lederboard

Czym jest siła wewnętrzna i poczucie własnej wartości?


Przychodzimy na świat obdarzeni siłą do realizacji swoich marzeń i pragnień: z silną wolą, wiarą w siebie i miłością do siebie. Jednak ta zdolność i moc działania nigdy nie pozostaje taka sama przez całe życie, bowiem kształtuje ją wiele czynników, w tym przede wszystkim proces wychowania i bardzo różne doświadczenia życiowe.

 

Głównym źródłem tej siły jest jednak wiedza o samym sobie, świadomość własnych możliwości i wiara w siebie. Wiedza o sobie pochodzi zazwyczaj od innych, jest odzwierciedleniem tego, jak postrzegane są nasze działania i możliwości; a ludzie lubią – bywa, że zbyt pochopnie – nazywać nasze zachowania, szufladkować je i przylepiać etykietki.

Podświadomość i jej magazyn

Podświadomość to ogromny magazyn pamięci, do którego wchodzi wszystko, z czym spotykamy się na przestrzeni życia; zarówno to, co pamiętamy, jak i to, czego nie jesteśmy w stanie odtworzyć w pamięci. Zazwyczaj podświadomość zaprogramowana jest na rejestrowanie ocen negatywnych, bowiem mało kto ma wysokie poczucie własnej wartości.

Z badań wynika, że w Stanach Zjednoczonych, gdzie żyje chyba najwięcej ludzi pewnych siebie i świadomych własnej wartości, tylko 37 proc. ma wysokie poczucie własnej wartości, 30 proc. niskie, a pozostałe 33 proc. – niewysokie.

Obserwacje pozwalają przypuszczać, że w Polsce jest znacznie mniej ludzi z wysokim poczuciem własnej wartości, a więcej z niskim, co daje negatywny efekt w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego.

Kluczem do skuteczności ludzkiego działania jest bowiem wizerunek własny; to, jak siebie postrzegamy, na ile cenimy, szanujemy i… (tak!) podziwiamy, wyznacza granice naszych osiągnięć – zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym. Ta projekcja często określa i przesądza o tym, co człowiek może, a czego nie może zrobić – także w wymiarze kariery zawodowej.

Brak poczucia własnej wartości sprawia, że pozwalamy innym na takie zachowania wobec nas, które są przejawem braku szacunku lub nawet naruszaniem naszej godności.

Poczucie własnej wartości to uświadamiany i podświadomy szacunek dla własnego ciała, emocji i przekonań oraz prawo do zachowania godności, a także doznawania szacunku ze strony innych osób. To świadomość swoich zdolności, umiejętności i zalet.

Samoocena związana jest z poczuciem wartości własnej osoby. Zależy ona od własnej oceny wyników działania, zdolności, wyglądu, a także oceny tych, na których nam zależy. Niektórzy uznają samoocenę za podstawowy warunek skutecznego działania.

Podstawowe elementy samooceny:
• Bezwarunkowa akceptacja samego siebie
• Poczucie własnych możliwości
• Poczucie celu
• Asertywność
• Poczucie spełnienia
• Poczucie odpowiedzialności
• Poczucie bezpieczeństwa
• Poczucie przynależności

Mając taką świadomość, można budować swoją siłę wewnętrzną, swoje poczucie własnej wartości, samoocenę.

 

Anna Urbańska – jedyny w Polsce Master Trener Structogramu – metody rozwojowo-edukacyjnej, dzięki której ludzie prawdziwie poznają siebie i mogą być krok przed swoimi zachowaniami oraz przed innymi. Należy do nielicznej na świecie grupy neurocoachów. Przez jej programy szkoleniowe i coachingi przeszło ponad 10 tysięcy osób, które z powodzeniem realizują swoje cele zawodowe i prywatne.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności