Jak działa Bitcoin? Wirtualna waluta niezależna od rządów, instytucji i banków.

Bitcoin (BTC) nazywany królem kryptowalut lub zlotem 21 wieku. Na rynku pojawił się w 2009 roku i został stworzony przez osobę lub grupę o nazwie Satoshi Nakamoto. Dlatego części po przecinku noszą nazwę satoshi – 1 satoshi to 0,000000001 BTC. Kryptowaluta nadal cieszy się dużą popularnością, ponieważ coraz więcej firm wprowadza płatność BTC. Jak dokładnie działa Bitcoin i jakie ma szanse, aby stać się pieniądzem fiducjarnym?

Potencjał Bitcoina

Bitcoin to innowacyjna waluta w erze cyfrowej technologii, która jest w pełni zdecentralizowana. Oznacza to, że żadna instytucja, rządy, banki, ani inne organy nie mogą kontrolować jego emisji oraz nie pośredniczą w transakcjach. W przeciwieństwie do pieniądza tradycyjnego (fiducjarnego), nie można go dodrukować w dowolnych ilościach, ponieważ ilość BTC, które zostaną wykopane, jest ograniczona. Transakcja wykonywana jest bezpośrednio między posiadaczami portfeli bitcoinowych, z których każdy posiada własny adres. Transakcje można przeprowadzać za pomocą każdego urządzenia z dostępem do internetu i w dowolnym miejscu na ziemi. W transakcji nie biorą udziału strony pośredniczące, dzięki czemu:

  • nie trzeba płacić wysokich prowizji od przelewu
  • przelewy księgowane są w ciągu kilku minut, w przeciwieństwie do przelewów między dwoma bankami (najczęściej księgowane są w określonych godzinach)

W celu wykonywania transakcji należy na swoim urządzeniu zainstalować bitcoinowy portfel, czyli aplikację, która wygeneruje adres – unikatowy ciąg znaków. Warto go zapisać na kartce, aby w razie awarii sprzętu możliwe było odzyskanie środków. Adresy można generować wiele razy, w zależności od potrzeb. W celu wykonania przelewu trzeba podać adres portfela odbiorcy, następnie wpisać ilość przelewanych bitcoinów i zatwierdzić. Transakcję BTC można porównać do transakcji przeprowadzanych między dwoma osobami, które przekazują sobie pieniądze bezpośrednio z ręki do ręki, bez pośredników.

Rozrachunkowa księga Bitcoina

Bitcoin działa dzięki sieci P2P, w której każdy użytkownik posiada takie same uprawnienia, ponieważ sieć nie podlega nadzorom żadnych organów, które mogłoby czerpać z tego tytułu zyski. Wszystkie transakcje zapisywane są w otwartej księdze rozrachunkowej – blockchain, czyli łańcuchu bloków, do której dostęp ma każdy użytkownikW praktyce oznacza to, że po wpisaniu adresu portfela, każdy może sprawdzić wszystkie dane dotyczące operacji z jego użyciem: ile bitcoinów zostało przelane w trakcie danej transakcji, ile transakcji zostało przeprowadzonych, itd. Nikt nie może natomiast sprawdzić, danych personalnych użytkowników, ponieważ adresy portfeli pozostają anonimowe. Bitcoinów użytkownika nie może przejąć komornik, ani żadna instytucja, co zapewnia 100% gwarancji własności. Księga rozrachunkowa składa się z łańcucha bloków, w którym znajdują się dane transakcji z danego przedziału czasowego. Po wypełnieniu bloku zapisami powstaje nowy, w którym zostają zapisane kolejne dane. To sprawia, że w zapisanych blokach nie można wprowadzić żadnych zmian. Zmiana lub wykasowanie danych w bloku wymagałaby edycji w kolejnych blokach. W praktyce natomiast jest to niemożliwe.

Jak działają portfele BTC?

Transfer Bitcoinów między użytkownikami zostaje zapisany w portfelach, które posiadają klucze prywatne, czyli seedy – potwierdzenia transakcji. Seedy zapobiegają wprowadzaniu zmian w danej transakcji przez osoby trzecie, czyli są zabezpieczeniem. Transakcje między dwoma użytkownikami najczęściej są potwierdzane przez sieć w ciągu 10 minut, podczas procesu nazywanego wydobywaniem (kopaniem). Wydobycie to system używany do potwierdzenia oczekujących transakcji, dzięki czemu umożliwia chronologiczny zapis w blokach oraz chroni neutralność sieci. Żeby transakcje zostały potwierdzone, muszą zostać ułożone w blok, który podlega ścisłym zasadom kryptografii, podlegających weryfikacji sieci. Takie rozwiązanie stanowi zabezpieczenie przed edycją poprzednio zapisanych bloków. Kopanie tworzy system loterii, która uniemożliwia dodawanie kolejnych bloków przez dowolne osoby lub modyfikację w blokach poprzednich w celu zmiany części łańcucha bloków i np. cofnięcia własnej transakcji. Dlatego raz zapisanych danych, nie można w żaden sposób zmienić, ani wykasować.

Bitcoin jako sposób na inflację?

Bitcoin w przeciwieństwie do tradycyjnych walut ma ograniczoną podaż. W praktyce oznacza to, że wszystkich bitcoinów może powstać tylko 21 milionów, a kryptowaluta jest podzielna do 8 miejsc po przecinku. Ograniczona podaż sprawia, że BTC jest odporny na inflację. Obecnie coraz więcej firm i sklepów akceptuje płatność Bitcoinem, co wpływa na podaż. To sprawia, że kryptowaluta wciąż zyskuje na popularności, a jej cena w ciągu najbliższych lat może znacznie wzrosnąć. Państwo może wpływać na inflację, czyli decydować o wartości pieniędzy, które posiadają obywatele za pomocą dodruku lub zmiany stóp procentowych w banku centralnym. W związku z dodrukiem banknotów, wartość nabywcza pieniądza spada. W praktyce oznacza to, że posiadając 20 zł możemy kupić 1 kg wędliny, ale w związku z inflacją, w przyszłym roku za tę samą kwotę kupimy tylko 80 dag tej samej wędliny. Bitcoina nie można dodrukować, a na jego realną wartość wpływa popyt i podaż. W związku z tym państwo, ani żadna instytucja nie może manipulować jego ceną.

Czy Bitcoin może być pieniądzem codziennego użytku?

Pieniądzem określane jest dobro materialne lub niematerialne, uznane za powszechny środek wymiany gospodarczej i za jego pomocą wyrażane są wartości towarów i usług. Każdy pieniądz musi posiadać co najmniej 3 cechy:

  1. możliwe jest udowodnienie, że poszczególna kwota pieniędzy należy do danego użytkownika
  2. możliwe jest przekazanie danej kwoty pieniędzy między dwoma użytkownikami
  3. po przekazaniu pieniędzy właściciel traci do nich prawo własności, które przechodzi na rzecz osoby, która otrzymała pieniądze

Z racji tego, że Bitcoin spełnia wszystkie powyższe kryteria, może być uznany za pieniądz, którym można posługiwać się w wymianie gospodarczej. Z tego względu istnieje coraz więcej prognoz, że w ciągu najbliższych lat, tak się stanie.

Bitcoin uważany jest za „celebrytę” wśród kryptowalut, ponieważ był pierwszą walutą opartą na kryptografii. Wykorzystywana technologia blockchain jest ciągle rozwijana. Coraz więcej firm akceptuje płatność Bitcoinem, a kryptowaluta ma cechy pieniądza fiducjarnego, dlatego może stać się powszechnie używanym środkiem płatniczym.

Artykuł autorstwa Mateusza z serwisu Odkryj Bitcoin.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności