lederboard

Co zostało z noworocznego postanowienia, że będę oszczędzać?


Oszczędzanie jest jednym z głównych noworocznych postanowień Polaków, związanych z ich finansami. Co jednak zrobić, by w obietnicy złożonej sobie na początku roku wytrwać nie tylko 365 dni ale i wiele lat? Tym bardziej, że zgodnie z najnowszymi danymi, przeciętny poziom emerytury w stosunku do ostatniej płacy może spaść do poziomu 37%. W zwiększeniu długoterminowych oszczędności wspomoże korzystanie z IKE, dzięki któremu, poprzez zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, możemy zaoszczędzić blisko o 1/5 pieniędzy więcej, niż na produktach bez takiej formy. Jak to zrobić?

 

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne, to jeden z elementów III filaru emerytalnego. Jest to w pełni dobrowolny rachunek, którego celem jest gromadzenie oszczędności z myślą o przyszłej jesieni życia. Może być prowadzony przez różne instytucje, takie jak banki, zakłady ubezpieczeń na życie, domy maklerskie, a także fundusze inwestycyjne i dobrowolne fundusze emerytalne. Choć mamy dowolność w wyborze podmiotu, któremu zdecydujemy się powierzyć nasze oszczędności, w jednym momencie możemy dysponować wyłącznie jednym IKE. – Jeśli znajdujemy się w związku małżeńskim, każde z nas musi posiadać osobne rachunki. Nie ma bowiem możliwości stworzenia wspólnego konta – mówi Bogusława Szyszka-Orłowska, menedżer rozwoju produktów w Avivie. – Choć istnieje ograniczenie w liczbie posiadanych w danym momencie IKE, środki możemy w każdym momencie przenieść do innej instytucji,  kiedy np. uznamy, że ta będzie lepiej pomnażać nasz kapitał.

Dodatkowe oszczędności

Jedną z największych korzyści wynikających z posiadania IKE, jest możliwość oszczędzania bez podatku od zysków kapitałowych, który wynosi  obecnie 19%. Jeśli spełnimy odpowiednie warunki, nie zostanie on pobrany od wypracowanych zysków na koncie IKE. – Aby było to możliwe, wypłaty środków z rachunku możemy dokonać dopiero po skończeniu 60 roku życia – wyjaśnia Bogusława Szyszka-Orłowska z Avivy.– Wyjątkiem są osoby, które nabyły uprawnienia emerytalne wcześniej (w wieku 55 lat). Dodatkowo wpłaty na konto muszą być prowadzone w przynajmniej 5 latach kalendarzowych albo ponad połowa zgromadzonych środków musi być wpłacona co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku
o wypłatę.

Jak wybrać IKE?   

Indywidualne konto emerytalne może przybierać różną formę ze względu na instytucję, w której jest prowadzone. W przypadku banków, będzie to np. konto oszczędnościowe, w towarzystwach ubezpieczeniowych – ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a w towarzystwach funduszy inwestycyjnych – fundusze inwestycyjne. – Każde z rozwiązań ma takie same ramy dotyczące limitów wpłat i zachęt podatkowych – mówi Bogusława Szyszka-Orłowska z Avivy. – Oferują natomiast różne dodatkowe korzyści. W przypadku ubezpieczeń na życie, nie tylko gromadzimy i pomnażamy oszczędności, ale także zyskujemy ochronę dla naszych najbliższych. W takim przypadku warto zwrócić uwagę na to, jaka część składki jest przeznaczana na ochronę ubezpieczeniową, a jaka będzie przekazywana na rachunek w ramach IKE.

Ile możemy zaoszczędzić na IKE?

Posiadaczy IKE obowiązuje limit maksymalnych rocznych wpłat, które nie mogą przekroczyć 300% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ten limit jest co roku z wyprzedzeniem ogłaszany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2017 roku wynosi 12 789 zł. – Środki te możemy wpłacić jednorazowo, ale niewielu z nas dysponuje tak dużymi oszczędnościami – wyjaśnia Bogusława Szyszka-Orłowska z Avivy. – Dlatego znacznie łatwiej jest przeznaczać na ten cel określoną, mniejszą sumę każdego miesiąca. Im wcześniej zaczniemy gromadzić środki na IKE, tym dłużej będą mogły dla nas pracować.

Korzyść podatkowa w IKE jest prosta – możemy w ogóle nie płacić 19% podatku od osiągniętych zysków kapitałowych. Warunkiem jest cierpliwość i konsekwencja w gromadzeniu oszczędności.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności