Jak efektywnie zarządzać pracownikami, aby czuli się zaangażowani?


Grupa OKNOPLAST, czołowy europejski producent okien PVC, wraz z nową strategią firmy wprowadza także innowacyjne rozwiązania związane z zarządzaniem oraz podejściem do pracowników. Reprezentanci OKNOPLAST – Joanna Jeziorowska, Dyrektor Personalny oraz Grzegorz Rutkowski, Dyrektor Zarządzający, przedstawili nową politykę zarządzania podczas Kongresu Kadry, który odbył się w listopadzie 2016 w Warszawie.

 

Na konferencji Kongresu Kadry spotkali się menedżerowie i specjaliści personalni z największych polskich firm oraz przedstawicielstw zagranicznych. Prelegenci kongresu dyskutowali o przyszłości, jaka czeka współczesne modele zarządzania biznesem i ludźmi w kontekście kryzysu wartości oraz modeli zarządzania. Joanna Jeziorowska oraz Grzegorz Rutkowski, reprezentujący Grupę OKNOPLAST postarali się odpowiedzieć na pytanie, które było jednocześnie hasłem przewodnim kongresu: Pracować inaczej! Ale jak?

Sytuacja wyjściowa

– W 2015 roku OKNOPLAST przeprowadził badanie zaangażowania pracowników – mówi Joanna Jeziorowska, Dyrektor Personalny OKNOPLAST. – Z badań otrzymaliśmy jednoznaczną odpowiedź, że pomimo zadowolenia z miejsca pracy, pracownicy nie czują się zaangażowani. W organizacji zdajemy sobie sprawę, że ma to bezpośredni wpływ na wyniki firmy, dlatego też postanowiliśmy wprowadzić szereg zmian, które miały na celu stworzenie angażującego środowiska pracy, a co za tym idzie zwiększenie zaangażowania pracowników.

Misja, wizja i strategia organizacji 2020

Na początku 2016 r. OKNOPLAST rozpoczął proces wdrożenia nowej misji, wizji i strategii organizacji 2020. Wizja firmy zakładała, że oferując odważne i niezawodne rozwiązania, będzie ona globalnym liderem w kreowaniu przestrzeni dla klientów, pracowników oraz partnerów.

– Pracownicy, partnerzy i klienci to słowa najważniejsze w naszej wizji. Możemy bowiem wymyślić najgenialniejsze rozwiązania, ale bez zaangażowania naszych ludzi i partnerów nie będzie możliwa ich realizacja. Jeżeli te rozwiązania nie będą odpowiadać na potrzeby klientów i nie będą dostarczać im właściwego customer experience to cała praca i wysiłek idą na marne. Dlatego równie ważne jest stworzenie przestrzeni dla pracowników, partnerów ale przede wszystkim klientów – przestrzeni do rozwoju, do samorealizacji, do bycia dumnym z uczestnictwa w wizji OKNOPLAST i do realizacji osobistych ambicji i sukcesów – tłumaczy Joanna Jeziorowska, Dyrektor Personalny OKNOPLAST. Natomiast kluczowe dla naszej organizacji wartości to szacunek, drużyna, odwaga i skuteczność. To właśnie w oparciu o te wartości chcemy się cały czas rozwijać.

OKNOPLAST opracował także proces „Management by Objectives” (MBO), który jest narzędziem do realizacji strategii oraz rozwoju organizacji.

– Inicjatywa jest innowacyjna na tle tradycyjnych projektów MBO, ponieważ oprócz realizacji twardych celów, opracowaliśmy i wdrożyliśmy także wartości OKNOPLAST oraz role managerskie. Dlatego też zdecydowaliśmy się prowadzić indywidualne rozmowy z każdym pracownikiem o wartościach, zarówno w obszarze mocnych stron, jak i obszarów do rozwoju – tłumaczy Grzegorz Rutkowski, Dyrektor Zarządzający Grupy OKNOPLAST.

– Również Rola Menedżera jako osoby, która jest trenerem mistrzowskiej drużyny, widzi całość, patrzy oczami klienta i ciągle doskonali proces, jest niezbędna do osiągniecia sukcesu firmy. Cały proces rozmowy i oceny zwieńczony jest Indywidualnym Planem Rozwoju, ponieważ wierzymy, ze każdy pracownik w OKNOPLAST jest częścią sukcesu firmowego, a jego rozwój to rozwój organizacji.

Bardzo ważnym elementem strategii firmy jest komunikacja w organizacji. Każdy pracownik firmy powinien być w stanie jasno zdefiniować najważniejsze cele firmy. Dlatego też, komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa prowadzona jest wielotorowo: poprzez spotkania z zespołami, na których określanei podsumowywane są cele strategiczne i zespołowe, nowy intranet, tablice informacyjne, a także newslettery.

Zależy nam, aby informacja o realizacji strategii, o sukcesach i porażkach dotarła do każdego pracownika.

Rozwój pracowników kluczem do sukcesu

W Grupie OKNOPLAST rok 2016 upłynął pod znakiem nowych programów rozwojowych. Firma wdrożyła programy dla pracowników na wszystkich szczeblach. Dyrektorzy i kadra menedżerska rozwija swoje kompetencje przywódcze na obligatoryjnych warsztatach Angażujący Lider. Dla młodych stażem kierowników przeznaczony jest tzw. First Step Manager, czyli program dla początkujących menedżerów i ludzi z potencjałem. Eksperci w organizacji objęci są programem Ekspert, który rozwija w obszarach zarządzania zmianą, optymalizacji procesów, zarządzania projektami. Powołano również grupę trenerów wewnętrznych, odpowiedzialnych głównie za wdrażanie i rozwój standardów. Dodatkowo kadra produkcyjna szlifuje swoje umiejętności w programie opracowanym specjalnie dla niej, w formie tzw. piguł umiejętności.

– Procesów rozwojowych nie traktujemy jako system motywacyjny. Rozwój kompetencji pracowników wpływa na realizację strategii i celów organizacji, bez wykwalifikowanych pracowników firma nie będzie rozwijać się w zadawalającym tempie – tłumaczy Joanna Jeziorowska. – Wszystkie programy rozwojowe są spięte klamrą zarządzania wiedzą w organizacji i dzielenia się wiedzą. Zarządzamy też całą polityką wynagrodzeń oraz benefitów w firmie. Pracujemy nad uproszczonym systemem kompetencji w organizacji.

Nowa polityka wynagrodzeń

W związku z wprowadzeniem nowej misji, wizji oraz strategii OKNOPLAST zdecydował się także na zmianę polityki wynagrodzeń. System wynagrodzenia jest bardziej transparentny, ustandaryzowany i sprzyjający rozwojowi. Dużym wyzwaniem była zmiana systemu wynagradzania na produkcji, projekt trwał kilka miesięcy. Teraz każdy pracownik jest w stanie bez problemów sprawdzić i policzyć, jaką pensję otrzyma w danym miesiącu oraz jaki ma wpływ na wydajność czy jakość. Zasady premii są jasne i czytelne – tłumaczy Joanna Jeziorowska, Dyrektor Personalny OKNOPLAST.

Wszyscy pracownicy firmy są zatrudnieni na umowach o pracę. Oprócz tego w niewielkim obszarze firma korzysta z usług agencji pracy tymczasowej. Co więcej OKNOPLAST zdecydował się na wzmocnienie procesu benefitów – pracownicy dostają prywatną opiekę zdrowotną, mają możliwość korzystania z karty fitnesowej, dofinansowania dojazdu do domu busem wynajętym przez firmę.

Każdy ma możliwość skorzystania z darmowego automatu z napojami i kanapkami. Mogą też korzystać z kart przedpłaconych, imprez wewnętrznych w organizacji. Firma wspiera także rozwój indywidualnych pasji pracowników, np. sportowych oraz dba o atmosferę w pracy, by było to miejsce do którego pracownicy chcą przychodzić.

– W tym roku wprowadziliśmy także system poleceń. Dzięki temu gratyfikujemy pracowników, którzy zarekomendowali specjalistów do pracy w naszej firmie. Z danych wynika, że aż 60% pracowników na nowe stanowiska pochodzi z rekrutacji wewnętrznej – mówi Grzegorz Rutkowski, Dyrektor Zarządzający OKNOPLAST.  – Co najważniejsze cały czas pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania firmą oraz HR. Jesteśmy świadomi, że wszystkie procesy i rozwiązania powinny być stale ulepszane, abyśmy mogli się rozwijać jako firma.

To tylko część elementów strategii HR 360 stopni, która ma na celu wspierać strategię OKNOPLAST 2020 i budować angażujące środowisko pracy.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności