Czy należy płacić podatek od prezentów?

Jedną z tradycji Świąt Bożego Narodzenia jest wręczanie współpracownikom oraz partnerom biznesowym prezentów w różnorakiej postaci. Najczęściej są to premie świąteczne, drogie alkohole czy rzeczy materialne, jak pióra, bądź paczki słodyczy. Jednak czy od podarunków nie należy odprowadzić podatku?

 

 

PREZENTY DLA PRACOWNIKÓW

Na premię świąteczną czeka z niecierpliwością każdy pracownik, szczególnie kiedy jest to jedyna premia w ciągu roku. Jednak, jak od każdego przychodu, należy odprowadzić od niego podatek. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy można zastosować zwolnienie z podatku.

– Aby prezenty przekazane dla pracowników mogły być nieopodatkowane, muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze podczas nabycia podarunków przez pracodawcę musiało przysługiwać mu chociaż częściowe prawo do odliczenia podatku, a także prezent powinien zostać przekazany na cele osobiste pracownika. Natomiast podarunki o małej wartości, zostają wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w momencie gdy ich przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Dodatkowo opodatkowaniu nie będą podlegały podarunki wręczane indywidualnie wymienionym pracownikom o łącznej wartości nie przekraczającej 100 zł netto w danym roku podatkowym – mówi mec. Marcin Milczarek, z kancelarii prawnej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

Podarunki mające charakter pieniężny lub rzeczowy otrzymane przez pracownika ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bądź z funduszy związków zawodowych są również zwolnione z PIT, jeśli nie przekraczają 380 zł rocznie. Dodatkowo świadczenia z funduszu socjalnego są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To samo dotyczy prezentów w formie paczek słodyczy lub innych upominków mających charakter rzeczowy, które są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym.

– Natomiast w przypadku bonów czy talonów pracodawca musi rozliczyć je odprowadzając zaliczkę na podatek dochodowy pracownika. Źródło ich finansowania nie ma znaczenia – podatek należy zapłacić zarówno w przypadku, gdy są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz z funduszu związków zawodowych. Jednakże wysokość zaliczonego podatku zależy od skali podatkowej, w której znajduje się obdarowany – dodaje mecenas.

PREZENTY DLA KONTRAHENTÓW

Święta to również idealny moment na polepszenie lub utrzymanie dobrych kontaktów z kontrahentami oraz partnerami biznesowymi, dlatego wielu przedsiębiorców obdarowuje ich upominkami, np. w postaci drogiego alkoholu. Jednak taki podarunek wywołuje skutki podatkowe zarówno u osoby, która wręcza podarunek, jak i u obdarowanej i w zależności od charakteru prezentu, może zostać objęty zwolnieniem podatkowym.

 

– By można było uniknąć płacenia podatku za podarunek dla kontrahenta muszą zostać spełnione trzy warunki. Po pierwsze wręczany podarunek musi wiązać się z promocją bądź reklamą firmy przedsiębiorcy, np. poprzez umieszczenie logotypu na danej rzeczy. Po drugie, odbiorcą prezentu nie może być pracownik przedsiębiorcy lub współpracująca z nim osoba na podstawie umowy zlecenia. Ostatnim warunkiem jest to, iż wartość podarunku nie może przekroczyć 200 zł. Jeśli natomiast przedsiębiorca wręczy przedmioty niezwiązane z charakterem firmy i nie spełni wymienionych warunków, to kontrahent nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego. W tym przypadku wartość nieodpłatnego świadczenia zwiększy wysokość jego przychodu w danym roku podatkowym – kontynuuje mecenas.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce zaliczyć wydatek na podarunek dla kontrahenta do kosztów podatkowych, musi wykazać, że choćby pośrednio wpływa on na przychód wypracowany przez przedsiębiorstwo. Jednak nie obowiązuje to w sytuacji, gdy ewidentnie wydatek jest kosztem podatkowym, np. momencie, gdy związany jest z promocją i reklamą przedsiębiorcy.
W związku z tym chcąc wręczyć prezenty świąteczne swoim pracownikom oraz kontrahentom każdy przedsiębiorca powinien zorientować się zawczasu jakie wywoła to skutki podatkowe. Powinien przemyśleć zarówno ich formę oraz wartość. Dzięki temu będzie wiedział, czy podarunki będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu lub będzie musiał odprowadzić od nich VAT.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności