Dobre studia to inwestycja niekoniecznie finansowa


Wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Warto wybrać uczelnię, która nie tylko zaoferuje solidne, akademickie wykształcenie, ale w sposób realny przygotuje do pracy zawodowej za dobre pieniądze w przyszłości. W takim kształceniu celują dobre uczelnie niepubliczne. W Warszawie jest ich cztery. Za takie studia warto zapłacić. Może się też okazać, że dla osób z pasją, z zacięciem do nauki, wcale nie będą drogie. Uczelnie oferują zdolnym kandydatom szereg udogodnień w postaci dofinansowania kosztów nauki.

 

Powszechnie uważa się, że uczelnie niepubliczne mogą łatwiej i szybciej dostosować treść kształcenia do potrzeb rynku pracy, gdyż najlepsze z nich stawiają na jakość i nieustannie modyfikują swoją ofertę zgodnie z sygnałami płynącymi od pracodawców. Według doradców personalnych absolwenci szkół wyższych powinni posiadać wiedzę, którą potrafią przełożyć na praktykę. Przekazują ją wykładowcy z dużym doświadczeniem oraz praktycy, dzięki którym studenci uczą się rozwiązywać realne problemy biznesowe, pracując w małych grupach i realizując indywidualne projekty. Znaczenie odgrywa komfort studiowania, czyli oprócz dobrej infrastruktury, liczy się dobry kontakt z wykładowcami i tutorami. Tak jest na Uczelni Łazarskiego.

Dobre wyniki to tańsze koszty studiów
Wielu z nas wydaje się, że studia na prywatnej uczelni są bardzo kosztowne. Niekoniecznie tak musi być. Wystarczy solidnie pracować, a możemy w realny sposób obniżyć wysokość czesnego. Michał Woś, absolwent Uczelni Łazarskiego mówi: „Nasza Uczelnia daje wiele możliwości. To, że jest uczelnią prywatną, nie oznacza wcale, że trzeba za studiowanie płacić. Myślę, że moja historia jest dobrym przykładem. Miałem dobre wyniki na świadectwie maturalnym, dlatego uzyskałem zniżkę w czesnym już na pierwszym roku studiów. Uczyłem się pilnie, ale miałem też czas na spotkania ze znajomymi i imprezy. W związku z tym, że kadra naukowa jest przyjazna studentowi, szybko wkręciłem się w działalność kół naukowych, udało się nawet uczestniczyć w badaniach doktoranckich! Wynik? Stypendium rektorskie na najwyższym poziomie. Było to, aż 12 tys. zł rocznie. W kolejnych latach w dalszym ciągu udzielałem się na uczelni. Brałem udział w konferencjach, udało się przygotować publikację naukową a to wszystko sprawiło, że do samego końca studiów otrzymywałem stypendium, z którego w 100% finansowałem studia. Nawet udało mi się troszeczkę na nich zarobić. Nie jestem wyjątkiem. Wielu moich kolegów i koleżanek również finansowało studia ze stypendiów, które w dalszym ciągu utrzymują się na poziomie 7-8 tys. rocznie”.

Stypendia dla najzdolniejszych lub zaangażowanych
Stypendia mogą otrzymać laureaci i finaliści olimpiad oraz uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią na świadectwie maturalnym. Na Uczelni Łazarskiego przyszli studenci mają szansę na zwolnienie z opłat za pierwszy rok nauki za aktywność społeczną, naukową czy sportową. Jeśli pracowaliśmy jako wolontariusz lub aktywnie uczestniczyliśmy w akcjach na rzecz społeczności lokalnych lub przy organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych, zawsze warto się tym pochwalić i spytać czy uczelnia przewiduje zniżki czesnego z tego tytułu. Podobnie w przypadku sukcesów w wybranej dyscyplinie sportowej. Zwykle laureaci stypendiów, mają zagwarantowany bezpłatny rok nauki bez względu na to, na jaki kierunek studiów się zdecydują.

Uczelnie chętnie wspierają ambitnych i utalentowanych młodych ludzi.
Sylwia Solawa-Wrzosek, koordynator konkursu „Żyję z pasją” na Uczelni Łazarskiego mówi: „W tym roku już po raz drugi zachęcamy maturzystów do dzielenia się z nami swoim hobby i zainteresowaniami. Chcemy pokazać, że młodzi ludzie mogą wzajemnie się inspirować, są kreatywni i pełni ciekawych pomysłów. Jednocześnie chcemy ich zachęcić do wiary we własne siły i przekonać, że to co robią na co dzień jest ważne. W konkursie autor najciekawszego filmu wygrywa rok bezpłatnych studiów”.

Uczelnie promują aktywność studentów
Na niższe czesne mogą liczyć także studenci, którzy aktywnie angażują się w działalność kół naukowych czy działalność społeczną. Karolina Kultys, pełnomocnik ds. pomocy materialnej na Uczelni Łazarskiego mówi: „210 naszych studentów korzysta ze stypendiów rektora za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. 141 osób korzysta ze stypendium socjalnego. 350 osób korzysta z różnego rodzaju zniżek ze środków własnych uczelni. Premiujemy także działalność naszych studentów w kołach naukowych i uczestnictwo w akcjach społecznych organizowanych przez naszą uczelnię”.

Studia to dobra inwestycja
Część osób decyduje się na kredyt studencki, aby sfinansować wymarzone studia. Możemy rozpocząć jego spłatę dopiero po dwóch latach od otrzymania dyplomu. Jednak coraz więcej studentów wykorzystuje dostępne na uczelniach metody dofinansowania swojej nauki, w postaci stypendiów, grantów czy zniżek za aktywność. Studia traktują jako inwestycję
w swoją przyszłość. Jest to dla nich czas intensywnego rozwoju oraz poszerzania horyzontów.

Uznanie zawodowe
Szkoły wyższe mogą także wspierać studentów, posiadających doświadczenie zawodowe. Taką możliwość daje nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym z 1 października 2014 r. Jest to nowe rozwiązanie, ponieważ dotychczas w poczet studiów zaliczano tylko oceny bądź zaliczenia z innych uczelni lub kierunków.

– Procedura uznania efektów uczenia, pozwala na uznanie wiedzy i kompetencji zdobytych podczas pracy zawodowej, szkoleń czy kursów. W zależności od rodzaju studiów z tej możliwości mogą skorzystać: osoby po maturze z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym (studia I stopnia); osoby, posiadające tytuł licencjata i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego (studia II stopnia) oraz osoby z tytułem magistra i co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym po ukończeniu studiów (w przypadku aplikujących na kolejny kierunek lub kandydatów na jednolite studia magisterskie). Kandydaci, którzy zechcą z niej skorzystać płacą za nią, ale studia będą dla niech zdecydowanie tańsze. Nie ponoszą bowiem kosztów za uznane przedmioty – mówi Grażyna Drażba, wiceprezydent Uczelni Łazarskiego.

Wymarzone studia nie muszą być drogie jeśli sumiennie przyłożymy się do nauki i uwierzymy we własne możliwości. Warto wykorzystać rozwiązania oferowane przez te uczelnie, które chcą traktować ambitnych studentów po partnersku, nagradzając ich za osiągnięcia i dobre wyniki w nauce.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności