lederboard

Interim management – co to jest?

Coraz więcej firm, chcących skutecznie rozwiązać problemy czy zrealizować wyzwania, decyduje się na wsparcie interim managera. Taka forma współpracy jest sposobem na przezwyciężanie sytuacji kryzysowych i optymalizację kosztów. Daje również możliwość skutecznego wdrażania zmian. Sprawdź, czym jest interim management i dowiedz się, czym charakteryzuje się specjalista wykonujący ten rodzaj pracy.

 

Na czym polega interim management?

Interim management to okresowe działania lub tymczasowe zarządzenie firmą w sytuacjach, które wymagają natychmiastowych reakcji. Na początku współpracy zostają zdefiniowane cele, a także określony zostaje zakres podejmowanych czynności i ściśle sprecyzowany czas wykonania projektu. Wszystkie zadania są nakierowane na konkretne rezultaty biznesowe wewnątrz struktury organizacji. Są oparte na współpracy oraz partycypacji zarówno w ryzyku, jak i zysku. Czasowe działanie wewnątrz firmy realizowane przez osobę spoza niej – interim managera.

Interim manager – kim jest?

Interim manager to wysokiej klasy specjalista z udokumentowanymi sukcesami. Jest to osoba fizyczna, mogąca pochwalić się niezbędnymi kompetencjami z zakresu zarządzania, która posiada doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych. Wiedza i umiejętności pozwalają wspierać firmy w podejmowaniu strategicznych decyzji, przygotowywaniu dalszych planów rozwojowych, realizowaniu oraz nadzorowaniu projektów. Istotne jest to, że interim manager jest nastawiony na osiąganie wymiernych celów i trwałych rezultatów, które zostały uprzednio ustalone z klientem.

Niezbędne cechy

Interim manager powinien mieć nie tylko solidnie udokumentowane kwalifikacje zawodowe. Powinien posiadać także autorytet oraz wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne. Przydatna jest także wysoka odporność na stres i zdolność pracy pod presją czasu.

Interim management – zasady współpracy

Kompetencje i doświadczenie interim managera są gwarancją, że wyznaczony cel zostanie osiągnięty w określonym czasie. Jest to rozwiązanie związane z pracą projektową, opartą o czasowy kontrakt na realizację wyznaczonych zadań. Efektem wykonania przyjętego planu jest podniesienie wartości przedsiębiorstwa. Interim management to model współpracy, który nie wymaga przyjęcia nowej osoby do pracy. Ze względu na to nie ma konieczności uiszczania dodatkowych opłat, np. związanych z ubezpieczeniami czy podatkami.

Elastyczna forma zatrudnienia daje więcej możliwości realizacji określonych zadań i projektów nawet w sytuacji, kiedy nie ma zgody kierownictwa na przyjmowanie nowych pracowników. Projekty ze względu na odmienne potrzeby firm różnią się czasem trwania oraz wymaganym zaangażowaniem.

Korzyści ze współpracy

Interim manager wspiera fachową wiedzą i doświadczeniem w skutecznym rozwiązywaniu problemów. Z jego pomocą można określić obecny stan firmy oraz zdefiniować kierunki rozwoju. Można liczyć na usprawnienie procesów biznesowych oraz uzyskanie propozycji udoskonalających rozwiązań. Możliwe będzie wzmocnienie bądź uzupełnienie zarządzania zarówno w całej firmie, jak i w poszczególnych działach, np. sprzedaży, marketingu, zasobów ludzkich czy finansów. Jest to model współpracy, pozwalający na oszczędność czasu oraz pieniędzy wynikającą z braku konieczności zatrudnienia i przeszkolenia nowego pracownika. Dla trwałych rezultatów istotne jest przekazywanie wiedzy przez interim managera.

Kiedy skorzystać z pomocy interim managera?

Na współpracę z interim managerem decydują się zarówno korporacje, jak i małe firmy. Ze wsparcia korzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa, które są w trakcie restrukturyzacji lub zmagają się sytuacjami kryzysowymi. Specjaliści mogą wykazać się także w organizacjach:

  • planujących ekspansję na rynki zagraniczne,
  • budujących zespół profesjonalistów do pracy nad konkretnym projektem,
  • szukających nowej perspektywy rozwoju,
  • potrzebujących wykwalifikowanej osoby, która będzie w stanie na pewien czas zastąpić jednego z managerów.

Interim manager na podstawie posiadanej wiedzy proponuje zmiany w firmie, opracowuje dokładny plan działania i wspiera w jego realizacji. Osoby, chcące sprawnie znaleźć interim managera, mogą skorzystać z portali zrzeszających specjalistów. Redegate jest bazą, która skupia rzetelnych ekspertów z wielu obszarów.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności