lederboard

Jak kończy się 2019 rok na polskim rynku pracy?

W 2019 roku pracodawcy mieli mierzyć się z pogłębiającym się deficytem kadrowym dotyczącym rodzimych pracowników oraz odpływem imigrantów do innych krajów Europy – głównie Czech, Słowacji i Niemiec. Zaskoczyło ich jednak również znaczne podwyższenie stawek godzinowych i stawek wynagrodzeń miesięcznych. Jak wygląda sytuacja na rynku pracy na koniec 2019 roku? Na to pytanie odpowiada Mariusz Hoszowski, Prezes firmy Smart Work. 

 

 

 

Z punktu widzenia pracodawcy, sytuacja na polskim rynku pracy w 2019 roku była o wiele trudniejsza niż rok wcześniej. Jak twierdzi Mariusz Hoszowski, Prezes Agencji Pracy Smart Work, na polskim rynku jest za mało pracowników, a wpływ spowolnienia dynamiki wzrostu produkcji na sytuację na rynku pracy jest w zasadzie niewidoczny. Stąd pracowników brakowało niezależnie od branży i pożądanych na danym stanowisku kwalifikacji.

Gdzie ci pracownicy?

Na polski rynek pracy w 2019 roku miało wpływ wiele różnych czynników, takich jak dynamika zmian regulacji prawnych w naszym kraju, jak i państwach ościennych, rosnący postęp technologiczny czy tendencje związane ze zmianami w edukacji. Skutkowały one brakami kadrowymi zarówno w przemyśle, jak i w usługach. Dlaczego zatem w 2019 roku w Polsce brakowało pracowników? Jak wyjaśnia Mariusz Hoszowski ze Smart Work: Istnieje szereg zjawisk, które przyczyniają się do dostępności siły roboczej na rynku – niezależnie od tego, czy mówimy o Polakach, czy o pracownikach z zagranicy. Pierwszym z nich jest wcześniejsze przechodzenie na emeryturę, co skutkuje zmniejszającą się liczbą osób w wieku produkcyjnym. Problem stanowi również mniejsza ilość absolwentów szkół zawodowych, co wpływa na pogłębiające się braki w zapełnianiu stanowisk wyspecjalizowanymi pracownikami z wielu różnych branż. Nie zapominajmy również o migracji Polaków za granicę – choć wpływ tego czynnika na aktualną sytuację rynku pracy w ostatnim czasie uległ zmniejszeniu.”

U sąsiadów jest łatwiej

Ważnym aspektem dotyczącym sytuacji na polskim rynku pracy w 2019 roku był postępujący rozwój udogodnień dotyczących pracy oraz legalizacji pobytu w państwach ościennych takich jak Czechy, Słowacja i Niemcy. Jak mówi Mariusz Hoszowski, otwierające się dla pracowników z Ukrainy możliwości w tych krajach ostatecznie doprowadziły do znaczącego zmniejszenia się ilości imigrantów zarobkowych ze Wschodu w Polsce:

– Na dzień dzisiejszy Polska przestała być dla Ukraińców krajem „pierwszego wyboru”. Przyczyną tego mogą być na przykład regulacje prawne dotyczące pracowników z państw trzecich wprowadzone przez Słowację, z których korzystają głównie Ukraińcy. W tym kraju praktycznie w ciągu jednego miesiąca można uzyskać kartę pobytu, która pozwala na legalny pobyt i pracę nawet do 3 lat, co w porównaniu z polskimi przepisami jest nieporównanie prostszym rozwiązaniem. Co więcej, również i Czechy zwiększyły limit dostępnych miejsc pracy dla pracowników z państw trzecich.

A co w przypadku głośnego otwarcia niemieckiego rynku pracy? Mariusz Hoszowski uspokaja: – Nasi zachodni sąsiedzi opóźnili wprowadzenie nowego prawa odnośnie złagodzenia wymogów dla pracowników ze Wschodu – nowe przepisy wchodzą bowiem w życie 1 marca 2020 roku. Biorąc pod uwagę około czteromiesięczny okres potrzebny do uzyskania pozwolenia na pracę w Niemczech, możemy się spodziewać, że skutki tych zmian odczujemy w połowie 2020 roku. 

Skąd zatem czerpać pracowników w sytuacji obecnego i zapowiadanego na kolejny rok niedoboru kadr? Ratunkiem mogą być wyspecjalizowane agencje pracy, takie jak Smart Work.

Jak mówi Mariusz Hoszowski: – Jesteśmy świadomi procesów, które zachodzą na rynku i staramy się, na ile jest to możliwe, rozwijać alternatywne źródła pozyskiwania pracowników. Dzięki temu w mijającym roku z sukcesem dostarczaliśmy pracowników praktycznie do każdej z gałęzi gospodarki. W kolejnym roku zamierzamy nadal zaspokajać potrzeby rekrutacyjne pracodawców z różnych branż oraz dostarczać pracowników nie tylko związanych z przetwórstwem przemysłowym, ale także personel sprzątający oraz do opieki nad osobami tego wymagającymi.

***

Smart Work to dynamicznie rozwijająca się międzynarodowa grupa firm specjalizująca się w usługach pracy tymczasowej, pośrednictwa pracy oraz opieki medycznej. Grupa składa się z kilkunastu spółek zlokalizowanych w 10 państwach europejskich. We wszystkich z nich firma posiada licencje na prowadzenie działalności agencji pracy. Smart Work koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań nawet najbardziej wymagających Partnerów Biznesowych. Z usług grupy korzystają spółki giełdowe, duże międzynarodowe koncerny, jak i mniejsze przedsiębiorstwa z sektora MSP. Smart Work realizuje zamówienia i zlecenia dla Klientów zagranicznych, działając w oparciu o najwyższe standardy etyczne i biznesowe.  Jest członkiem Business Centre Club oraz Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności