Ekspansja polskich firm a ograniczone kompetencje językowe pracowników

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2024 roku mają osiągnąć poziom 208 mld złotych[1]. Rodzime firmy planują coraz większą ekspansję zagraniczną, ale jedynie 27% z nich oferuje swoim pracownikom szkolenia językowe w postaci benefitów pozapłacowych[2]. Jest to tym bardziej niepokojące, że według danych tylko 30% Polaków zna angielski na poziomie komunikatywnym[3].

 

 

Firmy powinny inwestować w pracowników, a oni zaś zwiększać swoje kompetencje znajomości języka angielskiego, aby ugruntowywać swoją zawodową pozycję, koordynować międzynarodowe projekty i rozwijać działalność swoich firm poza granicami kraju.

Inwestowanie w obecną kadrę vs pozyskanie nowej

Analiza PwC wykazała, że w ciągu 5 najbliższych lat na rynku pracy zabraknie 1,5 mld pracowników, a w Polsce już dzisiaj 56% firm ma problem z pozyskaniem talentów[4]. Rekrutacja nowych osób z zaawansowanym poziomem znajomości angielskiego wiąże się z wysokimi kosztami, które to można znacznie obniżyć, inwestując w obecnie zatrudnionych. Potencjał rynku dostrzegają firmy, oferujące rozwiązania w zakresie nauki języków, dostosowując je do realnych potrzeb pracodawców i pracowników.

– Jako lider wyjazdów językowych od lat dostrzegamy rosnące zapotrzebowanie na zwiększanie kompetencji językowych w firmach. Wzrost naszej działalności jest bezpośrednio związany z potrzebami działów HR na dokształcanie zatrudnionych już osób. Oferowanie pracownikom rozwiązań pozwalających wykorzystywać angielski w warunkach zbliżonych do ich codziennej pracy sprawia, że wysłanie e-maila, stworzenie prezentacji czy odbycie rozmowy telefonicznej po angielsku nie generuje już w nich stresu. To z kolei przekłada się na produktywność zatrudniającego ich przedsiębiorstwa – mówi Michał Kelles-Krauz z Angloville, wyjazdów językowych w ramach tzw.  tzw. Angielskich Wiosek.

Rynek potrzebuje efektów na już

Według portalu Praca.pl więcej niż połowa ogłoszeń rekrutacyjnych w 2019 roku posiadała wymóg znajomości języka angielskiego[5]. Rozwój kompetencji językowych leży zarówno w gestii firm, jak i pracowników – szczególnie tych, którzy planują zmianę stanowiska. Badania OECD na temat czasu pracy Polaków są zatrważające – jesteśmy w czołówce najbardziej zapracowanych narodów[6]. Jak więc w obliczu wielu obowiązków domowych i zawodowych znaleźć czas na naukę angielskiego? Na wagę złota są rozwiązania, które umożliwiają poprawienie kompetencji językowych oraz przełamanie bariery w mówieniu w ekspresowym tempie. Dobrym sposobem jest nauka w metodzie immersji językowej, czyli kompletnego zanurzenia w języku, możliwa do osiągnięcia, gdy człowiek otoczony jest nim z każdej strony.  Tego typu rozwiązanie stanowi także nowoczesny benefit, spełniający oczekiwania pracowników odnośnie świadczeń pozapłacowych, ponieważ niemal 27% pracowników oczekuje benefitu w postaci szkoleń językowych[7].

 

[1] Raport Polskie Inwestycje Zagraniczne – jak pomóc przedsiębiorstwom w ekspansji, PFR TFI, PwC Advisory

[2] Raport Świadczenia w oczach pracowników, Sedlak&Sedlak, 2019

[3] Badania Tutlo, 2019

[4] Barometr Rynku Pracy

[5] Dane portalu praca.pl, 2019

[6] Raport International productivity gaps: Are labour input measures comparable, OECD Statistics Working Papers, 2018

[7] Raport Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku, Sedlak & Sedlak

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności