lederboard

Inwestorzy rzucili się na nieruchomości w Europie. W Polsce zainwestowano 2 mld euro

W nieruchomości komercyjne w Europie w pierwszym półroczu 2021 roku zainwestowano 125,6 mld euro, czyli o 9% mniej niż rok wcześniej. W Polsce również widoczne są spadki. W nieruchomości komercyjne w naszym kraju zainwestowano 2 mld euro, podczas gdy rok wcześniej było to 2,9 mld euro – wynika z raportu CBRE. Według ekspertów firmy na różnice rok do roku wpływ miał m.in. wysoki wynik pierwszego kwartału 2020 roku, który przypadał na czas przed pandemią. Poprzednie lata pokazały też, że pierwsza część roku pod względem inwestycji wypada słabiej niż kolejne kwartały.

 

 

W całej Europie zaobserwowaliśmy znaczny wzrost wolumenu inwestycji, co napawa optymizmem i jest oznaką tego, że wracamy powoli do wyników sprzed pandemii. Widać wyraźnie, że na rynkach w większym stopniu zależnych od wyników sektora biurowego nastąpiło mniejsze odbicie niż w krajach z mocnymi sektorem logistycznym i mieszkaniowym. W Polsce odbicie jest nieco słabsze niż w Europie, ale to wynika z tego, że w 2020 roku, pomimo pandemii poradziliśmy sobie świetnie, więc efekt niskiej bazy jest nieco mniejszy niż w innych krajach. Widać też, że wracamy do notowanych przed pandemią trendów związanych z tym, że pierwsza połowa roku jest słabsza niż druga. W całej Europie oczekujemy, że w drugim półroczu 2021 roku wolumen inwestycji będzie rósł, co w skali roku może dać wynik nawet o 5% wyższy niż w 2020 roku – komentuje Przemysław Felicki, dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych z CBRE.

W Europie wyróżniają się Wielka Brytania i Niemcy

W wyniku wysokiej aktywności inwestorów w Wielkiej Brytanii i Niemczech łączna wartość inwestycji w nieruchomości w Europie osiągnęła w drugim kwartale 2021 roku poziom 70 mld euro, co w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku stanowi wzrost o 45%. Najbardziej wyróżnia się Wielka Brytania, gdzie w drugim kwartale 2021 roku aktywność inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła o 279%, a całkowita wartość inwestycji wyniosła 16,8 mld euro. Również na rynku w Niemczech nastąpiło mocne odbicie – tam wartość wszystkich transakcji inwestycyjnych osiągnęła poziom 17,8 mld euro, co w porównaniu z drugim kwartałem 2020 roku stanowi wzrost o 27%. Pozostałe rynki, na których nastąpiło wyraźne ożywienie to Dania, Norwegia, Hiszpania i Szwecja.

W Polsce w drugim kwartale 2021 roku odnotowano spadki. W nieruchomości komercyjne zainwestowano 770 mln euro, podczas gdy rok wcześniej było to 1,2 mld euro. Widać jednak zgodną z europejską tendencję do inwestowania głównie w nieruchomości magazynowe i logistyczne. Rozwój handlu elektronicznego przyczynił się do tego, że w pierwszym półroczu 2021 roku w Europie wartość inwestycji w tego typu nieruchomości wyniosła aż 25,4 mld euro, czyli o aż 64% więcej niż rok wcześniej. W Polsce w tym samym okresie inwestycje w magazyny wyniosły aż 869 mln euro, czyli najwięcej z wszystkich sektorów.

Biura ruszają z kopyta, hotele z oznakami ożywienia

Na skutek ponownego otwarcia gospodarek przez rządy poszczególnych krajów i powrotu pracowników do biur, inwestycje w sektorze biurowym wzrosły w drugim kwartale 2021 roku o 37%, osiągając w Europie (włączając w to Wielką Brytanię) wartość 22 mld euro. Na niektórych głównych rynkach odnotowano w tym okresie znaczące odbicie, w tym w Wielkiej Brytanii (wzrost o 300%), w Hiszpanii (wzrost o 249%) oraz w Niemczech (wzrost o 67%). W Polsce w pierwszym półroczu 2021 roku w nieruchomości biurowe zainwestowano 794 mln euro.

Wraz z częściowym zniesieniem ograniczeń w podróżowaniu na terytorium Europy sektor hotelowy również zaczął wykazywać oznaki ożywienia. Wartość inwestycji w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku wzrosła w pierwszym półroczu 2021 roku o 9% do poziomu 6,4 mld euro. Wyniki te były napędzane głównie przez Włochy, Francję, Wielką Brytanię, Niemcy oraz Hiszpanię. W Polsce w hotele zainwestowano 29 mln euro.

Nieruchomości wielorodzinne cieszą się zainteresowaniem

W sektorze nieruchomości mieszkaniowych wartość inwestycji na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wyniosła 28,3 mld euro, co w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku oznacza spadek o 26%. Inwestorzy nadal wykazują zainteresowanie sektorem nieruchomości wielorodzinnych na wszystkich rynkach Europy: sektor ten przyciąga coraz więcej światowego kapitału, a inwestorzy poszukują możliwości inwestycji w całe portfele nieruchomości, które pozwoliłby im na uzyskanie efektu skali. W Polsce w ten sektor zainwestowano 11,5 mln euro. Należy tutaj zauważyć, że z uwagi na ich specyfikę, tzw. transakcje „forward purchase” obecne na rynku mieszkaniowym nie są liczone do całkowitego wolumenu.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności