Dlaczego należy przeprowadzać konserwację gaśnic?

Gaśnice stanowią pierwszą linię obrony w przypadku pojawienia się ognia, mimo tego o konserwacji tych urządzeń łatwo zapomnieć. Brak regularnych przeglądów stwarza poważne zagrożenie w przypadku pojawienia się ognia, gdyż niedziałający sprzęt może doprowadzić do – oprócz strat w mieniu – utraty zdrowia lub życia.

Jaka jest rola gaśnic w systemie przeciwpożarowym?

Regularna konserwacja gaśnic jest ściśle powiązana z zadaniami, jakie stoją przed urządzeniami tego typu. Gaśnice stanowią podstawowe wyposażenie dowolnego budynku użyteczności publicznej, a ich obecność jest ściśle uregulowana przez normy prawne. Obsługa gaśnic jest nieskomplikowana, natomiast ich rozmieszczenie oraz dostępność sprawiają, że w przypadku pojawienia się ognia pracownicy mogą błyskawicznie przystąpić do gaszenia pożaru. Ich wykorzystanie stanowi element podstawowych szkoleń ppoż. podczas gdy sama obecność gaśnic zwiększa również komfort psychiczny pracowników. Chociaż gaśnice są wykorzystywane bardzo rzadko, to nie można kierować się myślą, że są one zamontowane tylko „na wszelki wypadek”. W przypadku realnego zagrożenia pracownicy sięgną właśnie po gaśnice, aby ugasić ogień lub bezpiecznie dotrzeć do dróg ewakuacyjnych. Jeżeli urządzenie będzie niesprawne, to nawet osoby postępujące zgodnie z procedurami mogą się znaleźć w poważnym niebezpieczeństwie lub nie będą w stanie powstrzymać zniszczenia bądź uszkodzenia mienia.

Jak przebiega konserwacja gaśnic?

Zgodnie z prawem urządzenia tego typu muszą przechodzić przegląd nie rzadziej niż raz w roku, co zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa w obiekcie. Mimo tego pracownicy lub pracodawcy mogą a nawet powinni przeprowadzić własną inspekcję wizualną, która polega na sprawdzeniu, czy gaśnica:

– znajduje się w wyznaczonym miejscu;

– nie została uszkodzona w widoczny sposób;

– nie jest zablokowana przez inne obiekty;

– jest naładowana i sprawna.

Podczas samodzielnego przeglądu należy zwrócić uwagę przede wszystkim na oznaki uszkodzeń fizycznych, czyli obecność wgięć, korozji, wycieku substancji gaśniczej, a także stan manometru oraz kondycję elementów gumowych. Ostatnim elementem sprawdzenia gaśnicy jest skontrolowanie daty ostatniej inspekcji przeprowadzonej przez fachowców.

Coroczny przegląd konserwacyjny ma za zadanie sprawdzić, czy urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa. Inspekcje tego typu przeprowadzają fachowcy z zewnętrznej firmy, a jeżeli gaśnica przejdzie inspekcje pomyślnie, jej stan zostaje oficjalnie potwierdzony na kolejny rok. W przypadku zauważalnych uszkodzeń urządzenie jest zabierane w celu naprawy, natomiast raz na pięć lat – niezależnie od stanu technicznego – konieczna jest wymiana substancji gaśniczej. Podczas ponownego napełniania zwykle przeprowadzane są również próby ciśnieniowe, a także oględziny wnętrza zbiornika w poszukiwaniu potencjalnych niedoskonałości.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności