Gotowe biznes plany firmy. Kiedy warto skorzystać?

Gotowe biznesplany to materiał inwestycyjny, który wykorzystują właściciele firm czy pomysłodawcy, aby przyśpieszyć proces pozyskania finansowania. Charakteryzują się one tym, że zawierają większość informacji oczekiwanych przez stronę finansującą (inwestora). Taki biznes plan najczęściej wykorzystuje się w przypadku poszukiwania finansowania bankowego. Nie zawsze warto z nich korzystać.

 

Przed omówieniem korzyści i ryzyk, które charakteryzują gotowe biznesplany, chciałbym najpierw krótko zdefiniować czym jest biznes plan.

Co to jest biznes plan?

Najkrócej, biznes plan to plan rozwoju projektu biznesowego lub firmy przedstawiony zarówno w formie opisowej, jak i numerycznej.

W biznes planie umieszcza się główne informacje dotyczące projektu biznesowego czy firmy, rynku docelowego, konkurencji i jej produktów czy usług, celów biznesowych oraz sposobu ich realizacji, a także prognozy finansowe.

Z punktu widzenia formalnego, biznesplan to dość obszerny materiał, którego liczba stron wynosi około co najmniej kilkadziesiąt stron. W praktyce, forma biznes planu (zawartość, objętość itp.) zależy od typu odbiorcy, specyfiki przedsięwzięcia czy etapu, na którym znajduje się proces pozyskiwania kapitału.

Gotowe biznes plany – wady

Na początek odniosę się do wad gotowego biznes planu, a później omówię sytuacje, w których ten materiał można zastosować.

Najważniejsze wady, które charakteryzują gotowe biznesplany, to brak dostosowania do:

  • celu czy adresata,
  • specyfiki firmy czy projektu.

Wady te powodują, że projekt, a w tym model biznesowy przedsięwzięcia czy plan rozwoju zawarty w takim biznes planie, może nie być poprawnie przedstawiony. Z tego powodu, gotowe biznesplany powinno się wykorzystywać z zachowaniem dużej rozwagi.

Poniżej krótko omówię wyżej wymienione wady.

Biznes plan musi być dostosowany do jego celu i odbiorcy

Z praktyki biznesowej wynika, że stworzenie biznes planu o charakterze uniwersalnym nie istnieje. Forma tego narzędzia powinna być zawsze dostosowane do konkretnego celu biznesplanu i typu odbiorcy.

Główny cel biznesplanu to pozyskiwanie finansowania dla firmy. W takiej sytuacji, główni odbiorcy biznes planu to między innymi:

  • banki i instytucje finansowe,
  • inwestorzy (np. fundusze i anioły biznesu),
  • podmioty zajmujące się przyznawaniem pożyczek i dotacji unijnych.

Biznes plan pełni także funkcję weryfikacyjną, informacyjną czy planistyczną. Odbiorcy to między innymi osoby związane z firmą, jak jej właściciele czy członkowie rad nadzorczych lub też partnerzy biznesowi.

Przykładowo, mogą one służyć pozyskaniu akceptacji organów wewnętrznych spółki (np. rady nadzorczej) do realizacji konkretnego projektu lub też ogólnego rozwoju przedsiębiorstwa.

W każdej z tych sytuacji, biznes plan ma spełnić inny cel. Dodatkowo, każdy z odbiorców oczekuje nieco innych informacji.

Przykładowo, bank będzie oczekiwać położenia akcentu na prognozę przychodów, zysków czy przepływów gotówkowych.

Z kolei rada nadzorcza spółki może oczekiwać większego uwzględnienia szczegółów dotyczących sprzedawanych produktów czy usług. Natomiast, fundusz VC będzie chciał być pewien wielkości potencjalnego rynku, siły konkurencji czy szans na szybkie zajęcie dużej części rynku docelowego.

Podsumowując, wadą gotowych biznesplanów jest to, że większość z nich przygotowuje się w taki sposób, aby odpowiadać na oczekiwania wszystkich odbiorców, co w praktyce trudno osiągnąć.

Gotowe biznesplany nie uwzględniają specyfiki firmy

Gotowe biznesplany to materiały inwestycyjne, które zazwyczaj nie uwzględniają specyfiki danej firmy, a przecież każde przedsięwzięcie biznesowe jest inne i funkcjonuje w innym otoczeniu gospodarczym, a także jest na innym etapie rozwoju. Takie dokumenty nie odnoszą się zazwyczaj do konkretnego rynku lokalnego, specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa, unikalnych cech oferowanych produktów itp.

W przypadku gotowego biznes planu przedsiębiorca nie przeprowadza analiz dotyczących na przykład rynku docelowego, sposobu dotarcia do klienta czy jego pozyskania lub też niezbędnych zasobów materialnych, niematerialnych czy osobowych.

Taki biznes plan nie odzwierciedla pomysłu właściciela konkretnej firmy czy pomysłodawcy na prowadzenie konkretnego biznesu.

Kiedy gotowy biznes plan ma rację bytu?

Główna zaleta gotowego biznes planu to możliwość przyśpieszenia procesu pozyskania finansowania. Właściciel firmy nie musi się zastanawiać jak przygotować ten dokument, a w tym jakie informacje zebrać czy jak je zaprezentować. To podejście oszczędza czas, choć warto mieć na uwadze fakt, że dostarcza przedsiębiorcy narzędzie biznesowe o ograniczonych możliwościach.

Gotowe biznesplany sprawdzą się w przypadku projektów biznesowych czy firm, które działają na zasadzie powszechnego modelu biznesowego, a jednocześnie, w podobnym otoczeniu rynkowym.

Jako przykład mogą posłużyć punkty sprzedaży gazet (saloniki prasowe) w centrach handlowych. Takie przedsiębiorstwa zazwyczaj mają prawie identyczny charakter niezależnie od miasta. Jednak, nawet i w takim przypadku, wystąpią nieznaczne różnice. Na przykład dotyczące wielkości miasta, w którym zlokalizowane jest takie centrum handlowe.

Gotowy biznes plan najczęściej znajdzie zastosowanie w sytuacji pozyskiwania finansowania bankowego.

Autor: Mariusz Malec

Mariusz Malec to założyciel i zarządzający firmą doradczą Private Equity Consulting https://www.private-equity.pl. Prowadzi specjalistyczny blog. Firma wspiera przedsiębiorców w obszarze sprzedaży firmy, jej wyceny i pozyskiwania kapitału.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności