Jak będziemy inwestować w przyszłości?


Nieruchomości już nie będą symbolem majątku. W przyszłości to w aktywa finansowe będziemy lokować swoje oszczędności. Wartość lokat do 2040 roku wzrośnie czterokrotnie – wynika z raportu „Prognoza majątku – jak demografia zmieni aktywa Polaków” przygotowanego przez PI Research na zlecenie Banku Zachodniego WBK.

 

– Majątek Polaków będzie gromadzony dalej w aktywach rzeczowych, natomiast udział nieruchomości w tych aktywach będzie spadał. Coraz więcej będzie się pojawiało pieniędzy, lokat, jednostek funduszy inwestycyjnych, inwestycji bezpośrednich. Ja też wierzę w to, że będzie coraz więcej nowych małych firm, które będą budowały ten majątek w inny sposób – mówi newsrm.tv Marcin Pawłowski, dyrektor Obszaru Segmentu Klienta Indywidualnego w Banku Zachodnim WBK.

Zgodnie z danymi za 2015 r. przeciętna polska rodzina ma majątek netto wynoszący 441 tys. zł, z czego ponad połowę stanowią nieruchomości. Statystycznie, własny lokal posiada ponad trzy czwarte rodzin, a jego wartość to przeciętnie 372 tys. zł. Duży udział w zasobach stanowią również aktywa finansowe, przede wszystkim depozyty. Co piąte gospodarstwo domowe ma też inną nieruchomość, taką jak działka, domek letniskowy, ziemia rolna lub kolejne mieszkanie.

Jeśli chodzi o finanse – przeciętna wysokość depozytu to 16,2 tys. zł, jednak aż połowa oszczędzających Polaków nie ma odłożonych w banku więcej niż 5 tys. zł. Polacy posiadają depozyty, akcje, obligacje i fundusze. Zaskakująco wysoki w ogólnym majątku Polaków jest udział przedsiębiorstw, którego wartość łącznie wyceniana jest na 884 mld zł. To rezultat wysokiej wyceny gospodarstw rolnych, które ze względu na duży udział drożejącej w ostatnich latach ziemi zyskiwały na wartości.

– W przyszłości Polacy będą budowali oszczędności w odmienny sposób , zwiększą się inwestycje alternatywne. Może z czasem pojawią się inwestycje w start-upy. Główną formą lokowania oszczędności Polaków będą zdecydowanie lokaty, ich wartość wzrośnie czterokrotnie w ciągu następnych 40 lat – dodaje Marcin Pawłowski.

W szybkim pomnażaniu kapitału obywateli naszego państwa duże znaczenie będzie miał szybszy niż na zachodzie Europy wzrost inwestycji. Na tempo wzrostu będzie miała również wpływ rosnąca popularność funduszy inwestycyjnych oraz inwestowanie w produkty oferowane przez banki. – Szacuje się, że majątek przeciętnej rodziny to obecnie niespełna 500 tysięcy złotych. My prognozujemy, że na koniec 2040 roku to będzie prawie dwukrotnie więcej, ponad 900 tysięcy złotych – mówi Marcin Pawłowski.

Kluczowym motorem wzrostu majątku Polaków w najbliższych latach będzie proces dziedziczenia – do 2020 roku Polacy otrzymają w spadkach ok. 67 mld zł. Jak wynika z badania IQS 1/3 Polaków już otrzymała spadek – przede wszystkim były to nieruchomości oraz aktywa finansowe. W ciągu ostatnich 5 lat najczęściej dziedziczyliśmy pieniądze (28 proc.) lub nieruchomości (24 proc.).Respondenci najczęściej decydują się na zatrzymanie majątku.

Szacuje się, że w okresie od 2016 do 2020 roku Polacy odziedziczą aktywa o wartości 342 mld zł. 26 proc. badanych spodziewa się, że otrzyma od rodziny spadek lub darowiznę – z czego 30 proc. ocenia ich spodziewaną wartość na kwotę od 100 do 299 tys. zł, a 25 proc. – poniżej 50 tys., zł. Większość respondentów jest zdania, że otrzyma spadek lub darowiznę w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Największy skok nastąpi jednak po 2030 r.

Marcin Pawłowski, dyrektor Obszaru Segmentu Klienta Indywidualnego w Banku Zachodnim WBK

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności