Czy opłaca się wcześniej spłacić kredyt hipoteczny?

Wybór najlepszej oferty kredytu hipotecznego to jedna z najważniejszych decyzji, jaką musimy podjąć w momencie zakupu nieruchomości. Na rynku kredytów hipotecznych oferowanych jest bardzo dużo ciekawych propozycji finansowania, dlatego niezmiernie ważnym aspektem jest umiejętne porównanie nie tylko warunków cenowych danej oferty, ale także tych dodatkowych, które mają wpływ na obsługę kredytu w czasie jego trwania.

 

 

Sprawdź warunki w banku

Pytania, które zawsze pojawiają się przy okazji kredytu hipotecznego to kwestia wcześniejszej spłaty lub nadpłaty kredytu. Do tej pory banki pobierały konkretny procent od kwoty nadpłacanej, jak i od całkowitej spłaty kredytu. Okres obowiązywania prowizji trwał przez kilka lat od momentu zawarcia umowy kredytowej. Każdy bank posiadał inny system prowizyjny, który określał wysokość prowizji jaką klient musiał zapłacić w danym momencie spłaty lub nadpłaty kredytu. Klient przed podjęciem decyzji o wcześniejszej spłacie lub nadpłacie kredytu hipotecznego musiał przeliczyć czy takie działanie będzie dla niego korzystne finansowo.

Zmiany na lepsze

– Zmiana ustawy o kredycie hipotecznym okazała się korzystna dla klientów, ponieważ od czasu wejścia w życie ustawy banki mogą, ale nie muszą pobierać tego typu opłat. To czy dany bank stosuje prowizję do wcześniejszej spłaty lub nadpłaty kredytu jest uzależnione od polityki banku. Jedną ze zmian jest możliwość spłaty lub nadpłaty kredytu hipotecznego w dowolnym momencie trwania kredytu – wyjaśnia Marta Sewerynek – Otwinowska, Wiceprezes Zarządu ds. Bezpieczeństwa Futuro Finance.

Kredytobiorca jest zobowiązany przedłożyć w banku odpowiedni dokument z dyspozycją wcześniejszej spłaty lub nadpłaty kredytu. Bank w odniesieniu do tego dokumentu ma 7 dni na określenie konkretnych kosztów jakie klient byłby zobligowany ponieść, jeśli zdecydowałby się na taki krok.

Dla tych ze zmienną stopą procentową

Dla kredytów oprocentowanych zmienną stopą procentową zasada naliczania prowizji została ograniczona. Bank może pobrać opłatę na wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu do 3 pierwszych lat trwania kredytu. Zatem jeśli kredytobiorca zdecyduje się na spłatę w 4 roku obowiązywania umowy nie powinien ponieś żadnego dodatkowego kosztu.

– Ograniczona została również sama wysokość opłaty. Obecnie nie może ona wynosić więcej niż 3 % od spłacanej kwoty oraz nie może przekroczyć kwoty odsetek naliczonych od spłacanej kwoty w okresie roku od momentu faktycznej spłaty – tłumaczy Marta Sewerynek-Otwinowska.

Stała stopa procentowa

Dla kredytów oprocentowanych stałą stopą procentową opłata za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu obowiązuje przez cały okres kredytowania. Ustawodawca nie określił  w sposób jednoznaczny jaka ma być wysokość tej opłaty. Zostało to określone w następujący sposób. Rekompensata nie będzie mogła być wyższa niż koszty kredytobiorcy bezpośrednio związane z przedterminową spłatą. Zatem system naliczania opłat w tym przypadku również będzie indywidualną polityką przyjętą przez bank.

Przelicz i porównaj koszty

– Czy opłaca się spłacić wcześniej kredyt hipoteczny? Tak, ale po zakończeniu okresu obowiązywania opłaty za wcześniejszą spłatę. Można w szybki sposób obliczyć czy koszt odsetek za 3 pierwsze lata obowiązywania umowy będzie dla nas wyższy lub niższy od kosztu związanego z prowizją za wcześniejszą spłatę. Decyzje o wcześniejsze spłacie kredytu należy podjąć na podstawie porównania tych kosztów – podsumowuje Marta Sewerynek – Otwinowska z Futuro Finance

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności