lederboard

Dlaczego szukamy nowej pracy? Specjaliści IT to wiedzą. Nowy raport No Fluff Jobs

Dla 78 proc. specjalistów IT podstawowym czynnikiem wpływającym na decyzję o zmianie pracy jest niezadowolenie z wynagrodzenia. Na kolejnych miejscach są kultura pracy w firmie i atmosfera w zespole – wynika z badania portalu z ogłoszeniami o pracę dla branży IT No Fluff Jobs OFFBOARDING W IT”. Aż połowa informatyków zmienia pracę przynajmniej raz na 2 lata, a nową posadę co trzeci z nich znajduje już w ciągu miesiąca.

 

 

Co motywuje do zmiany pracy?

Wynagrodzenie jest podstawowym powodem podjęcia decyzji o rozstaniu z firmą, niezależnie od poziomu doświadczenia i zajmowanego stanowiska – lider, senior, mid czy junior. Motorem do podjęcia decyzji o zmianie pracy dla 52 proc. specjalistów IT jest brak poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa. Dużą rolę również odgrywa również bezpośredni menedżer. Z raportu No Fluff Jobs wynika, że złe zarządzanie zespołem czy brak dopasowania na linii przełożony-pracownik jest przyczyną decyzji o zmianie pracodawcy aż dla 48 proc. ankietowanych. Ciągłe modyfikacje w projekcie są powodem odejścia dla 38 proc. specjalistów, a brak określonych kompetencji w zespole wymieniło 29 proc. pytanych o powody rozstania.

– Wyniki naszej ankiety wyraźnie pokazują, że wynagrodzenie, warunki pracy i kultura organizacyjna to najważniejsze czynniki wpływające na decyzję o pozostaniu u obecnego pracodawcy lub o zmianie firmy. O ile na wynagrodzenie nie zawsze jako lider zespołu czy HR mamy bezpośredni wpływ, o tyle na pozostałe obszary już tak. Warto rozmawiać z ludźmi o ich potrzebach, pytać jak się czują w organizacji i identyfikować obszary, które możemy, w większości przypadków, łatwo poprawić. Czasem małe zmiany mają duże znaczenie.  – mówi Aleksandra Kubicka, HR Business Partner w No Fluff Jobs.

Sytuacja związana z Covid 19 wpłynęła na rynek pracy w IT. Aż 33 proc. specjalistów dotknęły redukcje poziomu wynagrodzeń. Jedna trzecia odczuła zwolnienia w ich firmach, tyle samo z tego powodu zaczęło szukać nowej pracy.

Dlaczego specjaliści odchodzą

Ankieta pozwala poddać w wątpliwość panujące obecnie przekonanie, że specjaliści IT są pasywni i bierni w poszukiwaniu pracy. Aż 24 proc. pytanych regularnie sprawdza oferty i aplikuje na nie, gdy uzna, że oferta jest konkurencyjna do obecnej posady. Ponad połowa respondentów (54 proc.) deklaruje, że zaczyna szukać nowej pracy dopiero, gdy osiągnie pewność, że chce ją zmienić. U 15 proc. ankietowanych decyzją o zmianie rządzi impuls. Często powodem jest nagła, nieakceptowana sytuacja w firmie. Rekomendacje od znajomych to powód szukania nowej pracy u zaledwie 4 proc. ankietowanych.

– Co ciekawe, możemy również zauważyć, że wraz ze wzrostem seniority, wynagrodzenie schodzi na dalszy plan, choć nadal jest ono bardzo ważne. Może być to spowodowane zmieniającymi się potrzebami związanymi z rosnącym doświadczeniem i sytuacją życiową. Im bardziej jesteśmy doświadczeni, tym ważniejsza staje się dla nas kultura i warunki pracy, które zapewnia firma.- wyjaśnia Aleksandra Kubicka.

Jak często specjaliści IT zmieniają pracę?

Jak często specjaliści IT zmieniają pracę? Aż połowa pytanych przez portal No Fluff Jobs specjalistów zmienia pracę co dwa lata. Częściej robią to osoby na niższych stanowiskach i z mniejszym doświadczeniem. Grupą, która najrzadziej decyduje się na zmianę zatrudnienia są liderzy. Tylko 26 proc. z nich zmienia pracę w przeciągu 2 lat. Co kilka miesięcy pracę zmienia zaledwie 3 proc. ankietowanych.

Poszukiwanie nowej pracy zajmuje co trzeciemu specjaliście miesiąc, trzech na czterech zmienia ją w 3 miesiące. Tylko 10 proc. deklaruje, że trwa to ponad pół roku. Co ważne, doświadczenie nie ma wpływu na długość poszukiwania pracy w tej grupie. Aż 7 proc. ankietowanych otrzymuje nową posadę w dwa tygodnie.

Chęć zmiany i reakcja pracodawców

Jak wynika z badania No Fluff Jobs, aż 2 na 3 pracowników rozmawia ze swoimi współpracownikami o planowanym odejściu, liderowi mówi o tym co drugi specjalista, niezależnie od doświadczenia.

Jak reagują pracodawcy? Różnie. Większość pracodawców próbuje wpłynąć na decyzję o zmianie pracy odchodzącej osoby. 73 proc. ankietowanych spotkało się z próbą zatrzymania ich w firmie. W grupie seniorów i ekspertów odsetek ten wyniósł aż 85 proc.

Co ciekawe, 23 proc. specjalistów po złożeniu wypowiedzenia dałoby się przekonać do zmiany decyzji. Aż 73 proc. przekonałaby do tego zmiana wysokości pensji, 58 proc. zatrzymałaby zmiana warunków pracy, a 33 proc. nowy  projekt. Nic nie przekonałoby 10 proc. ankietowanych. A czy wracają na stare śmieci? Prawie 40 proc. odchodzących pracowników rozważa powrót do swoich byłych pracodawców. Chęć powrotu rośnie wraz ze stażem pracy.

Pracodawcy nie podają prawdziwych powodów rozstania?

Odchodzący z firmy pracownicy oczekują nieformalnej rozmowy z przełożonym na temat powodów rozstania –  odpowiedziało tak 58 proc. ankietowanych. Dla 55 proc. odchodzących ważny jest czas na przekazanie obowiązków.

Dodatkowo, jak wynika z raportu No Fluff Job, firmy popełniają sporo błędów podczas procesów związanych z rozstaniem z pracownikiem. 66 proc. ankietowanych uważa, że pracodawcy wskazują fałszywe powody rozstania, a 81 proc. deklaruje, że nie dostało wcześniej feedbacku na temat zachowań czy działań, które powinien poprawić.

– Fundamentem dla dobrego rozstania z pracownikiem powinna być z jednej strony przestrzeń na rozmowę, podsumowanie dotychczasowych doświadczeń pracownika i poznanie powodów, dla których zdecydował się firmę opuścić. Kluczem do sukcesu jest uważne wsłuchanie się w argumenty przedstawione przez odchodzącego pracownika i wyciągnięcie z nich wniosków. – podsumowuje Maja Gojtowska, autorka bloga Gojtowska.com i książki“ Candidate experience. Jeszcze kandydat czy już klient?”.

* W badaniu ankietowym pod hasłem: “Dlaczego specjaliści IT odchodzą z pracy?” udział wzięło 1444 specjalistów IT na poziomach zaawansowania: mid, senior, lider zespołu oraz od osób początkujących w branży. Najliczniejszą grupę respondentów stanowili ci na stanowiskach mid (34%),seniorskich (30%) oraz na poziomie liderskim (15%).Na podstawie otrzymanych wyników No Fluff Jobs przygotowało poniższe opracowanie.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności