Dyrektor PSD 2 – kluczowe zmiany na rynku usług płatniczych

Sektor finansowy stoi w obliczu bardzo istotnych zmian, które bezdyskusyjnie zmienią funkcjonowanie polskiego rynku usług płatniczych, w związku z czym w Ministerstwie Finansów trwają intensywne prace  nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych. Przyjęcie nowych regulacji na polskim rynku usług płatniczych wynika z konieczności implementacji do prawa polskiego unijnej Dyrektywy PSD 2 (Payment Services Directive 2; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego).

Zgodnie z Dyrektywą PSD 2 oraz projektowaną ustawą o usługach płatniczych na rynku pojawią się chociażby dwa typy usług – inicjacja płatności PIS (Payment Initiation Service) oraz dostęp do rachunku bankowego AIS (Account Information Service). Na skutek wprowadzenia PIS i AIS pojawi się nowa kategoria dostawców usług płatniczych tzw. TPP (Third Party Providers). Banki będą musiały udostępnić stronom trzecim za zgodą Klientów dostęp do rachunków Klientów poprzez otwarte API. Duży nacisk położony będzie na wzmocnienie bezpieczeństwa transakcji poprzez wprowadzenie silnego uwierzytelnienia użytkowników. Ustawa ma wejść w życie już 13 stycznia 2018 r.

Jest to dla sektora bankowego aktualnie kluczowe wyzwanie. W trakcie warsztatu uznani eksperci i wybitni znawcy tej tematyki podpowiedzą jak praktycznie wdrożyć wymagane dyrektywą zmiany, jak dostosować architekturę biznesową, jakie są praktyczne trudności wynikające z tej regulacji. Odpowiedzą na Państwa pytania i rozwieją wątpliwości.

W trakcie dwudniowego spotkania można uzyskać  kompleksową, zaawansowaną  wiedzę o wszystkich kluczowych obszarach, które zostaną zmodyfikowane po wejściu PSD 2.

Uczestnictwo pozwoli Państwu zatem na znalezienie rozwiązań i ułatwi przeniesienie uzyskanej wiedzy na praktyczne działania w Państwa organizacjach.

ORGANIZATOR:

Puls Biznesu

KONTAKT:

Tel: 22 333 97 77 | E-mail: szkolenia@pb.pl |

www: http://konferencje.pb.pl/konferencja/1077,dyrektywa-psd-2-kluczowe-zmiany-na-rynku-uslug-platniczych

Termin: 21-22.09.2017, Warszawa

Patronat medialny Law Business Quality.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności