Czy warto ubezpieczyć dom w budowie?

Rosnące zarobki i dostępność kredytów hipotecznych pomagają spełniać marzenia o własnym domu z ogródkiem. Dla większości z nas to inwestycja życia. Budując dom nie możemy niestety wykluczyć wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych. Zalanie czy włamanie wiążą się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Stres i wydatki możemy ograniczyć, ubezpieczając naszą nieruchomość już na etapie prac budowlanych.

 

 

Od wbicia łopaty

W pierwszej kolejności powinniśmy ustalić, jak firmy ubezpieczeniowe definiują etap budowy, aby mieć pewność, od kiedy naszą nieruchomość można objąć ochroną. Przykładowo Aviva w ogólnych warunkach ubezpieczenia „Twój Dom” określa etap budowy jako prowadzenie robót budowlanych polegających na wykonywaniu ubezpieczonego domu, budynków gospodarczych lub budowli, a także ich rozbudowę, przebudowę lub remont naruszające swym zakresem konstrukcję nośną, dach lub jego elementy. To szeroka definicja, pozwalająca na zakup ubezpieczenia na bardzo wczesnym etapie inwestycji. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia na działce prac przygotowawczych, takich jak: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, niwelacja terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Polisą można również objąć budynki gospodarcze, garaż oraz budowle położone na terenie posesji, na której usytuowane jest ubezpieczony dom, np. drogi dojazdowe, ogrodzenia, mury, bramy z ich osprzętem, szamba oraz obiekty architektury ogrodowej.

Kiedy ubezpieczenie strzeże właściciela?

Wybierając polisę sprawdźmy, w jakich sytuacjach będziemy mogli liczyć na odszkodowanie, a jakie zdarzenia wykraczają poza zakres ochrony.

Standardowo dom w budowie możemy ubezpieczyć od pożaru i innych zdarzeń losowych, takich jak: silny wiatr, grad, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu lądowego, a także od kradzieży z włamaniem lub rozboju.

Zakres polisy może zostać dodatkowo rozszerzony. W Avivie ochrona ubezpieczeniowa może obejmować także szkody spowodowane przez powódź czy zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, np. opadów deszczu, a także skutków osunięć i zapadania się ziemi.

Odpowiedzialność ubezpieczeniowa może być z kolei wyłączona m.in. w przypadku błędów konstrukcyjnych zaistniałych na etapie projektu lub wykonawstwa, prowadzenia prac budowlanych bez ich zgłoszenia czy zalania wskutek opadów atmosferycznych, jeśli budynek nie został zabezpieczony, np. pozostawiono otwarte drzwi, okna lub włazy dachowe.

Suma ubezpieczenia, udział własny – co to znaczy?

Suma ubezpieczenia, czyli kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, ustalana jest przez ubezpieczającego. Warto wybrać kwotę, która pozwoli nam w całości pokryć koszty szkód. Sumę ubezpieczenia dla domu, budynków gospodarczych i budowli w trakcie budowy określa się w oparciu o ich wartość w momencie zawierania umowy, doliczając koszty inwestycji, jakie zostaną zrealizowane do końca okresu ubezpieczenia. Jeżeli mamy wątpliwości, możemy zweryfikować kwotę na podstawie harmonogramu oraz kosztorysu prac budowlanych lub skonsultować się z agentem ubezpieczeniowym.

Warto też zwrócić uwagę na zapisy dotyczące udziału własnego i franszyzy, które wpływają na wysokość odszkodowania. Franszyza integralna oznacza, że ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania za małe szkody – do określonej w warunkach umowy kwoty (np. 100 zł). Udział własny z kolei określa kwotę, np. 300 zł, o którą ubezpieczyciel pomniejszy nasze odszkodowanie. Przykładowo, jeżeli koszt ponownego pomalowania ścian w ubezpieczanym mieszkaniu wyniesie 3 tys. zł, a udział własny 300 zł, wówczas firma ubezpieczeniowa wypłaci 2,7 tys. zł. Renomowane firmy ubezpieczeniowe odchodzą od takich ograniczeń lub umożliwiają zniesienie udziału własnego w ramach składki ubezpieczeniowej. Aviva w ubezpieczeniu Twój Dom stosuje wyłącznie udział własny z tytułu zalania wodą z opadów atmosferycznych, z możliwością zniesienia.

Ile kosztuje święty spokój?

W odniesieniu do wartości nieruchomości, ubezpieczenie domu w budowie jest dużo tańsze niż ubezpieczenie pakietu OC/AC samochodu. Przykładowo ubezpieczenie w Avivie 150-metrowego domu w stanie surowym zamkniętym, położonego na warszawskim Wawrze, kosztuje 492 zł za rok (dla sumy 400 000 zł ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych, w tym powodzi, zalania deszczem oraz osuwania lub zapadania się ziemi, ze zniżką 15%). Jeżeli porównamy koszt takiego ubezpieczenia z wartością domu, to cena za uniknięcie niepotrzebnych nerwów oraz wydatków wydaje się bardzo atrakcyjna.

Dom w budowie można ubezpieczyć przez telefon. Najłatwiej zostawić kontakt na stronie, a konsultant Avivy oddzwoni i w kilka minut przedstawi propozycję ubezpieczenia.

https://www.aviva.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-mieszkania-i-domu/opcje-dodatkowe-ubezpieczenie-mieszkania-i-domu/#dom_w_budowie

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności