przetłumaczyć jako „inwestycje kapitałowe w firmy prywatne”.

Innymi słowy, tego typu inwestycje dotyczą firm, które nie są notowane na giełdzie i nie podlegają specjalnym regulacjom finansowym.

W wyjątkowych sytuacjach, transakcje PE dotyczą przejęć akcji spółek notowanych na rynku giełdowym. Ma to miejsce wtedy, gdy celem jest wycofanie danej firmy z giełdy (delisting), aby rozwijać ją bez stosowania się do regulacji rynku publicznego.

Private Equity to różne formy finansowania firm

Finansowanie firm w ramach Private Equity odbywa się przy wykorzystaniu różnych ścieżek. Główna ścieżka finansowania to inwestycje kapitałowe w formie zakupu udziałów czy akcji danej firmy. Takie transakcje są często wspomagane kredytem bankowym, choć dotyczy to firm na późniejszych etapach rozwoju.

PE to również finansowanie firmy przy wykorzystaniu pożyczek, obligacji czy obligacji zamiennych na akcje. W przypadku firm dojrzałych wykorzystuje się finansowanie mezzanine.

To finansowanie polega na zastosowaniu długu (np. pożyczka, obligacje) oraz opcji, które umożliwiają zamianę (konwersję) tego długu na udziały czy akcje spółki. W skrócie można powiedzieć, że finansowanie mezzanine ma charakter hybrydowy, czyli ma cechy długu, ale również inwestycji kapitałowej w udziały czy akcje firmy.

PE może mieć miejsce we wszystkich fazach rozwoju firmy

Private Equity obejmuje finansowanie firm „prywatnych”, które znajdują się we wszystkich fazach rozwoju. Innymi słowy, finansowanie to dotyczy zarówno projektów w najwcześniejszych fazach rozwoju, jak i firm dojrzałych.

Oznacza to, że inwestycje PE obejmują również Venture Capital. Venture Capital to inwestycje, które zaczynają się od finansowania fazy określanej jako pre-seed i seed, a kończą się na fazie wczesnej ekspansji.

Z tej perspektywy, do inwestorów PE zalicza się zarówno osoby prywatne, jak i fundusze Venture Capital (w tym Seed Capital), a także duże fundusze typu buyout.

Osoby prywatne to między innymi anioły biznesu oraz członkowie rodziny i przyjaciele pomysłodawcy czy założyciela startupu. Fundusze to podmioty zarządzane przez profesjonalistów z zakresu inwestycji kapitałowych.

Pierwsza z tych grup inwestuje zazwyczaj własne pieniądze, a druga, czyli fundusze, zarządzają kapitałem powierzonym im przez inwestorów. Dostawcami kapitału dla funduszy Private Equity są między innymi instytucje finansowe, organizacje państwowe, firmy oraz zamożne osoby prywatne.

Potoczna definicja Private Equity

Niektóre osoby z rynku kapitałowego stosuje definicję Private Equity w węższym znaczeniu. Według tej uproszczonej definicji finansowanie PE nie obejmuje Venture Capital.

W tym podejściu chodzi o to, aby odróżnić specyfikę finansowania we wczesnych faz od inwestycji w firmy dojrzałe. Z tej perspektywy, PE to wyłącznie finansowanie firm, które już działają na rynku od jakiegoś czasu i osiągają stabilne przychody.

Tego typu projekty łączą się z inwestycjami w kwotach nie mniejszych niż 3-4 mln euro.

Według tej wąskiej definicji, finansowanie to jest realizowane wyłącznie przez fundusze. Prowadzi to do dzielenia funduszy na fundusze Venture Capital i fundusze Private Equity.

Autor: Mariusz Malec

Mariusz Malec to założyciel i zarządzający firmą doradczą Private Equity Consulting https://www.private-equity.pl/. Prowadzi specjalistyczny blog. Firma wspiera przedsiębiorców m.in. w zakresie sprzedaży i wyceny firmy i pozyskiwanie kapitału.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności