Innergo Systems sponsorem Spotkania Integracyjnego Podkarpackiego Klubu Biznesu


W dniach 13-15 maja w Hotelu Arłamów odbędzie się spotkanie Podkarpackiego Klubu Biznesu. Podczas trwającego trzy dni wydarzenia uczestnicy będą mogli między innymi wziąć udział w organizowanych wówczas targach PKB. Sponsorem tego wydarzenia jest Innergo Systems.

 

Głównym założeniem Podkarpackiego Klubu Biznesu jest umożliwienie wzajemnej integracji i wsparcia dla środowiska przedsiębiorców oraz pracodawców regionu Podkarpacia. Statutowymi zadaniami PKB są wspólne działania na rzecz rozwijających się na regionalnym rynku podmiotów gospodarczych, administracji publicznej, jak również budowanie prestiżu i poszerzanie możliwości podkarpackich przedsiębiorczości.

Wysoko rozwinięte poszanowanie dla wartości lokalnych oraz wzajemne wsparcie dla przedsiębiorców w regionie to w dzisiejszych czasach cecha godna naśladowania. Doceniając to, firma Innegro Systems z chęcią zaangażowała się w inicjatywę Podkarpackiego Klubu Biznesu. Z punktu widzenia spółki, niezwykle istotnym elementem wydarzenia są również spotkania networkingowe, które pozwalają na wymianę doświadczeń, tak ważną w kreowaniu biznesu. Tego typu relacje są niezwykle cenne, gdyż każdego dnia firma pracuje nad innowacyjnymi i kreatywnymi sposobami budowania przyszłości nie tylko własnej, ale przede wszystkim swoich partnerów.

Podczas spotkania Podkarpackiego Klubu Biznesu uczestnicy będą mogli wziąć udział w organizowanych targach, skorzystać z wymiany wzajemnych doświadczeń, uzyskać dostęp do materiałów informacyjnych i reklamowych. Wydarzeniu będzie towarzyszyła również uroczysta Gala.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności