Czy płeć ma wpływ na sposób zarządzania?

Dane najnowszego raportu na temat kadry zarządzającej pt. „Obraz polskiego managera”* potwierdzają, że płeć nie wpływa na sposób zarządzania. Aby osiągnąć sukces zawodowy ważniejsze jest dopasowanie do kultury organizacyjnej oraz osobisty potencjał i reputacja.

 

 

Firma Assessment Systems Poland przebadała 3542 polskich*, czynnych zawodowo managerów, którzy pracują w średnich i dużych firmach o polskim i międzynarodowym kapitale. Są to osoby wykształcone, o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych, podobnych kompetencjach, skupione na karierze zawodowej i obracające się w podobnych kręgach.

Badania nie wykazały istotnych różnic w osobowości i stylu zarządzania managera kobiety i managera mężczyzny. Niezależnie od płci, polski manager jest bardzo dobrze wykształcony i ma wysokie kompetencje zawodowe. Osoby w tej grupie mają podobne ambicje i świadomie budują swoją karierę. Raport wskazuje, że kobiety i mężczyźni mają podobne zawodowe zdolności umysłowe i emocjonalne. Większość cech osobowości występuje zarówno u kobiet jak i u mężczyzn na tym samym poziomie. – mówi Magdalena Giryn, Country Manager, Assessment Systems Poland

Różnice w cechach osobowości kobiet i mężczyzn

Na podstawie kwestionariusza osobowości HPI zmierzono skalę stabilności, ambicji, towarzyskości, wrażliwości interpersonalnej, systematyczności, dociekliwości i otwartości na wiedzę. Mediana wyników badania pokazuje, że nieznaczne różnice występują jedynie na skali dociekliwości (skala odpowiada za wyobraźnię ciekawość i potencjał twórczy) i ambicji (inicjatywa, współzawodnictwo i potencjał twórczy). Mężczyźni na skali dociekliwości plasują się w ok. 31 percentylu a kobiety w ok. 26 percentylu. Natomiast na skali ambicji panowie plasują się w ok. 58 percentylu a panie w ok. 48 percentylu. Kobiety natomiast są bardziej otwarte na wiedzę – czyli są bardziej zorientowane na osiągnięcia oraz bycie na bieżąco w sprawach naukowych, biznesowych niż mężczyźni. Panowie na skali otwartości na wiedzę plasują się w ok. 60 percentylu a kobiety w ok. 73 percentylu).

Motywatory a płeć

Na motywację ma przede wszystkim wpływa nasz wewnętrzny system wartości – nasze głębokie, ukryte „Ja”. Badana grupa porusza się w podobnym środowisku więc wykazuje zbliżone wartości, preferencje i motywatory. Mediana wyników badania pokazuje, że mężczyźni nieco większą uwagę przywiązują do sfery finansowej (mężczyźni na skali finansów plasują się w ok. 63 percentylu a kobiet w ok. 45 percentylu). Przywiązują również większą uwagę do statusu, osiągnięć i posiadanie wpływu w otoczeniu zawodowym, za którą odpowiada skala władzy. Panowie plasują się na niej w okolicach 60 percentyla podczas gdy panie są w ok. 45 percentylu. Kobiety zaś są nieznacznie wyżej na skali tradycji odpowiadającej za działania zgodne z obwiązującymi zasadami, czy regulaminem oraz za osobiste przekonania i poczucie obowiązku (mężczyźni są w ok. 49 percentylu a kobiety w ok. 55 percentylu). Kobiety przywiązują także większą uwagę do wyglądu przedmiotów i mają nieco bardziej intuicyjny niż mężczyźni styl podejmowania decyzji, dlatego na skali estetyki są w okolicach 60 percentyla a mężczyzni nieco niżej – w ok 48 percentylu.

Wykolejacze kariery polskich managerów

Wykolejacze to inaczej „ciemna strona osobowości”, która ujawnia się, gdy działamy pod wpływem stresu, pod presją czasu lub nacisków z zewnątrz. To zachowania, które mogą osłabić naszą wydajność i stanąć nam na drodze do osiągnięcia sukcesów zawodowych. W neutralnych warunkach, podwyższone czynniki przy niektórych cechach osobowości mogą stanowić o jej mocnych stronach. Jednak, kiedy osoba jest zmęczona, czy zestresowana wówczas czynniki ryzyka mogą ograniczać efektywność i stawać na drodze do osiągania sukcesu w karierze, relacjach, edukacji i życiu osobistym.

Do wykolejaczy kariery zaliczamy: labilność emocjonalną, podejrzliwość, zachowawczość, zamknięcie w sobie, nieelastyczność, arogancję, manipulowanie, teatralność, fantazjowanie, drobiazgowość i oportunizm. Mediana wyników badania pokazuje, że nieznaczne różnice u poszczególnych płci widać jedynie na skali arogancji, która odpowiada za pewność siebie, wyniosłość i zawyżone poczucie własnej wartości. Mężczyźni na tej skali są w okolicach 77 percentyla podczas gdy kobiety są w 55 percentylu. Natomiast Panie są nieco wyżej na skali zachowawczości, co oznacza, że w sytuacjach stresowych częściej starają się unikać ryzyka, wolniej podejmują decyzje i mogą być nieasertywne (mężczyźni są w ok. 69 percentylu a kobiety w ok. 77 percentylu).

Rekrutacja managerów to duże wyzwanie dla osób odpowiadających za zasoby ludzkie w firmie. Badania pokazują, że osoby które odnoszą sukces w jednej firmie niekoniecznie będą odnosiły je w kolejnej. Potrzebne są zatem skuteczne narzędzia, które zweryfikują nie tylko kompetencje techniczne, ale również osobowość kandydata i sprawdzą, czy dana osoba podoła wyzwaniu i odniesie sukces w organizacji. Narzędzia dr Roberta Hogana przebadały z sukcesem prawie 6 milionów osób i są rekomendowane przez Amerykańskie i Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. Dzięki nim można obiektywnie ocenić poszczególnych kandydatów, ponieważ nie są brane pod uwagę wiek, płeć, uprzedzenia, stereotypy, czy inne kwestie pozamerytoryczne. – mówi Magdalena Giryn, Country Manager, Assessment Systems Poland.

*Raport na podstawie badania Assessment Systems Poland przeprowadzonego na grupie 3542 osób w przeciągu ostatnich 5 lat.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności