lederboard

Faktoring odwrotny – jak działa?

Faktoring odwrócony to doskonały sposób na rozwinięcie swojego biznesu. Sprowadza się do sytuacji, kiedy firma finansująca spłaca nasze zobowiązanie. Zyskujemy dzięki niemu gotówkę na zakupy. W dalszej perspektywie nasza firma osiąga płynność finansową oraz idącą z nią w parze przewagę w negocjacjach z dostawcami.

 

Odwrotny faktoring nie jest tak popularny, jak podstawowe wersje tej usługi: z regresem lub bez. Zupełnie niezasłużenie, jeśli bowiem w prosty i wygodny sposób chcemy zainwestować w naszą działalność, to wspomniane narzędzie okazać się może niezbędne.

  • Faktoring odwrotny – definicja

Faktoring odwrócony (z ang. reverse factoring), nazywany również odwrotnym, zakupowym czy dla dostawców, to w istocie nic innego, jak finansowanie zobowiązań pieniężnych, które klient usługi posiada względem swoich dostawców. Od faktoringu klasycznego różnicuje go więc to, że skierowany jest do podmiotów dokonujących zakupów, a nie sprzedaży.

Osoby zaznajomione z problematyką produktów finansowych zauważą również pewne podobieństwo między odwrotnym faktoringiem a pożyczką zaciągniętą na spłatę zobowiązań finansowych. Należy jednak jednoznacznie stwierdzić, że faktoring zakupowy jest rozwiązaniem znacznie elastyczniejszym, a co za tym idzie bardziej wygodnym, niż bankowy kredyt. Przede wszystkim, nie jest on zobowiązaniem finansowym i stosować go możemy doraźnie.

  • Na czym polega faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny – jak działa ta usługa? Poniżej przedstawiamy przykładowy schemat jej funkcjonowania. Całość pokrótce sprowadza się do sytuacji, kiedy nasz kontrahent sprzedaje nam towar lub usługę. Przekazuje nam on fakturę, którą z kolei my przesyłamy firmie faktoringowej (nazywanej w tym przypadku faktorem).

Firma finansująca spłaca następnie fakturę. Podstawą prawną, która definiuje powyżej przedstawioną sytuację, jest artykuł 518 § 1 Kodeksu Cywilnego. Usługa odwrotnego faktoringu kończy się wraz ze zwróceniem przez nas należności podmiotowi jej udzielającemu. Co oczywiste, wypłacamy mu również wynagrodzenie, które zawczasu ustaliliśmy na umowie faktoringowej.

  • Jakie są najważniejsze korzyści płynące z odwrotnego faktoringu?

Podstawowym celem niniejszej usługi, z którego wypływają wszystkie inne, jest wspomaganie płynności finansowej. Sprowadza się to do takich kwestii, jak choćby regulowanie bieżących zobowiązań wobec naszych kontrahentów oraz budowanie wśród nich wizerunku marki, jako dobrego i stałego płatnika zobowiązań.

W dalszej perspektywie czasowej na omawianej tu usłudze oprzeć można całą politykę zakupową naszej działalności gospodarczej. Terminowe regulowanie swoich zobowiązań daje nam przewagę w uzyskaniu lepszej pozycji negocjacyjnej, a co za tym idzie – możliwość zyskania rabatu u dostawców. Idąc dalej tym tropem myślowym, korzystanie z odwrotnego faktoringu staje się szczególnie korzystne, zwłaszcza gdy posiadamy świadomość, że uiszczanie faktur przed terminem ich płatności, da nam realną szansę na uzyskanie dużego rabatu.

Często zdarza się bowiem, że zapłacenie prowizji i odsetek firmie finansującej jest o wiele korzystniejsze, niż kupno produktów bez wynegocjowanego rabatu. Podsumowując, całość usługi, w naturalny sposób przekłada się na walną poprawę nie tylko płynności finansowej, ale i wizerunku naszej marki, jako wiarygodnego i uczciwego płatnika.

  • Dla kogo faktoring odwrotny?

Na koniec, warto uściślić, do kogo kierowana jest usługa odwrotnego faktoringu. Najważniejszą grupą odbiorczą są w tym przypadku małe i średnie przedsiębiorstwa, których polityka zakupowa zakłada zewnętrzne finansowanie. W dużej mierze nie mogą więc pozwolić sobie one na natychmiastową zapłatę za zamówione towary lub usługi.

Odwrotny faktoring przydaje się przede wszystkim w sektorze produkcyjnym. Dzieje się tak z dwóch względów. Z jednej strony powodowane jest to potrzebą stałego dokupywania materiałów, z drugiej zaś faktem, że dostawcy w tym sektorze dyktują zazwyczaj względnie krótkie terminy płatności. Warto także nadmienić, że odwrotny faktoring dobrze sprawdza się w przypadku współpracy ze stałymi dostawcami.

  • Podsumowanie

Ujmując omawianą przez nas usługę w maksymalnym skrócie – walnie ułatwia ona utrzymanie płynności finansowej podczas przeprowadzania dużych inwestycji, w postaci zakupów firmowych. Poprzez terminowe regulowanie zobowiązań, pozytywnie wpływa na wizerunek marki i stanowi tym samym doskonałe wyjście do negocjowania rabatów z naszymi kontrahentami.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności