Dzięki Przystaniom Świętego Mikołaja Fundacja zapewnia dzieciom wakacje pełne radości

Podopieczni Fundacji Świętego Mikołaja dojrzewają w czasie pełnym niepewności  i niepokoju. Pandemia, wojna w Ukrainie oraz ich skutki społeczne i ekonomiczne sprawiają, że młodzi ludzie są pełni lęku i obaw. Fundacja Świętego Mikołaja stara się zapewnić im wakacje, podczas których będą mogli doświadczyć choć trochę beztroskiego dzieciństwa.

 

 

 

W okresie letnim Fundacja Świętego Mikołaja w ramach programu „Przystanie Świętego Mikołaja” dzięki wsparciu Partnerów i Darczyńców zapewnia dzieciom i młodzieży z Polski i z Ukrainy wycieczki i wakacyjne przygody. Dodatkowo Świetlica Świętego Mikołaja w Iwano-Frankiwsku otwarta przez fundację w grudniu 2022 roku na czas wakacji zmieniła zasady swojego działania. W lipcu dla najmłodszych zorganizowano sześć turnusów półkolonii dla łącznie ponad 300 dzieci.

W Przystani Świętego Mikołaja w Szczecińskim Klubie Sportowym organizowane są warsztaty sportowe z elementami tenisa ziemnego. Do udziału w nich nie potrzebna jest umiejętność gry, najważniejsza jest chęć zabawy, uczenia się i odkrywania nowych pasji. Warsztaty prowadzą doświadczeni trenerzy z odpowiednimi uprawnieniami. W ramach warsztatów odbędzie się również Mini Olimpiada. W planach są także wspólne wyjścia do kina, czy warsztaty robienia pizzy. Codziennie, dzieci i młodzież będą brały udział w treningu mentalnym, którego celem jest wzmocnienie samooceny i wiary w siebie, zapewnienie o bezpieczeństwie, nauka panowania nad emocjami i ćwiczenie sposobów koncentracji, czy wydobywania z pamięci dobrych wspomnień

Mamy połowę wakacji, cały czas marzymy o tym, aby nasi podopieczni mogli choć przez chwilę zapomnieć o codziennych troskach i nacieszyć się czasem spędzonym z rówieśnikami. Zależy nam, by wzmocnić i odbudować poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości, radości życia, akceptacji i kontakty społeczne. Każdego z Państwa zachęcamy do wspierania naszych podopiecznych. Na stronie www.mikolaj.org.pl prowadzimy zbiórkę, dzięki której możemy ufundować półkolonie dla dzieci z naszej świetlicy w Iwano-Frankiwsku. – mówi Jola Górska z Fundacji Świętego Mikołaja.

W Przystani w Oddziale Terenowym Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” organizowany jest obóz edukacyjno-wypoczynkowy w Żelistrzewie koło Pucka, z programem kształtowania umiejętności komunikacyjnych oraz programem adaptacyjnym dla najmłodszych i wyjeżdżających po raz pierwszy.  To szansa na rozwijanie pasji i zamiłowań, kształtowanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu, czy budowanie odporności emocjonalnej w trudnych sytuacjach. To również nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami i kształtowanie umiejętności społecznych, szczególnie współpracy w grupie. Celem wyjazdu dla dzieci z Polski i z Ukrainy jest też nauka języka i co bardzo ważne wsparcie psychologiczne oraz rówieśnicze dla dzieci, które wymagają pomocy w obszarze zdrowia psychicznego.

Fundacja „Czas Na Nas” z Żórawiny w lipcu zorganizowała półkolonie letnie, które miały zintegrować dzieci z Ukrainy z dziećmi z Polski, zamieszkującymi teren gminy. Dzięki takiej aktywności, uczestnicy kreatywnie i aktywnie spędzali czas, rozwijali zainteresowania, nawiązywali nowe kontakty, a także zgłębili lokalną historię i kulturę. W czasie półkolonii odbyły się zajęcia rekreacyjne, sportowe i plastyczne. Były też wycieczki krajoznawcze, wyjście do aquaparku czy wyjście do parku rozrywki. W czasie turnusu dzieci otrzymały wsparcie psychologiczne.

W Świetlicy w Iwano-Frankiwsku w ramach półkolonii pod opieką psychologów, wychowawców i wolontariuszy odbywały się zajęcia terapeutyczne i psychologiczne. Pomogły one w integracji grupy, wzmocnieniu poczucia wspólnoty, przepracowaniu wewnętrznych problemów, takich jak brak wiary w siebie, niskie poczucie własnej wartości i innych, których doświadczają dzieci z powodu trudnych okoliczności życiowych, w jakich się znalazły. Uczestnicy wzięli również udział w całodziennej wycieczce poza miasto, w warsztatach z arteterapii i treningach sportowych. W sierpniu planowane są kolejne aktywności, między innymi wycieczka.

Wakacje to wspaniała i najbardziej wyczekiwana część roku przez nas wszystkich. Dużo radości, wolnego czasu, piękna pogoda, a także mnóstwo odpoczynku. To też wyjazdy pełne atrakcji i przygód. Dzięki Fundacji Świętego Mikołaja dzieci dotknięte trudnymi doświadczeniami mają szansę doświadczyć beztroskiego dzieciństwa.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności