Grupa Kapitałowa SETANTA S.A. debiutuje na GPW


19 stycznia 2017 roku SETANTA S.A. zadebiutuje na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych. Od 2013 roku akcje Spółki notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

Setanta to konsekwentnie budowana Grupa Kapitałowa (Jednostka Inwestycyjna), której działalność koncentruje się na trzech obszarach: nieruchomości, venture capital (dynamiczne, małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz energetyka (OZE).

Struktura aktywności SETANTA S.A. w zróżnicowanych, a zarazem precyzyjnie zdefiniowanych obszarach pozwala na zapewnienie Spółce stabilnego wzrostu w długim terminie. Celem jest wzrost wartości portfela inwestycyjnego przekraczający 20% r/r, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa, szczególnie w okresach gospodarczej dekoniunktury. SETANTA S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio udziały lub akcje w 18 firmach, z których kilka realizuje projekty o globalnym zasięgu. Na wyróżnienie zasługują m.in. stayforlonger.com czy mode.eu.

W tym kontekście sektor nieruchomości (usługi i niszowe inwestycje) ma odpowiadać przede wszystkim za bezpieczeństwo. Natomiast sektor energetyczny (OZE) oraz zdywersyfikowany portfel inwestycji venture capital w dynamicznie rozwijające się firmy z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw mają generować wysokie stopy zwrotu przy odpowiednio podwyższonym ryzyku.

Spółka nie posiada szablonowego modelu inwestycyjnego. W każdym przypadku stosuje indywidualne podejście, zarówno co do warunków wejścia, jak i wyjścia z inwestycji. SETANTA S.A. przywiązuje dużą uwagę do kompetencji i motywacji kadry zarządzającej. Priorytetem jest systematyczna poprawa wyników finansowych spółek portfelowych i osiągnięcie przez nie możliwości corocznej wypłaty dywidendy.

 

Conall_McGuire_prezes

 

Zarząd SETANTA S.A. składa się z trzech osób o komplementarnych kompetencjach, niezbędnych na każdym etapie procesu inwestycyjnego i rozwoju każdej ze spółek. Ponadto, w wybranych dziedzinach grupa korzysta z pomocy wysokiej klasy ekspertów.

– Jesteśmy przekonani, że przeniesienie notowań akcji SETANTA S.A. na Główny Rynek GPW wpłynie pozytywnie na rozwój grupy. Podmioty notowane na tym rynku cieszą się z reguły większym zainteresowaniem inwestorów i mają łatwiejszy dostęp do kapitału. Widoczny jest też efekt zwiększenia zaufania i wzmocnienia wizerunku – niewątpliwie istotnych aspektów w prowadzonych przez naszą grupę transakcjach – mówi Conall McGuire, prezes zarządu SETANTA S.A.

Aktualnie SETANTA S.A. analizuje kilka potencjalnych inwestycji w obszarach: gry elektroniczne, parki aktywności sportowej, autonomiczne roboty dla rolnictwa.

Uroczystość debiutu na Głównym Rynku GPW odbędzie się w dniu 19 stycznia 2017 roku
o godz. 9.00 w sali w Notowań – II piętro.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności