lederboard

Czym jest ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych?

Spółki często inwestują bardzo duże środki w infrastrukturę i bezpieczeństwo IT, otrzymując najwyższej klasy ochronę dla swojego oprogramowania. Wszystko wydaje się być w porządku, ale niefortunne kliknięcie na nieznany plik w załączniku do wiadomości e-mail, odwiedzenie ryzykownej witryny lub przekazanie danych do pozornie godnej zaufania witryny może sprawić, że wszystkie dotychczasowe środki ostrożności staną się niewystarczające. Dane zostają naruszone przez złośliwe oprogramowanie i nagle wrażliwe informacje o firmie i jej klientach trafiają w ręce niepożądanej osoby lub przepadają na dobre.

 

 

 

Ryzyko obecne w przestrzeni cyfrowej

Żaden biznes nie może dziś funkcjonować bez technologii cyfrowych. Im bardziej integrujemy je z naszą pracą i osobistą działalnością, tym bardziej wzrasta ryzyko, że nasze dane zostaną zaatakowane i niewłaściwie wykorzystane. Codziennie jesteśmy narażeni na zagrożenie phishingiem (kradzieżą wrażliwych danych), który może mieć zauważalny, wręcz destrukcyjny wpływ na biznes.

Źródła danych firm są w dużej mierze połączone ze sobą, co powoduje, że wszystkie firmowe zapisy cyfrowe mogą być narażone na cyberataki w tym samym czasie. Wrażliwe mogą być nie tylko serwery, ale również prywatne nośniki czy hurtownie danych, a także te wykorzystywane na potrzeby domowego biura.

Co daje ubezpieczenie CYBER?

Kradzież danych i inne cyberataki wiążą się zazwyczaj z koniecznością podjęcia przez ofiarę ataku wielu wyczerpujących i kosztownych działań.

– Za pomocą ubezpieczenia cyber świadczymy pomoc w przypadku naruszenia lub kradzieży danych. Ten produkt ubezpieczeniowy odwołuje się do powszechnych potrzeb, które pojawiają się w sytuacjach kryzysowych. Nasze wsparcie pomoże pokryć koszty specjalistycznej interwencji w celu odzyskania skradzionych danych w przypadku ataków hakerów oraz podjąć działania prewencyjne dążące do zapewnienia ich bezpieczeństwa w przyszłości. Ubezpieczenie zapewni też rekompensatę przy prowadzeniu poszczególnych spraw administracyjnych, od zgłoszenia roszczenia do organów nadzorczych, po profesjonalne usługi mające na celu utrzymanie lub naprawę nadszarpniętej reputacji firmy – uzupełnia Michał Jatczak, Starszy Specjalista Ds. Ubezpieczeń Finansowych w polskim oddziale Colonnade Insurance S.A.

Tego typu ubezpieczenie pokrywa koszty, których poniesienie mogą wymusić cyberataki, zarówno przy wystąpieniu roszczenia, jak i przy poszczególnych czynnościach proceduralnych związanych z jego rozwiązaniem. Naruszenie cyfrowego bezpieczeństwa będzie rozpatrywane ze wszystkimi potencjalnymi konsekwencjami, które mogą wystąpić również w trakcie postępowania uzupełniającego, aby zapewnić ochronę danych.

Ubezpieczenie takie obejmuje m.in. wydatki poniesione na zbadanie genezy, przebiegu i skutków incydentu cybernetycznego, określenie czy systemy i dane są możliwe do odzyskania, podjęcie próby ich odzyskania, oczyszczenie sprzętu komputerowego ze złośliwego oprogramowania, ponowną instalację oprogramowania i przygotowanie sprzętu do pracy, przygotowanie raportu i wydanie rekomendacji, w jaki sposób należy zabezpieczyć się przed takimi zdarzeniami na przyszłość oraz przeprowadzenie wskazanych prac.

Ubezpieczenie pokrywa również zysk utracony w wyniku incydentu – jeżeli incydent spowoduje zakłócenie działalności firmy, przez co dotknięta nim firma nie wypracuje przychodu, który w normalnych warunkach zostałby wypracowany.

Wyciek lub utrata danych osobowych bądź handlowych może skutkować karami finansowymi oraz naruszeniem reputacji firmy. Cyberataki mogą doprowadzić do wyłączenia serwerów, a w konsekwencji – do utraty zaufania klientów i ograniczenia zysków. Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych pozwala ograniczyć te dotkliwe i daleko sięgające konsekwencje naruszenia bezpieczeństwa danych.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności