Granty Europejskiej Rady ds. Innowacji nową szansą na rozwój dla polskich firm

Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC) to nowy projekt Komisji Europejskiej, który integruje wybrane instrumenty Programu Ramowego Horyzont 2020. Jego celem jest wspieranie przedsiębiorców – zwłaszcza z segmentu MŚP – i naukowców w realizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych oraz w ich wdrożeniu i wypromowaniu na skalę międzynarodową. Pula grantów, jakie z EIC można pozyskać do 2020 roku, wynosi 2,7 mld euro.

 

Europejska Rada ds. Innowacji wspiera najbardziej perspektywiczne projekty badawczo-rozwojowe, których potencjał pozwala na wdrożenie innowacji na skalę międzynarodową. Wsparcie, jakie przedsiębiorcom oraz naukowcom oferuje EIC, daleko wykracza poza możliwość pozyskania grantu finansowego. W ramach EIC wyselekcjonowani eksperci oferują  również mentoring i coaching, możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych, strategiczne doradztwo na rzecz rozwoju ekosystemu sprzyjającego innowacjom oraz pomoc w projektowaniu nowych procesów i modeli biznesowych. Eksperci to osoby z bogatym doświadczeniem, którzy z powodzeniem realizowali międzynarodowe projekty biznesowe, dotyczące innowacji.

Wsparcie EIC skierowane jest przede wszystkim do firm oraz innowatorów, mających pomysł na rozwój nowych technologii, które istotnie różnią się od rozwiązań już funkcjonujących na rynku i których realizacja charakteryzuje się wysokim ryzykiem biznesowym. Granty EIC są rozwiązaniem dla tych przedsiębiorstw, w których konieczne jest poniesienie nakładów inwestycyjnych w celu wejścia na rynek z produktem lub technologią. Europejska Rada ds. Innowacji wspiera innowacje rozwijane w każdej dziedzinie technologii, w każdym sektorze biznesowym.

EIC_KPK_01

Oferta EIC dla firm i naukowców łączy w sobie instrumenty Programu Ramowego Horyzont 2020 (Instrument MŚP, Szybka ścieżka do innowacji, Przyszłe i powstające technologie), a także przewiduje nagrody dla podmiotów, które wdrożyły najbardziej przełomowe rozwiązania technologiczne. Nagrody te są przewidziane dla przedsiębiorstw działających w wybranych sektorach, o ile wdrażane przez nie rozwiązania przynoszą istotne korzyści dla społeczeństwa. Indywidualne nagrody wynoszą od 5 do 10 mln euro, a ich całkowita pula do 2020 roku wynosi 40 mln euro.

Europejska Rada ds. Innowacji to projekt pilotażowy. W jej ramach testowane są instrumenty wspierania innowacji, które są dostosowane do potrzeb współczesnych innowacyjnych firm, środowisk naukowych oraz startupów. Doświadczenia zebrane w ramach EIC do 2020 roku będą stanowiły podstawę do budowy programu ramowego w nowej perspektywie budżetowej – tłumaczy Katarzyna Walczyk-Matuszyk, zastępca dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK).

EIC_KPK_02

KPK jest instytucją wspierającą polskie podmioty w pozyskiwaniu środków finansowych z Programu Ramowego Horyzont 2020, także w ramach EIC. W kwietniu br. Komisja Europejska ogłosiła wyniki pierwszego konkursu organizowanego w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji. Dotyczył on I fazy Instrumentu MŚP (grant w wysokości 50 tys. euro na realizację studium wykonalności projektu), a finansowanie pozyskały cztery polskie firmy: Loglab Sp. z o.o., ZAZ Sp. z o.o., Onco Scanner Sp. z o.o. oraz Pomelody Sp. z o.o.

To dobra wiadomość dla polskiego biznesu – mówi Katarzyna Walczyk-Matuszyk – Chcemy jednak zwiększyć aktywność krajowych podmiotów w pozyskiwaniu środków na badania i rozwój. Historie firm, które pozyskały finansowanie z programu Horyzont, wskazują, że skuteczna aplikacja jest dźwignią rozwoju biznesu, a także czynnikiem budującym wizerunek oraz markę przedsiębiorstwa – dodaje.

Dotychczas polskie podmioty w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 pozyskały w sumie ponad 291,8 mln euro. Fundusze te pozyskały 564 podmioty, które wzięły udział  w 943 projektach.

EIC_KPK_03

Dotychczas w Horyzoncie wydano ok. 32 mld euro. Do wykorzystania w okresie do 2020 roku pozostaje zatem znacząca część, z czego 2,7 mld euro zostanie przeznaczone za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Innowacji na wsparcie najbardziej perspektywicznych i zaawansowanych projektów. To szczególna szansa dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw – podkreśla zastępca dyrektora KPK Katarzyna Walczyk-Matuszyk. – Zachęcamy firmy, zwłaszcza małe i średnie, do składania aplikacji w konkursach unijnych. Jako Krajowy Punk Kontaktowy udzielamy profesjonalnego wsparcia wszystkim podmiotom zainteresowanym pozyskaniem finansowania na rozwój innowacji – dodaje.

12 kwietnia br. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej konferencja pt. „Europejska Rada ds. Innowacji – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020”. Honorowym patronatem objął ją Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Patronami konferencji były również Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Partnerem strategicznym wydarzenia została KGHM Polska Miedź S.A.

 

Więcej informacji o KPK oraz Programie Ramowym Horyzont 2020: www.kpk.gov.pl

Więcej informacji na temat Europejskiej Rady ds. Innowacji: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności