lederboard

Jak komunikować się z zespołem, by być zrozumianym?


Kluczowe znaczenie dla właściwych relacji w miejscu pracy ma umiejętność skutecznego komunikowania się przełożonego ze współpracownikami. Proces ten polega na wzajemnym stawaniu się na przemian raz nadawcą, a raz odbiorcą. Rolą nadawcy jest właściwe ukształtowanie swoich intencji w określone, klarowne polecenie, natomiast po stronie odbiorcy leży obowiązek przyjęcia tego przekazu, jego interpretacja oraz przełożenie go na realne działania.

 

Znaczna część nieporozumień i konfliktów w miejscu pracy nie jest spowodowana złą wolą, w większości przypadków są one efektem braku umiejętności skutecznego porozumiewania się. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zdobędziesz niezbędne umiejętności komunikacyjne, aby osiągać lepsze rezultaty w relacjach ze współpracownikami.

Szkolenie odbędzie się 6 i 7 czerwca w Centrum Konferencyjnym GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza w Warszawie.

 

05.09.Komunikacja-efektywnego-lidera.SM0646

 

Główne zagadnienia:

• Znaczenie komunikacji i jej wpływ na osiąganie zespołowych i indywidualnych celów
• Asertywna postawa w procesie komunikacji
• Znaczenie kontaktu wzrokowego w budowaniu zaufania i realizacji wspólnych planów
• Metaprogramy i ich wpływ na indywidualne formy przekazu
• Manipulacje w procesie porozumiewania się: rozpoznawanie i metody ich neutralizacji

Korzyści dla uczestników:

• Świadomość znaczenia komunikacji w relacjach interpersonalnych
• Weryfikacja mocnych i słabych stron własnych umiejętności komunikacji
• Eliminacja najczęściej popełnianych błędów w komunikacji obniżających efektywność zespołu
• Umiejętność stosowania efektywnych wzorców komunikacji w relacjach biznesowych
• Umiejętność asertywnego komunikowania się w zespole
• Skuteczna obrona przed manipulacją
• Skuteczne identyfikowanie powstających konfliktów oraz ich przyczynami

Prowadzący:

Anna Fabiszak-Muzyka
Trener – Konsultant. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowego Studium
Trenerów Grupowych i Podyplomowego Studium Coachingu przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Ekspert w zakresie kompleksowego wspierania organizacji i ludzi w nich pracujących. Specjalizuje się w programach podnoszących efektywność biznesową i wyniki firm poprzez działania z zakresu strategii personalnej i projektowania najważniejszych procesów oraz narzędzi ZZL. Jest ekspertem w zakresie projektowania i monitorowania systemów ocen pracowniczych, motywacji i rozwoju, systemów on boarding w organizacjach. Pracowała dla firm: PZU S.A., PKP PLK S.A., real, KOLPORTER, Akzo Nobel Sp. z o.o. Poczta Polska S.A. i innych.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności