lederboard

Czy sprzedaż jednoosobowej działalności gospodarczej jest możliwa?

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie dotyczące możliwości sprzedaży ich firmy. Tak, sprzedaż jednoosobowej działalności gospodarczej jest możliwa. Najpierw jednak, konieczne jest przede wszystkim przygotowanie takiej firmy do transakcji.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności biznesowej w Polsce. W tej formie najczęściej prowadzone są małe i średnie firmy.

Sprzedaż jednoosobowej działalności gospodarczej to szczególna transakcja. Wynika to z wielu czynników, które są specyficzne dla tej formy prowadzenia biznesu oraz małych i średnich firm.

Najważniejszy z tych czynników jest związany z identyfikacją przedmiotu transakcji, czyli tego, co ma być sprzedane.

Jeśli interesuje Cię szersze opracowanie na omawiany tu temat zapraszam do lektury Sprzedaż firmy. Jak sprzedać firmę? Jak się przygotować? na moim blogu. Znajdziesz tam wiele też odniesień do innych tekstów na blogu, które dotyczą szczególnej transakcji jaką jest sprzedaż jednoosobowej działalności gospodarczej (firmy jednoosobowej).

Sprzedaż przedsiębiorstwa firmy

W odróżnieniu od spółki z o.o., sprzedaż jednoosobowej działalności gospodarczej można przeprowadzić wyłącznie poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może dokonać wyprzedaży poszczególnych składników majątku firmy lub też zdecydować się na przekształcenie firmy w spółkę z o.o.

Przedsiębiorstwo, w uproszczeniu, to zespół powiązanych ze sobą składników majątkowych oraz kapitału i zobowiązań, które umożliwiają prowadzenie działalności biznesowej. Przedsiębiorstwo funkcjonuje w każdej firmie, niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprzedaż działalności gospodarczej – przedmiot transakcji

Kluczowa cecha jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z brakiem jednoznacznego określenia, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa firmy. Problem ten dotyczy większości jednoosobowych firm.

Wynika on z tego, że większość firm jednoosobowych prowadzi księgowość w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR). Ta ewidencja księgowa odnosi się w bardzo uproszczony sposób do identyfikacji majątku i zobowiązań firmy.

Ewidencja firmy częściowo odnosi się do majątku trwałego i całkowicie pomija majątek obrotowy oraz kwestie związane z kapitałem i zobowiązaniami firmy.

Majątek firmy jest tylko częściowo przedstawiony w zestawieniu środków trwałych oraz tzw. wyposażenia. Zestawienie to nie obejmuje innych elementów majątku, wykorzystywanych w działalności biznesowej przez przedsiębiorcę. Dotyczy to również takich składników majątku, jak domeny, patenty, znaki słowno-graficzne.

Ewidencja oparta na KPiR nie identyfikuje w żaden sposób majątku obrotowego, czyli m.in. gotówki, należności czy zapasów. Podobnie brak jest jakichkolwiek informacji dotyczących kapitałów i zobowiązań firmy.

Ze względu na specyfikę KPiR trudno jest więc zidentyfikować, co wchodzi w skład majątku i zobowiązań firmy. Bez przygotowania dodatkowych zestawień nie wiadomo, co wchodzi w skład sprzedawanej firmy.

Sprzedaż jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga więc przygotowania co najmniej zestawienia bilansowego.

„Duże” działalności gospodarcze prowadzą ewidencję księgową w oparciu o księgi rachunkowe, czyli tzw. pełną księgowość. Taką ewidencję stosują również na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z tego właśnie powodu sprzedaż spółki z o.o. poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa czy udziałów jest zazwyczaj znacznie prostsza niż sprzedaż jednoosobowej działalności gospodarczej.

Autor artykułu: Mariusz Malec

***

Mariusz Malec prowadzi firmę doradczą Private Equity Consulting wraz ze specjalistycznym blogiem. Firma wspiera przedsiębiorców między innymi w obszarze sprzedaży firmy, jej wyceny czy pozyskiwania kapitału.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności