lederboard

Czy w pandemii jesteśmy bardziej zadowoleni z pracy? Zaskakujące wyniki raportu Jobhouse

Czy Polacy są szczęśliwi w swojej pracy? Teraz możemy to sprawdzić! Właśnie ukazał się najnowszy raport Szczęście w pracy Polaków przygotowany przez Jobhouse i Great Digital. Już od 5 lat Natalia Bogdan i Marta Dobrzańska badają poziom zadowolenia z pracy w Polsce. Tegoroczne wyniki są szczególnie ciekawe, pokazują bowiem, jak ostatni rok pandemii wpłynął na nasze szczęście w pracy.

 

 

Podstawowy wskaźnik, czyli tytułowe szczęście w pracy, respondenci określali w dziesięciostopniowej skali. W tym roku poziom szczęścia osiągnął 7,9, co oznacza duży wzrost względem ubiegłego roku (6,8). Wynik może zaskakiwać, pokazuje on bowiem, że w trakcie trwania pandemii bardziej polubiliśmy swoją pracę!

Znacznych zmian nie można jednak zauważyć w kontekście czynników, które wpływają na poziom szczęścia. Do najważniejszych z nich niezmiennie należą cztery kluczowe wskaźniki: dobre wynagrodzenie (87% badanych), relacje z przełożonym (77%), przyjazna atmosfera w pracy (75%) oraz poczucie sensu wykonywanych obowiązków zawodowych (73%). Należy dostrzec, że wszystkie te czynniki mają niemal tak samo duże znaczenie, więc warto patrzeć na nie globalnie.

– Z zaciekawieniem obserwuję coroczne wyniki raportu i zastanawiam się, kiedy nastąpi „przechylenie” w stronę prawdziwego szczęścia w pracy – komentuje Katarzyna Oracz, certyfikowana Dyrektor ds. Szczęścia, twórczyni i pomysłodawczyni ogólnopolskiego projektu More Happiness, konsultantka w obszarze tworzenia szczęśliwych miejsc pracy. – Pierwsze miejsce od pięciu lat zajmuje wynagrodzenie. Jest ono wskazywane jako kluczowy czynnik determinujący poziom naszego szczęścia w organizacji. Jako osoba zawodowo zajmująca się szczęściem w pracy, wiem, że są pracownicy, którzy zarabiają „krocie”, a poczucia spełnienia, sensu i szczęścia brak…

Równie ciekawych danych dostarcza segment poświęcony wpływowi pracy zdalnej na poczucie zadowolenia pracowników – aż 64% badanych uważa, że wymiar oferowanej pracy zdalnej ma bardzo duży lub duży wpływ na ich poczucie szczęścia, a 58%, że wymiar oferowanej pracy zdalnej pomaga w byciu szczęśliwym.

– Wyniki badania wyraźnie pokazują, że pracownicy chcą i potrzebują pracy zdalnej – uważa Adrian Wolak, CEO TRAFFIT. – Ponad 70% niezadowolonych pracowników nie ma możliwości w ogóle pracować zdalnie lub mają taką możliwość tylko przez kilka dni w miesiącu. Jest to wyraźny sygnał dla pracodawców: jeśli chcecie zatrzymać swoich pracowników, praca zdalna w sensownym wymiarze musi być dostępna.

Interesujący jest także wzrost odsetka pracowników, którzy poleciliby swoją pracę. W ubiegłym roku jedynie 26% respondentów było gotowych zarekomendować swoje miejsce pracy, w tym roku jest to już 33%. Można zauważyć też zmiany, jeśli chodzi o konkretne elementy pracy, które wpływają na jej polecanie. Na pierwszym miejscu nadal jest przyjazna atmosfera w pracy (52% w tym roku, 49% w 2020), jednak czynnik, który w ubiegłym roku był na drugim miejscu – możliwość pracy zdalnej (49% w 2020) w tym roku za kluczowy uważa jedynie 36%. Może to wynikać z faktu, że w 2021 praca zdalna jest już bardziej powszechnym standardem, niż było to w 2020. Nadal cenione jest wysokie wynagrodzenie (51% w 2021 vs 46% w 2020) oraz dobre relacje ze współpracownikami (45% zarówno w 2020, jak i w 2021). Struktura i hierarchia tych wskaźników to nieocenione źródło wiedzy dla pracodawców, którym zależy na budowaniu efektywnego zespołu, chociaż raport nie jest skierowany wyłącznie do nich.

– Badanie „Szczęście w pracy Polaków” kierujemy zarówno do pracowników, jak i do pracodawców. Dla tej pierwszej grupy to okazja, by zastanowić się, na ile obecne miejsce pracy daje im satysfakcję i spełnia ich oczekiwania. Z kolei dla pracodawców wiedza o preferencjach oraz celach zawodowych pracowników pozwoli budować efektywne zespoły, a w dalszej perspektywie zatrzymać na dłużej osoby cenne dla firmy – mówi Natalia Bogdan, Prezeska Jobhouse, Ekspertka rynku pracy. – Mam nadzieję, że raport zwróci uwagę pracodawców na aspekty pracy, jakim warto przyjrzeć się bliżej, jeśli chcą, aby ich pracownicy mogli czuć się w pracy szczęśliwi i chcieli ją polecać. – dodaje Marta Pawlak-Dobrzańska, Założyciel/Strateg i Analityk HR w Great Digital.

Badanie „Szczęście w pracy Polaków” zostało zrealizowane na próbie n=942 osób z wykształceniem średnim i wyższym, którzy obecnie pracują, w większości w dużych miastach. Badanie zrealizowano w dniach 4-30 września 2021 roku za pomocą ankiety online.

Raport jest dostępny na stronie: https://www.jobhouse.pl/files/6/szczescie-w-pracy-polakow-raport-2021.pdf

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności