lederboard

Ekologia spotyka biznes i naukę, czyli PDD podejmuje współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu

Spółka PDD podpisała porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Celem jest działalność badawczo-rozwojowa w zakresie ekologii i kształtowania środowiska, w tym m.in. wykorzystania wodoru do ogrzewania budynków. Wspólnie wypracowane rozwiązania staną się częścią realizowanych przez PDD inwestycji, w tym m.in. w Miasteczku Winna Góra w Środzie Śląskiej, gdzie powstanie ponad 1,5 tys. mieszkań.

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w swoich strukturach posiada zespoły badawcze, które skupiają się na kwestiach związanych z inżynierią środowiska: proekologicznym kształtowaniem zasobów wodnych, błękitno-zieloną infrastrukturą, adaptacją do zmian klimatu oraz odnawialnymi źródłami energii, a także architekturą krajobrazu. To m.in. Wiodący Zespół Badawczy WCE (woda, klimat, środowisko) oraz Wiodący Zespół Badawczy AgrEn (rolnictwo, środowisko, zasoby naturalne). Ponadto Centrum Analiz Jakości Środowiska, działające na wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym, oferuje analizy fizykochemiczne próbek środowiskowych m.in. wód, ścieków, gleb, osadów ściekowych, odpadów, materiałów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Wysoki potencjał kadrowy i merytoryczny to kluczowe argumenty za podjęciem współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Wiem, że wspólnie możemy znaleźć rozwiązania w kluczowych dla nas obszarach, takich jak m.in. retencja wód czy wykorzystanie wodoru do ogrzewania budynków. Chcemy też, żeby nasze osiedle w Środzie Śląskiej, które będzie pierwszym tak dużym osiedlem zrealizowanym w technologii drewnianej w Polsce, było nowoczesne i posiadało najnowsze rozwiązania z zakresu ekologii – mówi Tomasz Szlązak, Prezes Zarządu PDD S.A.

Główny nacisk we współpracy między PDD a Uniwersytetem Przyrodniczym zostanie położony na projektowanie, wdrażanie i monitorowanie proekologicznych rozwiązań w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury, zagospodarowania wód opadowych, adaptacji do zmian klimatu oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Na pierwszy ogień oba podmioty wezmą rozwiązania proekologiczne, które będzie można zastosować na osiedlu Miasteczko Winna Góra w Środzie Śląskiej. Zwycięski projekt pracowni Chmielewski + Partners, którego realizacja rozpocznie się już w tym roku, zakłada zapewnienie mieszkańcom wysokiego komfortu właśnie m.in. poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i zastosowanie najnowszych rozwiązań z zakresu ekologii.

Cieszymy się, że możemy współpracować z PDD przy tak ważnych projektach, jak proekologiczne metody zagospodarowania wód opadowych, kształtowanie błękitno-zielonej infrastruktury oraz komfortu bioklimatycznego czy wykorzystanie wodoru do ogrzewania budynków. Dzięki współpracy na uczelni będą realizowane praktyczne zadania w ramach dydaktyki na kilku kierunkach oraz prace dyplomowe. Osiedle Winna Góra będzie także stanowiło unikatowe laboratorium badawcze, umożliwiające testowanie i ocenę efektywności najnowszych technologii oraz czynników wpływających na jakości życia w warunkach zmian klimatu. Współpraca pozwali także na realizację projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych i inne formy współpracy B+R. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami zaprojektujemy rozwiązania, które będą służyły mieszkańcom osiedli i co najważniejsze środowisku naturalnemu – mówi prof. Tomasz Kowalczyk z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Oprócz współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, spółka PDD otrzymała od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 12,45 mln zł wsparcia na opracowanie i rozwój technologii CLT, czyli drewna klejonego krzyżowo, z polskiej sosny. Technologia CLT zapewnia wysokie parametry ognioodporności i pozwala na ekspozycję drewnianej konstrukcji we wnętrzach mieszkań. Opracowanie rodzimej technologii płyt ściennych i stropowych to krok w kierunku rozwoju branży i element popularyzacji budownictwa drewnianego w Polsce.

***

Spółka Polskie Domy Drewniane SA (PDD) to firma deweloperska budująca energooszczędne budynki mieszkalne, usługowe i mieszkalno-usługowe wykonane w technologiach z wykorzystaniem drewna. W swojej działalności PDD wykorzystuje krajowy potencjał przemysłu drzewnego i budowlanego w oparciu o nowoczesne technologie oraz bazę surowcową. Podstawową aktywnością spółki jest budowa budynków wielorodzinnych i osiedli domów jednorodzinnych przeznaczonych na sprzedaż na rynku komercyjnym, a także mieszkań pod wynajem i wynajem z opcją dojścia do własności. Spółka została powołana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska. PDD rozpoczęła działalność w 2019 roku.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności