Czy przedsiębiorcy kupujący na firmę są objęci ochroną konsumencką?

Osoby fizyczne, które dokonują zakupów towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, od dawna są objęte tzw. ochroną konsumencką. Jednak kupujący na firmę przedsiębiorcy przez długi czas byli jej pozbawieni. Zmieniło się to dopiero w 2021 roku.

 

Jak wyglądało kupowanie na firmę do 2021 roku?

Robienie zakupów na firmę przynosi wiele korzyści. Pozwala na zmniejszenie stawki podatku dochodowego, a także odliczenie podatku VAT. Może to przynieść nawet znaczne oszczędności. Ich wysokość łatwo sprawdzić, wykorzystując do obliczeń kalkulator zakupów na firmę.

Mimo że nabywanie towarów na przedsiębiorstwo zawsze było opłacalne, pod pewnymi względami miało jednak pewne ograniczenia. Aż do 2021 roku osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i kupujące rzeczy, które są z nią bezpośrednio związane, były pozbawione ochrony konsumenckiej. Przepisy regulujące tę kwestię skupiały się bowiem na relacjach pomiędzy sprzedającym przedsiębiorcą a kupującym konsumentem. Za konsumenta uważano wyłącznie osobę fizyczną dokonującą zakupu, który w żaden sposób nie był związany z prowadzoną przez nią firmę. Taki zapis znajdował się w Kodeksie Cywilnym. Oznaczało to, że ochrona konsumencka związana była wyłącznie z robieniem zakupów w celach prywatnych. Otrzymanie faktury na firmę w każdym przypadku wykluczało z bycia objętym tym przywilejem, nawet jeśli dotyczyło to małych lub jednoosobowych działalności gospodarczych. Przedsiębiorcy często stawali więc przed dylematem – czy lepiej zaoszczędzić i kupować na firmę, czy jednak otrzymać zwykły paragon, ale mieć np. prawo do zwrotu towaru.

Ochrona konsumencka od 2021 roku – co zyskali przedsiębiorcy?

Nowe przepisy dotyczące ochrony konsumenckiej wprowadzono 1 stycznia 2021 roku. Weszła wówczas w życie ustawa, która zmieniła dotychczas obowiązujące zapisy wynikające z Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nowymi postanowieniami wszyscy przedsiębiorcy, którzy zostali wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), są objęci ochroną konsumencką. Od tamtej pory zniknął więc dylemat, czy lepiej kupować na firmę, czy prywatnie.

Co w praktyce zyskali przedsiębiorcy dzięki tej zmianie? Ochrona konsumencka oznacza szereg przywilejów. Przede wszystkim daje możliwość odstąpienia od umowy, która została zawarta na odległość (np. przez internet) w terminie 14 dni od chwili przeprowadzenia transakcji. Oprócz tego umożliwia m.in. reklamowanie wadliwego towaru oraz korzystne warunki gwarancji produktów. Zapewnia również prawa wynikające z rękojmi.

Należy przy tym pamiętać, że ochrona konsumencka obejmuje przedsiębiorców, którzy nabywają na firmę określone rodzaje towarów. Zgodnie z przepisami zakup nie może mieć charakteru zawodowego. O tym, czy dana transakcja wyróżnia się w ten sposób, decydują zapisy w CEIDG, które dotyczą przedmiotu wykonywanej przez dane przedsiębiorstwo działalności gospodarczej.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności